คุ้ม 3 ต่อ โหลดและสมัครใช้งาน
SCBLIFE APP
ดูข้อมูลกรมธรรม์
24 ชั่วโมง
คะแนน 2 เท่า
เฉพาะลูกค้า SCBLIFE
(บุคคลทั่วไปรับ 100 คะแนน)
เพิ่มคะแนนแลกของ
ได้เร็วขึ้นด้วย
กิจกรรม
ท้าความฟิต
โหลดเลย
ลูกค้า SCBLIFE รับคะแนน 2 เท่า
สะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัล... โหลดเลย
หรือสมัครผ่าน QR Code นี้ สแกนเลย
QR Code iOS
iOS
QR Code Android
Android
ขั้นตอนเข้าใช้งานหลังจาก
ดาวน์โหลด SCBLIFE APP
1
เลือก“สมัครเลย”เพื่อเริ่ม
ใช้งานครั้งแรก
สมัครเลย เพื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
2
ระบุข้อมูลส่วนตัวตามที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ พร้อมตั้งรหัสผ่าน
ระบุข้อมูลส่วนตัวตามที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ พร้อมตั้งรหัสผ่าน
3
ลูกค้า SCBLIFE เลือก“ยืนยัน”
เพื่อเช็กข้อมูลกรมธรรม์ของคุณ
ลูกค้า SCBLIFE เลือก ยืนยัน เพื่อเช็กข้อมูลกรมธรรม์ของคุณ
4
สนุกสุขภาพดีไป
กับ“กิจกรรมท้าความฟิต”
สนุกสุขภาพดีไปกับ กิจกรรมท้าความฟิต
1
เลือก“สมัครเลย”เพื่อเริ่ม
ใช้งานครั้งแรก
สมัครเลย เพื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
2
ระบุข้อมูลส่วนตัวตามที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ พร้อมตั้งรหัสผ่าน
ระบุข้อมูลส่วนตัวตามที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ พร้อมตั้งรหัสผ่าน
3
ลูกค้า SCBLIFE เลือก“ยืนยัน”
เพื่อเช็กข้อมูลกรมธรรม์ของคุณ
ลูกค้า SCBLIFE เลือก ยืนยัน เพื่อเช็กข้อมูลกรมธรรม์ของคุณ
4
สนุกสุขภาพดีไป
กับ“กิจกรรมท้าความฟิต”
สนุกสุขภาพดีไปกับ กิจกรรมท้าความฟิต
เปลี่ยนทุกกิจกรรมของคุณเป็นคะแนนสะสม เพื่อแลกของรางวัลพิเศษ เปลี่ยนทุกกิจกรรมของคุณเป็นคะแนนสะสม เพื่อแลกของรางวัลพิเศษ
เปลี่ยนทุกกิจกรรม
ของคุณเป็นคะแนนสะสม
เพื่อแลกของรางวัลพิเศษ
หมายเหตุ:
  • ลูกค้า SCBLIFE กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อรับคะแนนพิเศษทันที 2 เท่า (200 คะแนน)
  • ยกเว้นลูกค้าที่มีกรมธรรม์ขึ้นต้นด้วย 99XXX DMXXX CPXXX กรมธรรม์ Card Plus และลูกค้าประกันกลุ่ม
  • สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนพิเศษ 1 คนต่อครั้งเท่านั้น
  • ไม่สามารถโอนคะแนนสะสมให้กับผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า