ข้อมูลในกรมธรรม์เปลี่ยนได้

แนะนำสำหรับ
ลูกค้า SCBLIFE

แชร์

ใช้ “คำร้องขอเปลี่ยนแปลง และใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์” อย่างเดียว เปลี่ยนได้หลายอย่าง
  • เปลี่ยนสถานที่ติดต่อ
  • เปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  • เปลี่ยนผู้รับประโยชน์
  • เปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง
  • เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกัน
  • ขอออกกรมธรรม์ใหม่ กรณีสูญหาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลง และใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์

ดาวน์โหลดที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1315
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ