อย่ารอช้า! ออมก่อน คุ้มก่อน
ได้ผลตอบแทนสูง ไร้ความเสี่ยง
วางแผนการออมเงินตั้งแต่วันนี้ ยิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบ
ด้วยประกันออมทรัพย์ EasyLIFE Saving 10/5 ออมปุ๊ปออมสั้นๆ เพียง 5 ปี
คุ้มค่า
รับเงินคืนรวมสูงถึง 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ปีกรมธรรม์ที่ 1-10)
คุ้มครอง
คุ้มครองชีวิตแบบยาวๆถึง 10 ปี
ที่สำคัญคุณยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง
100,000 บาท
(เงื่อนไขตามประกาศของกรมสรรพากร)
อย่ารอช้า...ออมเลย คลิกที่นี่
ออมปุ๊บ คุ้มปั๊บ
รับความคุ้มค่า พร้อมความคุ้มครอง
กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ SCBLIFE ติดต่อกลับ
กรุณาระบุคำถามของคุณ (ถ้ามี)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ยืนยัน
EasyLIFE Saving 10/5
 • รับเงินคืนรวมสูงถึง 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ปีกรมธรรม์ที่ 1-10)
  รับเงินคืนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10)
  รับเงินคืนเพิ่ม 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10)
 • จ่ายสั้น เพียง 5 ปีคุ้มครองชีวิตยาวถึง 10 ปี
เริ่มวางแผนการออมปีนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง
อย่ารอช้า...ออมเลย คลิกที่นี่
ผลประโยชน์
ทางเลือกคุ้มค่า
เพื่อออมพร้อมลดหย่อนภาษี
การันตรีมีเงินคืน 5% ทุกปี
ซื้อง่ายไม่ยุ่งยาก คุ้มครองทันที
ตัวอย่างผลประโยชน์ลูกค้า
EasyLIFE Saving 10/5
(ค่าเบี้ยเท่ากันทุกเพศทุกวัย แตกต่างตรงที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่านั้น)
เบี้ยประกัน 50,000 บาท
ชำระค่าเบี้ยเพียง 5 ปี คุ้มครองนาน 10 ปี
หักลดหย่อนภาษี
(สำหรับฐานภาษี 15%)
37,500
บาท
รับเงินคืนรวม
(บาท)
275,000
บาท
จ่ายเงินแล้วมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเห็นๆ แบบนี้
แล้วมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ซื้อ เริ่มวางแผนออมกันดีกว่า
อย่ารอช้า...ออมเลย คลิกที่นี่
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
ลดหย่อนภาษี
รับเงินคืน
ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ปีที่
ฐานภาษี
ลดหย่อนภาษีได้
(บาท)
1-5
15%
ปีละ 7,500
รวม 5 ปี
15%
37,500
กรมธรรม์ปีที่
เงินคืนระหว่างสัญญา (*)
เงินคืนระหว่างสัญญา
(บาท)
1-10
5%
ปีละ 2,500
10 ปี
500%
250,000
รวม 10 ปี
550%
275,000
กรมธรรม์ปีที่
คุ้มครองชีวิต (*)
คุ้มครองชีวิต
(บาท)
1
105%
52,500
2
210%
105,000
3
315%
157,500
4
420%
210,000
5-10
525%
262,500
วางแผนการออมวันนี้ด้วย EasyLIFE Saving 10/5
อย่ารอช้า...ออมเลย คลิกที่นี่
หมายเหตุ:
 • อ้างอิงข้อมูลจากอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี 15%
 • จำนวนสูงสุดที่เสียภาษีน้อยลง (บาท) จะเป็นไปตามฐานภาษีของคุณ
 • (*) หมายถึง ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงินเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา
 • หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้น หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท