ครอบคลุม คุ้มครอง Covid-19

SCBLIFE ห่วงใยคุณ

แนะนำสำหรับ
ลูกค้า SCBLIFE

แชร์
บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต และประกันสุขภาพของบริษัทฯ สามารถเบิกค่ารักษากรณีเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมมอบความคุ้มครอง

 • ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ 
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกรณีเสียชีวิต  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกันเพราะห่วงใย Health Supreme 
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกรณีเสียชีวิตด้วยวงเงินที่สูงถึง 100 ล้านบาท  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ
  คุ้มครองเงินชดเชยเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน


สนใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมติดต่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือสอบถามโทร. 1315

หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ ได้แก่ ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ ประกันเพราะห่วงใย Health Supreme ประกันเพราะคุ้ม 80/10 และประกันเพราะห่วงใย ให้ชดเชย หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ และ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • รับประกันโดย บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทในเครือ FWD Group
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ