วางแผนเกษียณ

  Checklist วางแผนการเงินเตรียมตัวให้พร้อมสู่วัยเกษียณ

  Checklist วางแผนการเงินเตรียมตัวให้พร้อมสู่วัยเกษียณ

  การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน นอกจากปัจจัย 4 ที่ต้องจัดสรรไว้ให้เพียงพอเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน เรื่องเงินก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ที่ต้องการการวางแผนที่รอบคอบ คลอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีเก็บสำรองไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินและมีใช้จ่ายแม้ในอนาคตวัยเกษียณ แต่หลายคนยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เพื่อให้การเงินมั่นคงได้ในระยะยาว พอใช้ในบั้นปลายชีวิตและมีเงินใช้จ่ายในวันที่ไม่ได้ทำงานแล้ว

  มาเริ่มเช็คลิสต์วางแผนการเงินง่ายๆ เตรียมตัวให้พร้อมสู่วัยเกษียณตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้อีก 10 หรือ 15 ปีข้างหน้า ก็สบายใจได้ว่ามีเงินใช้จ่ายแน่นอน ไม่เป็นภาระใคร

  4 Step พร้อมสู่วัยเกษียณอย่างมั่นคง

  1. จัดระเบียบเงินให้สมดุล

  ในช่วงชีวิตที่ยังมีรายรับเข้ามาต่อเนื่อง การจัดระเบียบรายรับด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะช่วยอุดรูรั่วทางการเงินของคุณได้ โดย “รายรับ” ที่สมดุลควรเพียงพอกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่มี เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันค่าอาหาร แต่หากรายรับยังไม่พอกับรายจ่าย ควรมองหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้มีเงินพอกับค่าใช้จ่ายและมีเก็บออมต่อไป

  2. ไม่สร้างหนี้เพิ่ม

  หากตอนนี้หนึ่งในรายจ่ายของคุณคือ “หนี้” ที่มีอยู่ ให้เริ่มต้นลิสต์ “หนี้” ออกมา เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าบัตรเครดิตหรือหนี้อื่นๆ ที่อาจกลายเป็นภาระการเงินในอนาคต จากนั้นให้จัดลำดับความสำคัญของหนี้ โดยชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยเยอะที่สุดและชำระหนี้ส่วนอื่นๆ ให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดหนี้ก่อนเกษียณ โดยไม่สร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มอีก เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ระยะยาวจนกลายเป็นภาระยามชรา

  3. การจัดสรรเงิน

  เมื่อมีรายรับที่สมดุล ให้เริ่มจัดสรรเงินไปเก็บออมเดือนละเท่าๆ กันทุกเดือน ทันทีที่มีรายได้เข้ามา เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมให้ตนเอง จากนั้นเริ่มศึกษาการลงทุนที่คุณสนใจ และนำเงินออมไปลงทุนในตัวเลือกที่มีผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยงที่รับไหว เพื่อให้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น สู้กับอัตราเงินเฟ้อได้

  4. หาตัวช่วยลดความเสี่ยงในอนาคต

  นอกจากเป้าหมายการมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ อย่าลืมว่าบั้นปลายชีวิตอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินอื่นๆ เกิดขึ้นได้ เช่น การเจ็บป่วย ครอบครัวขาดสภาพคล่อง การหาตัวช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตตั้งแต่ตอนที่ยังมีรายได้เข้ามา จึงช่วยลดภาระทางการเงินได้ ไม่ต้องกังวลว่าเงินออมจะหมดหรือสูญเสียสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุที่ยากจะควบคุม

  การเริ่มต้นวางแผนการเงินเตรียมตัวให้พร้อมสู่วัยเกษียณ ตั้งแต่วันที่คุณยังมีแรงย่อมได้เปรียบกว่า เพราะช่วยให้วางแผนอนาคตได้ง่ายยิ่งขึ้น บั้นปลายชีวิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีแรงหารายได้เพิ่ม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากหาเงินใช้ไปตลอดชีวิต ที่สำคัญคือไม่ต้องกังวลเรื่องเงินในระยะยาว แต่ผลลัพธ์ดังนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการวางแผนทางการเงินที่ดี ใช้วิธีออมที่เหมาะสม พร้อมกับมีตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องเงินความเสี่ยงต่ำ ป้องกันการขาดสภาพคล่องวัยเกษียณ

  สมัครรับบทความดีๆ
  ทุกสัปดาห์

  ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE