มะเร็งรักษาได้ ถ้าคุณพร้อมรับมือ
เพราะเทคโนโลยีการรักษา “โรคมะเร็ง” ไปไกลแล้ว โอกาสที่จะรักษาตัวจากโรคมะเร็งให้หายขาด จึงมีมากขึ้น เตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ เพื่อช่วยเพิ่มความสบายใจ และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เซ็นเพื่อคุ้มครองวันนี้ จ่ายค่าเบี้ยเพียงหลักหมื่น รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ด้วยประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง ที่คุ้มครองคุณถึง 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 รับเงินก้อนสูงสุดถึง 3,000,000 บาท และหยุดจ่ายค่าเบี้ยประกันฯ ทันทีเมื่อตรวจเจอว่าเป็นมะเร็ง
ช่วงที่ 2 รับเงินชดเชยรายวัน 5,000 บาทต่อวันเมื่อต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ณ โรงพยายาลด้วยโรคมะเร็ง
ช่วงที่ 3 รับเงินก้อนคืนเมื่อครบสัญญา 1,500,000 บาท
เลือกใช้ชีวิตให้สบายใจยิ่งขึ้น คุณเลือกได้ ด้วยประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง หลักประกันที่จะทำให้โรคมะเร็ง ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป...
ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง
ให้ความคุ้มครองมะเร็งระยะไม่ลุกลามสูงสุด 900,000 บาท และโรคมะเร็งระยะลุกลามสูงสุด 3,000,000 บาท*
ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษามะเร็ง วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน
ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่ความคุ้มครองยังอยู่ครบ หากตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
รับเงินครบสัญญา หรือ กรณีเสียชีวิตทุกกรณุสูงสุด 1,500,000 บาท*
*กรณีเลือกซื้อเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็งแผนความคุ้มครองที่ 3 ล้านบาท
#Signforlife สร้างความคุ้มครองเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากโรคมะเร็งวันนี้
หรือ
อ่านบทความดีๆ
เพื่อการวางแผนชีวิตที่ง่ายขึ้น
สมัครรับข่าวสาร บทความ สิทธิพิเศษ
จาก SCBLIFE ส่งตรงถึงคุณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใกล้บ้านคุณ