6 ขั้นตอนการวางแผนสู่อิสรภาพทางการเงิน

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์
 1. สภาพคล่องดี
  ขั้นตอนแรกที่เราควรคำนึงถึงคือการสร้างสภาพคล่องพื้นฐานให้กับตัวเราเอง เมื่อสภาพคล่องดีแล้วเปรียบเสมือน สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทาน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ เงินสำรองฉุกเฉิน เงินก้อน นี้ควรมี 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

 2. กำจัดหนี้เสีย
  เมื่อสภาพคล่องพื้นฐานของเราดีแล้ว ลำดับต่อมาคือต้องกำจัดหนี้เสียทิ้ง และเลิกนิสัยการก่อหนี้ที่ไม่มีประโยชน์เช่น หนี้บัตรเครดิต เงินกู้ระยะสั้นที่กู้ มาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีประโยขน์ 2 อย่างนี้ต้องรีบวางแผนกำจัด ให้สิ้นซากโดยเร็วที่สุด !!!!!! เพราะภาระดอกเบี้ยนี้เป็นรูรั่ว ขนาดใหญ่ของแผนการเงิน

 3. ปิดความเสี่ยง
  ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน ตลอดทุกช่วงเวลาของการวางแผนการเงิน ย่อมมีความไม่แน่นอนในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เสียชีวิต และปัญหาสุขภาพ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นเพื่อความมั่นคงของแผนการเงิน เราควรปิดความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ ด้วยการวางแผนประกัน เพื่อความอุ่นใจของครอบครัว และแผนการเงิน

 4. สร้างระบบอัตโนมัติ
  ความเฉื่อยที่เป็นอุปสรรค์ในการวางแผนการเงินจะถูกกำจัดไปด้วยการสร้างระบบการออมอัตโนมัติ การออมเป็นประจำทุกเดือน (DCA: dollar cost average) นอกจากจะเป็นการสร้างวินัยในการออมแล้วยังเป็นกลยุทย์การกระจายการลงทุนที่ชาญฉลาดอีกด้วย

 5. สะสมเพื่อเป้าหมาย
  เมื่อมีระบบการออมอัตโนมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายการออมว่า เราจะออมเพื่อ อะไรและต้องออมต่อเดือนเท่าไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แผนการเงินที่สำคัญของการสะสม คือวางแผนเพื่อเกษียณและวางแผนการศึกษาบุตร

 6. ลงทุนเพื่ออิสรภาพ
  การลงทุนควรเป็นเป้าหมายสุดท้ายของแผนการเงิน หลังจากที่คุณวางรากฐานการเงินในทุกส่วน อย่างมั่นคงแล้ว เพื่อนำคุณสู่เป้าหมายสุดท้ายที่สูงสุดคือ อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง
อิสรภาพทางการเงินในความหมายของท่านคือ
ไม่ต้องทำงานตลอดชีวิต
ไม่มีหนี้สินให้ต้องกังวลใจ
มีรายรับหลายทาง เพื่อลดความเสี่ยง
สามารถซื้ออะไรที่ต้องการได้
สามารถมีเวลาทำอะไรที่ต้องการได้
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ