5 กิจกรรมเลี่ยงสมองเสื่อม

article_health_default

บทความสุขภาพ

แชร์

5 กิจกรรมเลี่ยงสมองเสื่อม

“สมอง” คือ อวัยวะสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา จัดอยู่ในตำแหน่งส่วนบนสุดของร่างกาย สมองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ทำหน้าที่แตกต่างกัน คือ สมองซีกซ้าย มีหน้าที่ในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ มีความเป็นเหตุเป็นผล การตัดสินใจ การพูด การเขียน ส่วนสมองซีกขวา มีหน้าที่ทำความเข้าใจภาพ อารมณ์ ศิลปะ จิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แต่ประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ก็มีโอกาสลดน้อยลงได้หรือที่เรียกว่า “สมองเสื่อม” หรือ “อัลไซเมอร์” โรคที่เกิดจากการสูญเสียเซลล์สมองทีละเล็กละน้อย จนลุกลามไปทั่วสมอง จนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันในที่สุด แต่คุณสามารถชะลอความเสื่อมของสมองจากปัจจัยต่างๆ ได้ด้วย 5 กิจกรรมเลี่ยงสมองเสื่อม ดังนี้
  1. ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 20-30 นาที เพราะการออกกำลังกาย ช่วยให้ร่างกายตื่นตัว ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้น ผลก็คือมีเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ ลดภาวะเซลล์สมองเสื่อมหรือตายเนื่องจากอายุที่มากขึ้น

  2. พบปะผู้คนใหม่ๆ การพบเจอคนที่คุณไม่คุ้นเคหรือไม่รู้จักมาก่อน จะช่วยให้สมองได้ทำงานทั้งด้านการจดจำชื่อ ใบหน้า การคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ผู้คนใหม่ๆ พูดหรือกล่าวถึง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ และเป็นการกระตุ้นให้สมองจดจำสิ่งใหม่ๆ ได้ดีกว่าเดิม

  3. บริหารสมองเป็นประจำ คุณสามารถเลือกบริหารสมองได้ด้วยท่าบริหารง่ายๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดอาการหลงลืมที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นด้วยการ “ฝึกประสาทสัมผัส” เช่น
    • ท่าจับหูจับจมูก โดยให้คุณใช้มือขวาจับหูซ้าย มือซ้ายจับจมูกและสลับใช้มือขวา จับจมูก ใช้มือซ้ายจับหู ทำสลับกันไปมาอย่างน้อยวันละ 10 ครั้ง
    • สลับมือที่ใช้ทำกิจวัตรประจำวัน เช่น หากใช้มือขวาแปรงฟันเป็นประจำ ให้เปลี่ยนมาใช้มือซ้ายแปรงฟันแทน คุ้นเคยกับการใช้มือซ้ายยกแก้วน้ำดื่ม สลับเป็นมือขวาในการหยิบใช้ของต่างๆ แทน การสลับมือหรือเปลี่ยนมาใช้อวัยวะด้านที่ไม่ถนัดบ้าง จะช่วยกระตุ้นให้สมองได้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เซลล์สมองไม่เสื่อมไว

  4. ฝึกคิดเลข โดยไม่มีตัวช่วย การไม่ใช้งานสมองหรือสมองทำงานน้อยลงก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมองเสื่อมเร็ว คุณจึงควรแบ่งเวลาในแต่ละวัน เพื่อทำกิจกรรมคิดเลขในใจหรือฝึกเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อให้สมองได้ทำงานมากขึ้นและเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา

  5. ตั้งเป้าหมายท้าทายสมอง นอกจากสมองจะชอบคิดวิเคราะห์แล้ว สมองยังชอบความท้าทายอีกด้วย เพราะเป็นการช่วยให้สมองได้คิดหาเหตุและผล เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่มากกว่าเดิม เช่น ให้คุณตั้งเป้าหมายจะเคลื่อนไหวร่างกายหรือเดินให้มากขึ้นจากเมื่อวาน 10 เท่า คุณจะเดินขึ้นบันไดให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 100 ขั้นและเพิ่มเป็น 200 ขั้นในสัปดาห์ถัดไป วิธีนี้นอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ยังช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้อย่างเห็นผล “โรคสมองเสื่อม” เกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น อายุที่มากขึ้น ไม่ออกกำลังกาย ไม่ได้ใช้งานสมอง พฤติกรรมทำร้ายสุขภาพ กินเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งหากคุณต้องการรักษาสุขภาพสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชะลอความเสื่อมตามธรรมชาติ อย่าลืมหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อมก่อนวัย ลดพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพที่มี ร่วมกับการทำกิจกรรมกันสมองเสื่อมควบคู่กันไปเป็นประจำ ก็จะช่วยยืดอายุสมองให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ลดปัญหาสมองเสื่อมก่อนวัยอันควร
คุณมีวิธีพักผ่อนสมองหรือบริหารสมองอย่างไร?
ออกกำลังกายเป็นประจำ
เดินทางท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
ลดปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้สมองเสื่อมเร็ว
พูดคุยกับคนใหม่ๆ หรือเข้าคอร์สสัมมนา
พักผ่อนให้เพียงพอ และเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ