5 ข้อค่าลดหย่อนภาษีที่มนุษย์เงินเดือนมักเข้าใจผิด

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

เคยสงสัยหรือไม่ว่า... ประกันชีวิตแบบไหนที่สามารถลดหย่อนได้บ้าง

เพราะเรื่องภาษีอาจจะทำให้คุณกังวลใจ ในทุกๆ สิ้นปี วันนี้ SCBLIFE มีคำตอบเพื่อช่วยให้คุณวางแผนประหยัดภาษีได้อย่างสบายใจ
 1. เบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ จริงหรือ?
  ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป [หรือประกันสุขภาพที่มีการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป] ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพที่เพิ่มเติมสัญญามาจากการซื้อประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพที่ทำแยกต่างหาก
  • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป / เงินฝากแบบมีประกันชีวิต แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • โดยเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสุขภาพ ที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ มีเงินชดเชยมอบ ให้กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ [เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ที่คุณเลือกซื้อ] ประกันภัยอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเกิดการแตกหักของกระดูก ประกันภัยโรคร้ายแรง เช่น ประกันมะเร็ง ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล เมื่อตรวจพบเจอมะเร็ง ประกันภัยการดูแลระยะยาว ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองดูแลระยะยาว หากเกิดกรณีที่ผู้ทำ ประกันภัย ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติได้ อย่างน้อย 3 ใน 6 อย่าง ได้แก่ การเปลี่ยนระหว่างนอนและนั่ง, การเดิน, การแต่งกาย, การอาบน้ำชำระล้างร่างกาย, การทานอาหาร โดยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองหรือจำเป็นต้องมีผู้ช่วย ต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อย กว่า 180 วันหรือมีการรับรองจากแพทย์ชัดเจน โดยประกันภัยจะจ่ายเป็นค่าทดแทนเป็นรายเดือน หรือมอบเงินชดเชยให้ตามทุนประกันภัยที่ซื้อไว้ และจ่ายต่อเนื่องสูงสุดเช่น 24 หรือ 36 เดือน

 2. เบี้ยประกันบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท จริงหรือ?
  คนส่วนใหญ่จะคิดว่าประกันบำนาญลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท แต่ในความจริง สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท หากยังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประกันชีวิตแบบทั่วไป ในส่วนแรก 100,000 บาท เพราะประกันบำนาญ ถือว่าเข้าเงื่อนไขประกันชีวิตแบบทั่วไปด้วย เช่น หากจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปเพียง 50,000 บาท และจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอีก 250,000 บาท เราสามารถนำเบี้ยรวม 300,000 บาท มาลดหย่อนได้ทั้งหมด

 3. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาลดหย่อนภาษีไม่ได้ จริงหรือ?
  ประกันสุขภาพหรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ทั้งบิดามารดาของผู้มีเงินได้และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ รัฐบาลให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ บิดามารดา ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000* บาท/ ปี/ คน

 4. เบี้ยประกันชีวิตบุตรนำมาลดหย่อนภาษีได้ จริงหรือ?
  เบี้ยประกันชีวิตของบุตร ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สำหรับคนที่มีลูก แต่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อน ได้เฉพาะส่วนของค่าใช้จ่ายของบุตรตามที่รัฐบาลกำหนดเท่านั้นโดยหักได้คนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวน*

 5. สามีหรือภรรยาไม่มีรายได้ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้ปกติ จริงหรือ?
  ในกรณีสามีหรือภรรยาไม่มีรายได้ เมื่อยื่นภาษีรวมกันในส่วนของบุคคลที่ไม่มีรายได้ สามารถลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันชีวิต 10,000 บาทเท่านั้น เพราะส่วนที่เหลือ 90,000 บาท เป็นการยกเว้นจากรายได้เมื่อไม่มีรายได้ จึงไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงควรวางแผนตั้งแต่ต้นปีภาษี เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดตามที่ตนมี และควรทำความเข้าใจค่าลดหย่อนภาษีแต่ละประเภทให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผิดพลาด หรือได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
หัวข้อใดที่ท่านเข้าใจผิดเกี่ยวกับค่าลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาลดหย่อนภาษีไม่ได้
เบี้ยประกันชีวิตบุตรนำมาลดหย่อนภาษีได้
สามีหรือภรรยาไม่มีรายได้เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้ปกติ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ