5 ขั้นตอนสอนลูก ให้เป็นเศรษฐี

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

คนที่เป็นเศรษฐี เพราะรู้คุณค่าของเงิน

คนที่ประสบความสำเร็จ เพราะรู้คุณค่าของงาน

คนที่มีความสุข เพราะรู้คุณค่าของชีวิต

หากอยากสร้างนิสัยเศรษฐีให้ลูกน้อย ต้องเริ่มสอนลูกให้มี “ความรู้เรื่องทางการเงิน”(Financial Literacy) อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ยังเล็ก

วันนี้ SCBLIFE มีเคล็บลับในการสร้างความรู้เรื่องทางการเงินสำหรับเด็กมาฝาก

 1. สอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงิน
  การสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่เล็กๆ ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเด็กจะรู้จักใช้เงินตั้งแต่เริ่มนับเงินได้ เคล็บลับง่ายๆ ในการสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน โดยการมอบงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ให้รับผิดชอบเมื่อลูกทำงานสำเร็จหรือ ดูแลหน้าที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดีจึงให้ค่าตอบแทน เพื่อเป็นการจำลองสถานการณ์การทำงานจริงในอนาคต และทำให้รู้จักคุณค่าของเงินที่ได้รับ

 2. สอนวินัยทางการเงิน
  หากปล่อยให้ลูกไม่มีวินัยทางการเงิน อาจทำให้มีความสุขในตอนเด็ก แต่จะมีความทุกข์กับปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ วิธีการสอนลูกเรื่องวินัยทางการเงินทำได้ ไม่ยาก โดยการให้ลูกบริหารค่าขนมที่ได้รับด้วยตัวเอง เปลี่ยนการให้ค่าขนมรายวันเป็นรายสัปดาห์ และค่อยๆ ปรับมาเป็นรายเดือน วิธีการนี้จะช่วยฝึกให้ลูกรู้จักการบริหารเงิน และสร้างวินัยในการใช้เงินได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมปรับค่าขนมให้เหมาะสมของแต่ละวัย ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

 3. ฝึกลูกเรื่องวางแผนการใช้จ่าย
  การสอนที่ดีที่สุด คือ การให้ลูกเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการฝึกให้ลูกทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่ยังเด็ก ลูกจะรู้ว่าค่าขนมแต่ละวันนำไปใช้อะไรบ้าง และเมื่อต้องไปซื้อของเข้าบ้านให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการวางแผนในการซื้อของ ตั้งแต่เริ่มเขียนรายการสิ่งที่ต้องการซื้อไปจนถึงการเปรียบเทียบราคาสินค้าต่างๆ และคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลือกซื้อของที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือย

 4. ปลูกฝังวินัยทางการออม
  “ออมก่อนใช้” สอนการออมให้ลูกอย่างถูกต้อง เมื่อเด็กได้รับค่าขนมจะใช้เงินจนหมด และไม่เหลือออม คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกนิสัยรักการออมให้ลูก เช่นเมื่อลูกต้องการซื้อของเล่นราคา 1,000 บาท คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักออมเพื่อเป้าหมายนั้นๆ โดยให้ลูกออมเงินจากค่าขนมอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ เก็บสะสมจนสามารถซื้อของเล่นที่ต้องการได้

 5. สอนลูกให้รู้จักการให้
  สุดท้ายของเคล็บลับสอนลูกให้เป็นเศรษฐีคือ “การให้” สอนให้ลูกรู้จัก การแบ่งปัน การบริจาคช่วยเหลือสิ่งต่างๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาสสิ่งนี้ จะทำให้ลูกรู้จักและเข้าใจคุณค่าของเงินอย่างแท้จริง
สิ่งที่ท่านให้ความสำคัญในการสอนลูกมากที่สุด
สอนลูกรู้จักคุณค่าของเงิน
สอนวินัยทางการเงิน
ฝึกลูกเรื่องวางแผนการใช้จ่าย
ปลูกฝั่งวินัยทางการออม
สอนลูกให้รู้จักการให้
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ