5 ขั้นตอนสอนลูก ให้เป็นเศรษฐี

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

คนที่เป็นเศรษฐี เพราะรู้คุณค่าของเงิน

คนที่ประสบความสำเร็จ เพราะรู้คุณค่าของงาน

คนที่มีความสุข เพราะรู้คุณค่าของชีวิต

หากอยากสร้างนิสัยเศรษฐีให้ลูกน้อย ต้องเริ่มสอนลูกให้มี “ความรู้เรื่องทางการเงิน”(Financial Literacy) อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ยังเล็กด้วยเคล็บลับเหล่านี้

 1. สอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงิน
  การสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่เล็กๆ ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเด็กจะรู้จักใช้เงินตั้งแต่เริ่มนับเงินได้ เคล็บลับง่ายๆ ในการสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน โดยการมอบงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ให้รับผิดชอบเมื่อลูกทำงานสำเร็จหรือ ดูแลหน้าที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดีจึงให้ค่าตอบแทน เพื่อเป็นการจำลองสถานการณ์การทำงานจริงในอนาคต และทำให้รู้จักคุณค่าของเงินที่ได้รับ

 2. สอนวินัยทางการเงิน
  หากปล่อยให้ลูกไม่มีวินัยทางการเงิน อาจทำให้มีความสุขในตอนเด็ก แต่จะมีความทุกข์กับปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ วิธีการสอนลูกเรื่องวินัยทางการเงินทำได้ ไม่ยาก โดยการให้ลูกบริหารค่าขนมที่ได้รับด้วยตัวเอง เปลี่ยนการให้ค่าขนมรายวันเป็นรายสัปดาห์ และค่อยๆ ปรับมาเป็นรายเดือน วิธีการนี้จะช่วยฝึกให้ลูกรู้จักการบริหารเงิน และสร้างวินัยในการใช้เงินได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมปรับค่าขนมให้เหมาะสมของแต่ละวัย ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

 3. ฝึกลูกเรื่องวางแผนการใช้จ่าย
  การสอนที่ดีที่สุด คือ การให้ลูกเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการฝึกให้ลูกทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่ยังเด็ก ลูกจะรู้ว่าค่าขนมแต่ละวันนำไปใช้อะไรบ้าง และเมื่อต้องไปซื้อของเข้าบ้านให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการวางแผนในการซื้อของ ตั้งแต่เริ่มเขียนรายการสิ่งที่ต้องการซื้อไปจนถึงการเปรียบเทียบราคาสินค้าต่างๆ และคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลือกซื้อของที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือย

 4. ปลูกฝังวินัยทางการออม
  “ออมก่อนใช้” สอนการออมให้ลูกอย่างถูกต้อง เมื่อเด็กได้รับค่าขนมจะใช้เงินจนหมด และไม่เหลือออม คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกนิสัยรักการออมให้ลูก เช่นเมื่อลูกต้องการซื้อของเล่นราคา 1,000 บาท คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักออมเพื่อเป้าหมายนั้นๆ โดยให้ลูกออมเงินจากค่าขนมอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ เก็บสะสมจนสามารถซื้อของเล่นที่ต้องการได้

 5. สอนลูกให้รู้จักการให้
  สุดท้ายของเคล็บลับสอนลูกให้เป็นเศรษฐีคือ “การให้” สอนให้ลูกรู้จัก การแบ่งปัน การบริจาคช่วยเหลือสิ่งต่างๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาสสิ่งนี้ จะทำให้ลูกรู้จักและเข้าใจคุณค่าของเงินอย่างแท้จริง
สิ่งที่ท่านให้ความสำคัญในการสอนลูกมากที่สุด
สอนลูกรู้จักคุณค่าของเงิน
สอนวินัยทางการเงิน
ฝึกลูกเรื่องวางแผนการใช้จ่าย
ปลูกฝั่งวินัยทางการออม
สอนลูกให้รู้จักการให้
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ