4 ขั้นตอนเปลี่ยนเงินเดือนให้เป็นความมั่งคั่งในวัยเกษียณ  

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

4 ขั้นตอนเปลี่ยนเงินเดือนให้เป็นความมั่งคั่งในวัยเกษียณ  

ถ้าพูดถึงการเริ่มวางแผนการเงินที่มั่นคงในวัยเกษียณสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานประจำแล้ว จะว่าเป็นเรื่องง่ายในการวางแผนก็ได้ เพราะมีรายได้คงที่ ทำให้กำหนดจำนวนเงินออมต่อเดือนเพื่อบริหารการออมได้ง่ายกว่า แต่ถ้าวางแผนไม่ดี หรือไม่มีวินัยในการเก็บออม เรื่องที่คิดว่าง่ายก็ไม่อาจทำให้ประสบความสำเร็จได้ ฉะนั้น ควรวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างมีวินัยและทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความมั่นคงมั่งคั่งหลังเกษียณอายุ

เริ่มต้นวางแผนการออมเพื่อเกษียณอายุได้ง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. วางแผนเกษียณ ทันทีที่เข้าทำงานที่แรก
  คนส่วนใหญ่มักมองข้ามข้อดีของการวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะยังมีความสุขกับการใช้เงินหรือคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเก็บเงินเกษียณ แต่ในความเป็นจริง หากวางแผนเกษียณทันที ตั้งแต่เข้าทำงานที่แรก ย่อมมีโอกาสที่จะเกษียณอายุได้เร็วก่อนอายุ 60 ปีและมีเวลาในการเก็บออมเงินมากกว่า ตัวอย่างเช่น

  ตัวอย่างสมมุติ

  อายุปัจจุบัน อายุที่ตังใจเกษียณ ตั้งใจใช้เงินถึงอายุ ต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ

  จำนวนเงินที่จะต้องเก็บต่อเดือน

  นาย A

  25

  55 75

  3,000,000 บาท

  8,333 บาท

  นาง B 30 55 75 3,000,000 บาท

  10,000 บาท


  จากตัวอย่างข้างต้นนี้ จะเห็นได้ชัดว่า นาย A เริ่มวางแผนเกษียณเร็วกว่า จะต้องเก็บเงินต่อเดือนน้อยกว่านาง B เพราะนาย A มีเวลาในการออมมากกว่า หมายเหตุ: การคำนวณนี้ยังไม่รวมอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการออม

 2. ออมเงินอย่าง ต่อเนื่อง
  พลังของการออมจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีวินัยและความสม่ำเสมอในการเก็บเงิน เพราะจะทำให้แผนการออมของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ฉะนั้น ควรเลือกรูปแบบการออมเงินที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ เพื่อให้การเก็บออมเป็นไปได้จริงและไม่ล้มเลิกหรือท้อแท้ระหว่างทาง

 3. วางแผนพร้อมรับความเสี่ยง ในทุกช่วงอายุ
  เพราะอายุที่มากขึ้นย่อมตามมาด้วยภาระหน้าที่มากมาย เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นรายได้หลักดูแลพ่อแม่ มีลูกที่ต้องดูแล ให้การศึกษา ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ นอกจากการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้มีเงินพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เข้ามา การมองหาตัวช่วยลดความเสี่ยงไว้ก็เป็นเรื่องจำเป็น เช่น ประกันสุขภาพหรือประกันชดเชยรายได้เพราะช่วยปกป้องเงินออมที่มีไม่ให้หมดไป และช่วยลดภาระทางการเงินได้ กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา ในแต่ละช่วงอายุ

 4. วางแผนลดหย่อนภาษี ทุกปี
  การวางแผนลดหย่อนภาษีไว้ตั้งแต่ต้นปีจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการได้เงินภาษีคืนเพิ่มขึ้น และสามารถนำส่วนนั้นไปเก็บออมเพื่อให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น พิจารณาตัวช่วยลดหย่อนภาษี เช่น ประกันสะสมทรัพย์หรือประกันบำนาญ หรือ RMF เพื่อเป็นตัวช่วยในการออมพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานประจำในสายงานใด การเลือกใช้ข้อได้เปรียบด้านการเงินที่มีความมั่นคงมากกว่าอาชีพอื่นๆ และวางแผนเกษียณในทันทีที่เข้าทำงาน จะช่วยให้เป้าหมายเกษียณของคุณเป็นจริงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งยังมีโอกาสมั่งคั่งมั่นคงในระยะยาว หากวางแผนอย่างรอบคอบและมีเครื่องมือที่ช่วยการันตีรายได้หลังเกษียณที่แน่นอน
คุณคิดว่าข้อดีของมนุษย์เงินเดือน คืออะไร?
มีรายรับที่แน่นอนทุกเดือน
สามารถยื่นกู้กับธนาคารได้ง่าย
วางแผนทางการเงินได้แม่นยำกว่า
มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / เพิ่มความมั่นคงในอนาคต
มีโอกาสได้รับโบนัสทุกปี
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ