4 เคล็ดลับลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต

ใกล้ปลายปีหลายๆ คนคงต่างหาวิธีลดหย่อนภาษี ซึ่งวิธีลดหย่อนภาษีมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำ ค่าใช้จ่ายมาช่วยลดหย่อนภาษี เช่น ดอกเบี้ยบ้าน เงินบริจาค หรือการลงทุนเพื่ออนาคตและลดหย่อนภาษี วันนี้เราจะมาเจาะลึกการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อการลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณ วางแผนอนาคตและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อย่างคุ้มค่า

 1. ประเภทแบบประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

  ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันกี่ปีก็ได้ตามที่ต้องการ โดยแบบประกันประเภทแบบประกันลดหย่อนภาษีออกเป็น 2 ประเภท

  ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และแบบออมทรัพย์

  แบบประกันชีวิตที่เน้นคุ้มครองชีวิต และแบบที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงิน ปันผล โดยสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่าย มาลดหย่อนภาษีได้ทุกปี

  ประกันชีวิตแบบบำนาญ

  แบบประกันที่จ่ายผลประโยชน์ให้เป็น รายงวดเท่าๆ กัน ตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี โดยจะได้รับเงินผลประโยชน์ หลังจ่ายเบี้ย ประกันครบแล้วเท่านั้น
 2. ประกันแต่ละประเภทสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

  ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และแบบออมทรัพย์

  สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายใน แต่ละปี มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

  ประกันชีวิตแบบบำนาญ

  สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายใน แต่ละปี มาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 200,000 บาท

  *สิทธิการลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ (จำนวนสูงสุด 200,000 บาท) ต้องเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นๆ แล้ว สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน จำนวนเงิน 500,000 บาท

 3. ควรซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ดี

  การซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษี ไม่ควรซื้อเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีเพียงอย่างเดียว ควรมองจุดประสงค์ของการทำประกันเป็นหลัก เช่น ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัว ควรเลือกประกันแบบตลอดชีพ ให้มีความคุ้มครองเพียงพอและเหมาะสม เบี้ยที่เหมาะสม ประมาณ10-15 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ หรือถ้าสนใจประกันแบบออมทรัพย์ไม่ควรซื้อเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ เพราะเป็นการออมระยะยาว ถ้าซื้อมากเกินไปจะทำให้สภาพคล่องมีปัญหาได้
 4. ซื้อประกันแล้วเราประหยัดไปเท่าไร

  การซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี ก็เหมือนการออมที่ได้ความคุ้มครองชีวิต และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามฐานภาษีที่คุณต้องชำระในแต่ละปี

  สมมุติว่า ฐานภาษีของคุณอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ เบี้ยประกันที่คุณจ่ายในแต่ละปี จะสร้างผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษี ให้คุณสูงสุดถึง 20 เปอร์เซ็นต์

  ตัวอย่าง ถ้าคุณซื้อประกันออมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษี 100,000 บาท ฐานภาษีของคุณอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่ากับคุณ จะได้ผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษีสูงสุด 20,000 บาท เป็นต้น

สมัครรับบทความดีๆ
ทุกสัปดาห์

ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE