4 ข้อควรรู้ก่อนซื้อประกันชีวิต

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

การทำประกันชีวิตถือเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ชีวิตเรามั่นคง เพราะเนื่องจากจะให้ประโยชน์ทางด้านความคุ้มครองแล้วยังถือเป็นการออมเงิน อีกทางรวมถึงยังสามารถลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย

สำหรับคนที่กำลังคิดจะทำประกันชีวิต วันนี้เรามีข้อควรรู้ก่อนการทำประกันชีวิตมาบอกกัน

 1. รู้เป้าหมายในการซื้อประกัน
  เริ่มจากการถามตัวเองก่อนว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อประกัน ของคุณคืออะไร เช่น ซื้อประกันที่มีความคุ้มครองสูงๆ เพื่อคุ้มครองหัวหน้า ครอบครัว, ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี, ซื้อเพื่อเป็นเงินค่ารักษาสุขภาพ หรือซื้อเพื่อต้องการออมเงิน เป็นต้น โดยคำนึงถึง ความต้องการ และ ความจำเป็น ในการใช้ประกันชีวิต จากนั้นค่อยเลือกทำประกัน เพื่อสิ่งนั้น ซึ่งจะให้ผลที่คุ้มค่ามากที่สุด
   
 2. รู้จัก “ทุนประกัน” กับ “เบี้ยประกัน”
  วัตถุประสงค์หลักของประกันชีวิต คือ เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านชีวิตของเราให้กับบริษัทประกันภัย ดังนั้นเราควรรู้จักคำว่า “ทุนประกัน” และ “เบี้ยประกัน” ไว้ว่าคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร โดย ทุนประกัน หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้เรา เมื่อเราเสียชีวิต หรือครบกำหนดสัญญา เบี้ยประกัน หมายถึง จำนวนเงินที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย

 3. รู้จัก “สัญญาเพิ่มเติม”
  หลายๆ คนอาจจะไม่ทราบว่าประกันชีวิตประกอบไปด้วย สัญญาหลัก คือ ความคุ้มครองชีวิต สัญญาเพิ่มเติม (Rider) คือ ความคุ้มครองอื่นๆ เช่น การรักษาพยาบาล  เงินชดเชยรายได้ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองด้านทุพพลภาพ เป็นต้น ฉะนั้นประกันชีวิต หรือสัญญาหลัก จะคุ้มครองเฉพาะใน กรณีเสียชีวิตเท่านั้น ส่วนความคุ้มครองอื่นๆ ควรพิจารณา ซื้อเพิ่มเติมตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล

 4. รู้เป้าหมายในการซื้อประกัน
  ประกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราซื้อมากเกินไป จะทำให้สภาพคล่อง ทางการเงินเรามีปัญหาได้ ดังนั้น เมื่อเราพิจารณาซื้อประกัน เราควรสำรวจตัวเราเองว่า “ค่าเบี้ยประกัน” ที่เราจ่ายต่อปีไม่ควรเกิน 10-15 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ต่อปี ในกรณีซื้อประกันเพื่อเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยง และในกรณีซื้อประกันไว้เพื่อออมเงิน “ค่าเบี้ยประกัน” ไม่ควรเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ต่อปี
ข้อใดคือสิ่งแรกที่คิดถึงก่อนซื้อประกันชีวิต
ซื้อประกันชีวิตไปเพื่ออะไร
ควรซื้อประกันชีวิตแบบไหน
จะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับจากบริษัทประกัน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ