3 วิธีสร้างเงินออมให้ถึงหลักล้าน

  3 วิธีสร้างเงินออมให้ถึงหลักล้าน

  3 วิธีสร้างเงินออมให้ถึงหลักล้าน

         หลายคนคงเคยได้ยินว่า “เงินล้าน” ก้อนแรกในชีวิตเป็นเป้าหมายในการออมที่ยากที่สุด แต่เมื่อมีเงินล้านก้อนแรกแล้วจะสามารถสร้างเงินล้านก้อนไปได้ไม่ยาก และการสะสมเงินออมเพื่อสร้างเงินล้านก็มีหลายรูปแบบ แต่วิธีที่ช่วยให้คุณมีเงินล้านได้ตามเป้าหมาย คือการ “สร้างวินัยการออม” ด้วยการกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการออมและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จในเวลาที่กำหนด
         และเครื่องมือช่วยออมในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งบัญชีเงินฝากรายเดือน หรือเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ พันธบัตร ทองคำ กองทุน ประกันชีวิต ฯลฯ โดยจะขอยกตัวอย่างวิธีสร้างเงินล้านจากเครื่องมือที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเงิน 2 ต่อ คือ จากผลประโยชน์ที่ได้รับ และเงินคืนภาษี ได้แก่

  1.ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์     

         เป็นวิธีสร้างเงินออมให้ถึงหลักล้านที่น่าสนใจที่สุด เพราะให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าตรงที่ช่วยสร้างเงินล้านในระยะเวลาที่แน่นอน [ตามเงื่อนไขกรมธรรม์] และช่วยสร้างวินัยทางการเงินไปด้วยเพราะต้องจ่ายเบี้ยประกันต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นหลักประกันให้ครอบครัวได้อุ่นใจ รับผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิต และรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

  2.กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

         LTF มีผลตอบแทนและมีความเสี่ยงหลายระดับ ซึ่งคุณควรศึกษาข้อมูลกองทุนที่จะซื้อว่ามีความเสี่ยง ระดับใด ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ เพราะหากเลือกลงทุนอย่างถูกต้องก็มีโอกาสได้กำไรและรับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษีจากการลงทุน จนสร้างเงินล้านได้ตามระยะเวลาที่คุณต้องการ
  แต่หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนหรือ กระจายความเสี่ยง ด้วยการเลือกซื้อหลายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และเลือกซื้อเต็มสิทธิ์ลดหย่อน ภาษีทุกปี (ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี) เพื่อได้ผลประโยชน์สูงสุดจากภาษีคืน

  ยกตัวอย่างวิธิสร้างเงินล้าน

         สมมติว่าคุณมีรายได้เฉลี่ย 480,000 บาทต่อปี โดยออมเงิน 30% จากรายได้ทั้งปี เป็นมูลค่า 144,000 บาท เพื่อเก็บเงิน 1 ล้านบาท ภายใน 7 ปี

   นำไปซื้อ

   จำนวนเงิน

   ได้ภาษีคืน

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์* 100,000 บาท 10,000 บาท
  LTF* 44,000 บาท 4,400 บาท
  รวมเงินออมต่อปี 144,000 บาท 14,400 บาท
  เมื่อครบ 7 ปี คุณจะมีเงินรวม           

  1,108,800 บาท

  * ซึ่งยังไม่รวมผลประโยชน์ที่ได้จากประกันชีวิตตลอดสัญญาซึ่งจะทำให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิม
  ** มูลค่าของ LTF ขึ้นอยู่กับความผันผวนและความเสี่ยงของกองทุนที่คุณเลือกซื้อ

  จากวิธีสร้างเงินออมเพื่อเงินล้านที่กล่าวมา เป็นเพียงทางเลือกช่วยให้เงินออมงอกเงยและสร้างเงินล้านให้เป็นจริงได้ในระยะเวลาแน่นอน แต่ก็ย่อมมีความเสี่ยงมีผลตอบแทนแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนก็ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด มีเป้าหมายการออมเงินที่แน่ชัดและมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป้าหมายเงินล้านเป็นจริงตามที่ต้องการ

  สมัครรับบทความดีๆ
  ทุกสัปดาห์

  ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE