3 วิธีสร้างเงินออมให้ถึงหลักล้าน

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

3 วิธีสร้างเงินออมให้ถึงหลักล้าน

หลายคนคงเคยได้ยินว่า “เงินล้าน” ก้อนแรกในชีวิตเป็นเป้าหมายในการออมที่ยากที่สุด แต่เมื่อมีเงินล้านก้อนแรกแล้วจะสามารถสร้างเงินล้านก้อนไปได้ไม่ยาก และการสะสมเงินออมเพื่อสร้างเงินล้านก็มีหลายรูปแบบ แต่วิธีที่ช่วยให้คุณมีเงินล้านได้ตามเป้าหมาย คือการ “สร้างวินัยการออม” ด้วยการกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการออมและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จในเวลาที่กำหนด และเครื่องมือช่วยออมในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งบัญชีเงินฝากรายเดือน หรือเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ พันธบัตร ทองคำ กองทุน ประกันชีวิต ฯลฯ โดยจะขอยกตัวอย่างวิธีสร้างเงินล้านจากเครื่องมือที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเงิน 2 ต่อ คือ จากผลประโยชน์ที่ได้รับ และเงินคืนภาษี ได้แก่
  1. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์     
    เป็นวิธีสร้างเงินออมให้ถึงหลักล้านที่น่าสนใจที่สุด เพราะให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าตรงที่ช่วยสร้างเงินล้านในระยะเวลาที่แน่นอน [ตามเงื่อนไขกรมธรรม์] และช่วยสร้างวินัยทางการเงินไปด้วยเพราะต้องจ่ายเบี้ยประกันต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นหลักประกันให้ครอบครัวได้อุ่นใจ รับผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิต และรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

  2. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
    LTF มีผลตอบแทนและมีความเสี่ยงหลายระดับ ซึ่งคุณควรศึกษาข้อมูลกองทุนที่จะซื้อว่ามีความเสี่ยงระดับใด ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ เพราะหากเลือกลงทุนอย่างถูกต้องก็มีโอกาสได้กำไรและรับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษีจากการลงทุน จนสร้างเงินล้านได้ตามระยะเวลาที่คุณต้องการ แต่หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนหรือ กระจายความเสี่ยง ด้วยการเลือกซื้อหลายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และเลือกซื้อเต็มสิทธิ์ลดหย่อน ภาษีทุกปี (ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี) เพื่อได้ผลประโยชน์สูงสุดจากภาษีคืน

ยกตัวอย่างวิธิสร้างเงินล้าน

สมมติว่าคุณมีรายได้เฉลี่ย 480,000 บาทต่อปี โดยออมเงิน 30% จากรายได้ทั้งปี เป็นมูลค่า 144,000 บาท เพื่อเก็บเงิน 1 ล้านบาท ภายใน 7 ปี

นำไปซื้อ

จำนวนเงิน

ได้ภาษีคืน

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์* 100,000 บาท 10,000 บาท
LTF** 44,000 บาท 4,400 บาท
รวมเงินออมต่อปี 144,000 บาท 14,400 บาท
เมื่อครบ 7 ปี คุณจะมีเงินรวม 1,108,800 บาท
* ซึ่งยังไม่รวมผลประโยชน์ที่ได้จากประกันชีวิตตลอดสัญญาซึ่งจะทำให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิม
** มูลค่าของ LTF ขึ้นอยู่กับความผันผวนและความเสี่ยงของกองทุนที่คุณเลือกซื้อ
จากวิธีสร้างเงินออมเพื่อเงินล้านที่กล่าวมา เป็นเพียงทางเลือกช่วยให้เงินออมงอกเงยและสร้างเงินล้านให้เป็นจริงได้ในระยะเวลาแน่นอน

แต่ก็ย่อมมีความเสี่ยงมีผลตอบแทนแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนก็ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด มีเป้าหมายการออมเงินที่แน่ชัดและมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป้าหมายเงินล้านเป็นจริงตามที่ต้องการ
คุณสนใจ วิธีสร้างเงินออมเพื่อเงินล้านใดมากที่สุด?
ลงทุนในหุ้น
ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ยังไม่สนใจตอนนี้
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ