ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้อัพเกรดรายได้ ซื้อประกันชีวิตดีหรือไม่

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

“เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนขึ้น...ซื้อประกันดีไหม?"

เมื่อรายได้มากขึ้น ได้รับเงินก้อนใหญ่ หลายคนคงตั้งคำถามทำนองว่า... จะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรดี? แบบไหนได้ประโยชน์มากที่สุด?
  • ฝากแบงค์…ดอกเบี้ยก็น้อย
  • เล่นหุ้น…ก็เสี่ยง
  • ซื้อประกันชีวิต…ดีมั้ยนะ

คำถามที่ว่าซื้ออะไรได้ประโยชน์มากที่สุด คงตอบได้ยาก เพราะความต้องการของแต่ละคนย่อมต่างกัน แต่หากจะให้เฉพาะเจาะจงไปว่า “ซื้อประกันดีหรือไม่” นี่คือคำตอบ...

สิ่งแรกเราต้องพิจารณาดูว่า “ประกันชีวิตมีประโยชน์กับเรา หรือไม่” ประกันชีวิต เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “การลดหย่อนภาษี” “การป้องกันความเสี่ยง” “การออม” ฯลฯ
  • ประโยชน์ของประกันชีวิตในการ ลดหย่อนภาษี” น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้เพิ่มได้ไม่มากก็น้อย
  • สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับชีวิตเราเสมอก็คือ “ความเสี่ยง” อย่างเช่น เราทุกคนย่อมรู้ดีว่าในอนาคต ต้องมีวันที่ต้องเจ็บป่วยแน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ จะป่วยด้วยโรคอะไร หรือป่วยหนักขนาดไหน ดังนั้นประกันชีวิตที่ช่วยคุ้มครองสุขภาพด้วยจึงมีประโยชน์ ในการช่วยให้เราบริหารค่าใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาลได้ดีขึ้น
  • ส่วนเรื่อง “การออม” สร้างผลตอบแทนให้เงินงอกเงย เพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต และรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้น ประกันชีวิตก็สามารถตอบโจทย์นี้ด้วยเช่นกัน เพราะสามารถสร้างวินัยการออมด้วยการสร้างผลตอบแทนเงินออมที่มั่นคง ภายใต้ความเสี่ยงต่ำ

ว่าแต่...ประกันแบบไหน ที่คนรายได้-ตำแหน่งสูงชอบซื้อกัน?

  • ประกันชีวิตที่ได้ประโยชน์ด้านภาษี เพราะรายได้สูงย่อมต้องเสียภาษีมากตามฐานรายได้
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ มองผลตอบแทนเป็นหลัก เช่นมองอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (Internal Rate of Return) หรือ มองผลประโยชน์ในรูปของเงินคืนจากกรมธรรม์
  • ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในปัจจุบัน อาจทำให้สวัสดิการที่มีไม่เพียงพออีกต่อไป ทำให้หลายคนเริ่มมองหาประกันสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่
ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ มีเงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ [เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์] ประกันภัยอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเกิดการแตกหักของกระดูกจากอุบัติเหตุ ประกันภัยโรคร้ายแรง เช่น ประกันมะเร็ง ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล เมื่อตรวจพบเจอมะเร็ง ประกันภัยการดูแลระยะยาว ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองดูแลระยะยาว หากเกิดกรณีที่ผู้ทำประกันภัยไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติได้ อย่างน้อย 3 ใน 6 อย่าง (ได้แก่ การเปลี่ยน ระหว่างนอนและนั่ง, การเดิน, การแต่งกาย, การอาบน้ำชำระล้างร่างกาย, การทานอาหาร) โดยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองหรือต้องมีผู้ช่วย ต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือมีการรับรองระบุจากแพทย์ชัดเจน โดยประกันภัย จะจ่ายเป็นค่าทดแทนเป็นรายเดือน หรือมอบเงินชดเชยให้ตามทุนประกันภัยที่ซื้อไว้ และจ่ายต่อเนื่องสูงสุดเช่น 24 หรือ 36 เดือน ซึ่งประกาศจากอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ได้กำหนดให้เบี้ยประกันสุขภาพที่ จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว สามารถนำเบี้ยที่จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป / เงินฝากแบบมีประกันชีวิตคุ้มครองต้องไม่เกิน 100,000 บาท เพราะประกันชีวิตมีให้เลือกหลายแบบ ควรเลือกซื้อเป้าหมายที่คุณต้องการ เพื่อให้ได้แบบประกันที่ตอบโจทย์ ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และให้ความคุ้มครองได้ตามต้องการ  
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ