ไขกุญแจก้าวสู่ชีวิตวัยเกษียณอายุด้วยความสำเร็จ

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

ไขกุญแจก้าวสู่ชีวิตวัยเกษียณอายุด้วยความสำเร็จ

ช่วงชีวิตคนแบ่งออกเป็นช่วงใหญ่ๆ 3 ช่วง คือ ช่วงวัยเรียน ช่วงวัยทำงานและช่วงวัยเกษียณ อายุ โดยที่แต่ละช่วงนั้นมีระยะเวลาประมาณ 20-30 ปี เท่ากับคุณมีเวลาใช้ชีวิตในช่วงนั้นให้เต็มที่ เพื่อวางแผนชีวิตให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อความเจริญก้าวหน้า การศึกษาลงทุน การดูแลสุขภาพร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่วัยเกษียณอายุ กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณ 4 ขั้นตอน ต่อไปนี้
 1. ตั้งเป้าหมายเกษียณอายุทันที เริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
  การเริ่มต้นวางแผนเกษียณไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากคุณเริ่มว่างแผนตั้งแต่อายุยังน้อย จะช่วยให้ แผนเกษียณที่วางไว้ “สำเร็จได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น” เพราะคุณจะมีเวลาเก็บออมเงินมากกว่า มีระยะเวลาในการเก็บออมนานกว่า และมีโอกาสประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นสูง เงินปันผล หรือรับผลประโยชน์จากแหล่งเงินฝากหรือแหล่งลงทุนมากกว่าคนที่วางแผนเกษียณช้า

 2. อย่าหยุดพัฒนาตัวเอง
  ไม่ว่าจะเริ่มทำงาน หรือทำงานมาหลายปีแล้ว การใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จะช่วย ส่งเสริมให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ไปได้ไวกว่าคนที่ไม่ยอมพัฒนาอะไรเลย ซึ่งหากคุณมีเป้าหมาย เกษียณอายุที่แน่นอน ยิ่งต้องใช้เวลาในช่วงวัยทำงาน หมั่นหาความรู้ พัฒนาทักษะ เพื่อนำไปสู่รายได้ที่ เพิ่มมากขึ้น ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตข้างหน้า

 3. ออมก่อนใช้
  การฝึกนิสัยให้ตัวเอง “ออมก่อนใช้” จะช่วยให้คุณมีระเบียบวินัยในการใช้เงิน แนะนำให้ใช้ วิธีตัดบัญชีเพื่อไปเก็บออมแบบอัตโนมัติ ควบคู่กับการจดรายรับรายจ่ายเพื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และมองหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม วิธีการทั้งหมดนี้จะช่วยให้มีเงินเก็บออมได้มากกว่า 10%

 4. รู้จักลงทุนอย่างมีเป้าหมาย
  ไม่ใช่แค่ชีวิตที่ต้องมีเป้าหมาย แต่การออมเงินก็ต้องมีเป้าหมายเช่นกัน เพราะคุณต้องรู้ว่า เงินออมส่วนไหน ออมไปเพื่ออะไร? เช่น ออมเผื่อเหตุฉุกเฉิน, ออมเพื่อสุขภาพ, ออมเพื่อวัยเกษียณ หลังจากได้เป้าหมายในการออมแล้ว ให้คุณศึกษาแหล่งลงทุนเพื่อไปสู่เป้าหมายการออมได้เร็วขึ้น โดยที่สู้กับอัตราเงินเฟ้อในทุกๆ ปีได้ดี และสามารถเลือกเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มเงินออมให้มีมูลค่า มากขึ้น อย่างการเก็บออมในกองทุน RMF, ทำประกันออมทรัพย์ระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ เงินต้น ไม่หาย ความเสี่ยงต่ำ มีสัญญาแน่นอน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะเกษียณอย่างสบายใจ มีเงินใช้แน่นอน เพียงแต่ คุณต้องมีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ
วิธีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุได้อย่างมั่งคั่ง มั่นคง ในแบบที่ ตั้งเป้าหมายไว้

เพียงแต่ต้องมีการวางแผนที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่สำคัญยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะเท่ากับว่าคุณกำลังขยับเข้าใกล้ความสำเร็จในแบบที่ต้องการได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ การงาน สุขภาพและอิสระภาพทางการเงิน
คุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องใดมากที่สุด ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณอายุ?
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
อิสระภาพทางด้านการเงิน
มีเงินเก็บออมเพียงพอ เลี้ยงดูตัวเองได้
สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ