โรคหัวใจ เกิดจากอะไรกันแน่?

article_health_default

บทความสุขภาพ

แชร์

โรคหัวใจ เกิดจากอะไรกันแน่?

“โรคหัวใจ” เป็นโรคที่มีสถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีในประเทศไทย และเป็นโรคเรื้อรังที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ออกมารณรงค์วางแผนป้องกัน เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายของโรคมากขึ้น เพราะผู้ป่วยโรคหัวใจส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งบอกที่แน่ชัด มักเกิดอาการขึ้นอย่างฉับพลัน เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียได้ทั้งทรัพย์สินที่ต้องดูแลรักษาตัวในระยะยาวและอันตรายถึงชีวิตได้

รู้จัก โรคหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลา มีหน้าที่ส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหล่อเลี้ยงภายในหัวใจด้วย ซึ่งหากมีหลอดเลือดที่เชื่อมโยงกันอยู่ภายในร่างกายเกิดอุดตันหรือมีปัญหา จนทำให้การสูบฉีดเลือดผิดปกติ ไม่สามารถนำส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงที่อวัยวะนั้นๆ ได้ ก็มีผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน นำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งโรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ แบ่งออกได้หลายประเภท แต่ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคลิ้นหัวใจรั่ว หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ

สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ

แม้โรคหัวใจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ปัจจัยที่ทำให้มีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นก็คือ การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณะสุขและผลวิจัยศึกษาจากทั่วโลกพบว่า “วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงโรคเรื้อรังอย่างโรคเบาหวาน ​โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วน มีส่วนทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัว หลอดเลือดตีบตัน จนกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ”

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่
  • กรรมพันธุ์ หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น
  • อายุ โรคหัวใจพบได้มากในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ทำให้พบผู้ป่วยโรคหัวใจอายุน้อยลงกว่าเดิม
  • เพศ จากสถิติพบว่า “โรคหลอดเลือดหัวใจพบในเพศชายมากกว่า” และ “ผู้หญิงในวัย 50 ปีขึ้นไปหรือวัยหมดประจำเดือน มีความเสี่ยงโรคหัวใจมากขึ้น”
ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ ได้แก่
  • การรับประทานอาหาร อาหารมัน เค็ม หวาน ที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง ที่จะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจได้หลายชนิด
  • การสูบบุหรี่ เพราะสารนิโคตินในบุหรี่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น
  • ความดันโลหิตสูง เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการหัวใจวาย หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
  • ไม่ออกกำลังกาย ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ หัวใจทำงานหนักกว่าปกติ
อาการของโรคหัวใจส่วนใหญ่มักไม่แสดงออกอย่างแน่ชัด แต่จะมีสัญญาณเตือนที่สังเกตได้ชัดก็คือ “เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก หายใจไม่ทัน” มีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว ร่วมด้วย ซึ่งนอกจากการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อหาความผิดปกติในร่างกาย ก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้มากกว่าคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของหัวใจเลย
ไลฟ์สไตล์ใดของคุณ ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังมากที่สุด?
สูบบุหรี่จัด
ชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ด ไขมันสูง
ไม่ชอบออกกำลังกาย
นอนดึก
เครียดง่าย
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ