เริ่มต้น “เก็บเงิน” ต้องทำยังไง?...ให้สำเร็จ

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

เริ่มต้น เก็บเงินต้องทำยังไง?...ให้สำเร็จ

มีวิธีการเก็บออมเงินมากมายที่หาข้อมูลและทำตามได้ง่ายๆ ในอินเตอร์เน็ต และบทความต่างๆ แต่การจะออมเงินได้สำเร็จแบบที่ตั้งใจไว้ ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย ทำให้หลายคนละเลิกการออมไประหว่างทาง แต่ก็ยังไม่สายสำหรับการเริ่มต้นเก็บเงินใหม่อีกครั้ง

มาดูวิธีเริ่มต้นเก็บเงินให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยขั้นตอน ดังนี้

  • ตั้งเป้าหมายการออมที่แน่ชัดเจน เพื่อหาวิธีทางเก็บออม ควรกำหนดจำนวนเงินออมและระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อใช้ในการวางแผนการออมได้ตามเป้าหมาย

    ตัวอย่างเช่น ต้องการมีเงินเก็บออมก้อนแรก 15,000 บาท ภายใน 3 เดือน เพื่อนำไปลงทุนค้าขายเท่ากับต้องออมเงินให้ได้เดือนละอย่างน้อย 5,000 บาท / เดือน จึงจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

  • เช็คสภาพคล่องทางการเงินว่ารายรับที่มีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่ มีภาระทางการเงินอะไรบ้างที่ต้องรับผิดชอบทุกเดือน จะได้รู้ว่ารายรับที่มีตอนนี้เอื้อต่อการเก็บออมมากน้อยเพียงใด หากมีรายจ่ายเยอะจนไม่มีเงินเหลือเก็บ แนะนำให้จัดระเบียบการใช้เงินของตนเอง ลดรายจ่ายที่ทำได้ทันที เช่น เปลี่ยนแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือให้ถูกลง ลดการสังสรรค์ งดซื้อของฟุ่มเฟือย และหารายได้เสริมนอกเวลางานจากสิ่งที่ตนเองถนัด ขายของออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกทาง

  • เริ่มต้นเก็บเงินด้วยเป้าหมายระยะสั้น เช่น 1 เดือน 3 เดือน เพื่อให้เห็นผลลัพธ์การออมได้เร็วยิ่งขึ้น และจะได้มีกำลังใจในการเก็บออมต่อไป

  • เลือกวิธีการเก็บออมที่เหมาะสม แม้จะมีวิธีการเก็บออมหลากหลายให้คุณเลือกใช้ แต่มีเพียงไม่กี่วิธีที่เหมาะกับคุณจริงๆ หรือถ้าหากยังไม่รู้จะเก็บออมด้วยวิธีใด ลองเข้าไป “เช็ค! สไตล์การออม แบบไหนที่ใช่คุณ” ได้ที่นี่ ควบคู่กับการเพิ่มความสะดวกสบายให้เก็บออมง่ายยิ่งขึ้น  โดยตั้งค่าให้บัญชีเงินเดือน หักเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำแบบอัตโนมัติทันทีที่มีรายได้เข้ามา วิธีนี้จะช่วยสร้างเงินออมได้ต่อเนื่องและทำให้ไม่รู้สึกว่าการเก็บออมยากลำบากจนเกินไป

  • ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย อุดรูรั่วการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้เห็นภาพรวมในการใช้เงิน ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้ทันทีและนำเงินมาเก็บออมแทน แต่ถ้ายังไม่เคยทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายมาก่อน หรือยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดี? สามารถดูวิธีทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อสร้างเงินออมได้ ที่นี่

  • สร้างวินัยการออมอย่างต่อเนื่อง วิธีการเก็บออมจะให้ผลลัพธ์การออมที่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณมีการเก็บออมอย่างต่อเนื่องกันทุกวัน

  • ท้าทายตัวเองด้วยเป้าหมายที่ยากขึ้นเสมอ เมื่อทำตามเป้าหมายระยะสั้นได้สำเร็จแล้ว ค่อยขยายเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ตัวเองรู้สึกตื่นตัวต่อการเก็บออมเงินตลอดเวลา

ไม่มีคำว่าสายไปสำหรับการออมเงิน เพราะการเก็บเงินให้สำเร็จ “ใครก็ทำได้” แค่เริ่มต้น ทำตั้งแต่ตอนนี้ ออมอย่างต่อเนื่องและซื่อสัตย์ต่อตนเอง เมื่อปัจจัยที่ดีเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันย่อมทำให้เป้าหมายในการเก็บออมเงินในครั้งนี้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย

คุณเริ่มต้นเก็บออมเงินครั้งแรก ด้วยวิธีใด?
หยอดกระปุกออมสินทุกวัน
หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อเก็บออมทุกเดือน
เก็บออมด้วยแบงค์ 50
ไม่ใช้เงินเหรียญที่ได้รับในแต่ละวัน
ฝากประจำออมทรัพย์ในจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ