เพราะอะไร? ยิ่งเริ่มออมเร็ว ยิ่งทำให้ชีวิตมั่นคง

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

เพราะอะไร? ยิ่งเริ่มออมเร็ว ยิ่งทำให้ชีวิตมั่นคง

การเริ่มต้นออมเงินเร็ว เป็นวิธีช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตได้มากกว่าคนที่เริ่มออมช้า เพราะการเก็บเงินก้อนเพื่อทำตามความฝันหรือเป้าหมายของชีวิตต้องใช้เวลาในการเก็บสะสมเงินจำนวนมาก เช่น เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง เพื่อซื้อทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ และประโยชน์อีกอย่างที่ได้จากการออม คือ ผลของดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์แบบทบต้นทบดอก ซึ่งหากคุณเริ่มออมเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการออมของคนเริ่มออมเร็ว และเริ่มออมช้า

 

นางสาวพอใจ

นายภูมิใจ

อายุที่เริ่มออมทันที 20 ปี 30 ปี
จำนวนเงินออม / เดือน 4,000 บาท 5,000 บาท
ผลลัพธ์เมื่อออมต่อเนื่อง - อายุ 60 ปี 1,920,000 บาท  1,800,000 บาท
นำเงินออมไปลงทุนได้ผลตอบแทนคงที่ 3% ต่อปี 3,677,808 บาท 2,900,702 บาท

จากผลลัพธ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าคนที่เริ่มออมเร็วจะมีระยะเวลาการเก็บออมและมีเวลาวางแผนการลงทุน ทำให้มีเงินเก็บออมมากกว่าคนที่เริ่มออมช้า ที่แม้จะเก็บออมเงินในจำนวนมากกว่า แต่ผลลัพธ์การออมกลับน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ตัวอย่าง วิธีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงตามเป้าหมายในอนาคต

 1. ออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้น 2-3 ปี ด้วยบัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษี
  เครื่องมือสร้างวินัยการออมเงิน เพื่อช่วยเก็บเงินก้อนตามระยะเวลาที่คุณต้องการ บัญชีเงินฝากรูปแบบนี้จะได้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นการคิดภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับอีกด้วย

 2. ออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะกลาง 7-10 ปี ด้วย 2 เครื่องมือ ทางการเงิน ดังนี้
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ตัวช่วยวางแผนอนาคตทางการเงิน พร้อมความคุ้มครองชีวิต สามารถกำหนดระยะเวลารับเงินก้อนคืนได้อย่างแน่นอน พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท เมื่อเลือกทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เน้นลงทุนในหุ้น มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนสูง แต่มีความผันผวนในการลงทุนสูง จึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยง ประโยชน์อีกอย่างของ LTF คือ สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 3. ออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะยาว เช่น เพื่อสร้างเงินบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณ ด้วย 2 เครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
  • ประกันบำนาญ เครื่องมือช่วยวางแผนความมั่นคงให้ชีวิตหลังเกษียณ ที่คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินก้อน คำนวณระยะเวลาเกษียณได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตที่คุณวางไว้ในที่สุด พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาท และเมื่อรวมค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อีกเครื่องมือช่วยวางแผนการเงินเพื่ออนาคตหลังเกษียณที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ และพร้อมรับความเสี่ยงในการลงทุนตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ คุณควรต้องวางแผนการออมระยะสั้น กลาง และยาวประกอบกัน และทางเลือกของการออมเงินยังมีอีกหลากหลายรูปแบบ จึงควรเลือกออมให้ตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน ปัจจัยสำคัญสำหรับเก็บออมให้สำเร็จ คือ จำนวนเงินและเวลาที่มีเหลือพอในการเก็บออม หากมีเวลาเหลืออยู่น้อย เท่ากับว่าคุณต้องเก็บเงินในจำนวนมากขึ้น ฉะนั้น ควรรีบเก็บเงินทันทีเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณต้องการ
จุดประสงค์การเริ่มต้นออมเร็วของคุณ คืออะไร?
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง
เพื่อมีเงินก้อนลงทุนทำธุรกิจในฝัน
เพื่อมีเงินสร้างครอบครัว ดูแลลูก
เพื่อเพิ่มความสบายใจ ว่าจะมีเงินเก็บแน่นอน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ