เพราะอะไรทำประกันสุขภาพแล้วถึง "เคลม" ไม่ได้?

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

เพราะอะไรทำประกันสุขภาพแล้วถึง "เคลม" ไม่ได้?

สำหรับคนที่กำลังมองหาหลักประกันเพื่อสุขภาพนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ตัวเองมี “ประกันสุขภาพ” คือทางเลือกอันดับต้นๆ ที่ช่วยคุ้มครองสุขภาพได้มากกว่า ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ ให้ใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้น แต่ก่อนทำประกันสุขภาพ ควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้นๆ ควบคู่กับการเช็คสภาพร่างกาย เช็คสภาพคล่องทางการเงินของตนเอง เพื่อเลือกรูปแบบประกันสุขภาพให้เหมาะสม ที่สำคัญคือควรตรวจสอบ “ข้อยกเว้นของประกันสุขภาพ” ที่ต้องรู้ก่อนทำด้วย แม้ที่ผ่านมาอาจมีผู้ทำประกันบางคนเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับการทำประกันคุ้มครองสุขภาพ เพราะไม่เข้าใจสัญญา / เงื่อนไขประกันก่อนทำ จึงรู้สึกว่ายุ่งยาก ไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วย แต่ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการที่ผู้ทำประกันได้ทำความเข้าใจแบบประกัน ตั้งแต่ก่อนตกลงทำประกัน โดยส่วนใหญ่ข้อยกเว้นของประกันสุขภาพที่ทำให้เบิกค่ารักษาไม่ได้ มีดังนี้

ข้อยกเว้นประกันสุขภาพที่คุณต้องรู้ก่อนทำ คือ

 1. ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวที่เป็นมาก่อนการทำประกัน เช่น เคยมีประวัติการรักษาโรคมาก่อนทำประกัน แต่ไม่แถลงสุขภาพเมื่อตอนทำประกัน ทำให้การรักษาโรคนั้นๆ ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด

 2. หากกรมธรรม์ยุติก่อนครบกำหนดสัญญา [กรณีจ่ายเบี้ยประกันไม่ต่อเนื่อง] ผู้ขอเอาประกันภัย อาจไม่ได้รับเงินต้นที่ชำระไปหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองในช่วงเวลาที่ยังอยู่ระหว่างสัญญา

 3. ไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือกำหนดสัญญา เช่น โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด จึงควรศึกษาเงื่อนไขของโรคแต่ละประเภทให้ดี เพราะแบบประกันที่มีอาจให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแต่ละโรคไม่เท่ากัน

 4. การรักษาแบบนอนพักรักษาตัว ที่ไม่มีอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเป็นอาการที่แพทย์ไม่ได้ระบุโรค ระบุอาการเจ็บป่วยที่ชัดเจน

 5. ค่าใช้จ่ายเฉพาะที่อาจมีเงื่อนไขต่างกัน เช่น
  • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ค่าอุปกรณ์พิเศษทุกชนิด
  • โรคที่เกิดจากพิษสุราเรื้อรัง โรคแทรกซ้อนจากการใช้สารเสพติด
  • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง [ตามวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ]
  • อาการแทรกซ้อน โรคแทรกซ้อน ที่เกิดจากการผ่าตัด
  • ค่าพยาบาลพิเศษ ดูแลที่บ้าน

 6. ค่าบริการทางทันตกรรม การศัลยกรรม การชะลอความเสื่อมที่เกิดจากอายุ การรักษาสายตา ภาวะเครียด โรคทางจิตเวช การศึกษาข้อยกเว้นของประกันสุขภาพก่อนทำ เป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับตัวคุณเอง และช่วยให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามที่กรมธรรม์ระบุไว้ หมดปัญหาเวลาเจ็บป่วยแล้วเคลมค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ เพราะคุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเต็มสิทธิ์ที่มี ไม่กระทบเงินออมแม้ในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
คุณมีความสนใจ “ประกันสุขภาพ” ในระดับใด?
สนใจเล็กน้อย
สนใจมาก
ยังไม่สนใจ
กำลังศึกษาข้อมูล
มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ