เปรียบเทียบกัน Super Rich สีส้มหรือสีเขียวถูกกว่ากัน

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์
SuperRich คือบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในยุคที่มีอัตราการท่องเที่ยวสูง ทำให้คนไทยมีการใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเยอะขึ้น เพื่อความคุ้มค่าในการแลกเปลี่ยนจึงจำเป็นต้องเช็คอัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ตามธนาคารหรือบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยหนึ่งในนั้นคือบริษัทที่ใช้ชื่อคล้าย ๆ กัน 3 บริษัท คือ สีเขียวคือ SuperRich Thailand สีส้มคือ SuperRich (1965) สีฟ้าคือ Grand SuperRich และทั้ง 3 เจ้ามีชื่อซ้ำกันได้เพราะกระทรวงพาณิชย์มองว่าเป็นชื่อทั่วไป หรือ Common Name

Grand SuperRich

 

SuperRich Thailand

 

SuperRich (1965)

 

ทุกคนคงสงสัยว่า SuperRich นั้นมี 3 สี จะซื้อหรือขายเงินที่สีใดละจึงจะคุ้มที่สุด โดยวันนี้ เราจะนำทั้ง 3 สีมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ 3 สกุลเงินหลักของโลก ณ ปัจจุบัน คือ USD, EUR และ CNY โดยที่จะใช้ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2560

ตารางการเปรียบเทียบอัตราการแลกเงินบาทเป็นเงินต่างประเทศ ราคาขาย

USD

SuperRich สีฟ้า

SuperRich สีเขียว

SuperRich สีส้ม

100 USD ราคาขาย 34.85 100 USD ราคาขาย 34.85 100 USD ราคาขาย 34.85
50 USD ราคาขาย 34.85 50 USD ราคาขาย 34.85 50 USD ราคาขาย 34.85
10-20 USD ราคาขาย 34.75 10-20 USD ราคาขาย 34.75 10-20 USD ราคาขาย 34.75
5 USD ราคาขาย 34.75 5 USD ราคาขาย 34.75 5 USD ราคาขาย 34.75
1 USD ราคาขาย 34.60 1 USD ราคาขาย 34.55 1 USD ราคาขาย 34.65

EUR

SuperRich สีฟ้า

SuperRich สีเขียว

SuperRich สีส้ม

100-500 EUR ราคาขาย 37.45 100-500 EUR ราคาขาย 37.45 100-500 EUR ราคาขาย 37.50
50 EUR ราคาขาย 37.40 50 EUR ราคาขาย 37.40 50 EUR ราคาขาย 37.50
5-20 EUR ราคาขาย 37.40 5-20 EUR ราคาขาย 37.40 5-20 EUR ราคาขาย 37.50

CNY

SuperRich สีฟ้า

SuperRich สีเขียว

SuperRich สีส้ม

100 CNY ราคาขาย 5.06 100 CNY ราคาขาย 5.06 50-100 CNY ราคาขาย 5.08
50 CNY ราคาขาย 5.06 50 CNY ราคาขาย 5.05 10-20 CNY ราคาขาย 5.08
10-20 CNY ราคาขาย 4.96 10-20 CNY ราคาขาย 4.96 1-5 CNY ราคาขาย4.98
1-5 CNY ราคาขาย4.96 1-5 CNY ราคาขาย 4.96  
 

ตารางการเปรียบเทียบอัตราการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท ราคาซื้อ

USD

SuperRich สีฟ้า

SuperRich สีเขียว

SuperRich สีส้ม

100 USD ราคาซื้อ 34.78 100 USD ราคาซื้อ 34.80 100 USD ราคาซื้อ 34.68
50 USD ราคาซื้อ 34.73 50 USD ราคาซื้อ 34.75 50 USD ราคาซื้อ 34.63
10-20 USD ราคาซื้อ 34.63 10-20 USD ราคาซื้อ 34.65 10-20 USD ราคาซื้อ 34.63
5 USD ราคาซื้อ 34.53 5 USD ราคาซื้อ 34.55 5 USD ราคาซื้อ 34.43
1 USD ราคาซื้อ 34.28 1 USD ราคาซื้อ 34.20 1 USD ราคาซื้อ 34.10

EUR

SuperRich สีฟ้า

SuperRich สีเขียว

SuperRich สีส้ม

100-500 EUR ราคาซื้อ 37.30 100-500 EUR ราคาซื้อ 37.30 100-500 EUR ราคาซื้อ 37.15
50 EUR ราคาซื้อ 37.25 50 EUR ราคาซื้อ 37.25 50 EUR ราคาซื้อ 37.10
5-20 EUR ราคาซื้อ 37.20 5-20 EUR ราคาซื้อ 37.20 5-20 EUR ราคาซื้อ 37.05

CNY

SuperRich สีฟ้า

SuperRich สีเขียว

SuperRich สีส้ม

100 CNY ราคาซื้อ 5.04 100 CNY ราคาซื้อ 5.04 50-100 CNY ราคาซื้อ 5.00
50 CNY ราคาซื้อ 5.02 50 CNY ราคาซื้อ 5.02 10-20 CNY ราคาซื้อ 4.70
10-20 CNY ราคาซื้อ 4.89 10-20 CNY ราคาซื้อ 4.84 1-5 CNY ราคาซื้อ 4.00
1-5 CNY ราคาซื้อ 4.59 1-5 CNY ราคาซื้อ 4.54  

จากตารางข้างต้นนี้การเปรียบเทียบอัตราและเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินจะเห็นว่าอัตราที่ Highlight สีแดงคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกที่สุด

นิยาม: ราคาซื้อหรืออัตราซื้อคือ ราคาที่ SuperRich ซื้อเงินกลับเข้าไป ราคาขายหรืออัตราขายคือ ราคาที่ SuperRich ขายเงินมาให้เรา

   สรุปจากตาราง ถ้าต้องการแลกเงินต่างประเทศ
  • สำหรับสกุลเงิน USD จำนวนน้อยควรแลก SuperRich สีเขียว แต่ถ้าแลกเยอะ ๆ แลกได้ทั้งสีเขียว, สีฟ้า และสีส้ม
  • สำหรับสกุลเงิน EUR ควรใช้ สีเขียวและสีฟ้า
  • สำหรับสกุลเงิน CNY ควรใช้สีเขียวและสีฟ้า ส่วนสีส้มแพงที่สุด

หมายเหตุ* ราคานี้เป็นราคาที่นำมาเปรียบเทียบวันเดียวเท่านั้น (19 มี.ค. 60)

ความสะดวกและจำนวนสาขา เราได้ไขข้อสงสัย SuperRich สีส้ม สีเขียว และสีฟ้าต่างกันอย่างไรในอัตราการแลกเปลี่ยน ไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูความต่างกันในเรื่องความสะดวกและจำนวนสาขากัน
  • SuperRich (1965) สีส้ม มีทั้งหมด 24 สาขา สาขาที่สำคัญคือบริเวณแอร์พอร์ต ลิงค์ สุวรรณภูมิ เพราะมีความสะดวกในการแลกเงินก่อนไปต่างประเทศได้หรือจะเป็นสาขาที่ติดกับสถานนีรถไฟฟ้าต่าง ๆ จำนวนมากและกลางเมืองคือสาขาสยาม
  • SuperRich Thailand สีเขียว มีทั้งหมด 14 สาขา สาขาที่สำคัญคือบริเวณสนามบินสุวรณภูมิ เพราะมีความสะดวกมาก ๆ หรือจะเป็นสาขาช่องนนทรีที่อยู่บนรถไฟฟ้า สามารถแลกเปลี่ยนได้ทันที
  • Grand SuperRich สีฟ้า มีทั้งหมด 1 สาขา อยู่บริเวณซอยราชดำริ 1 ถ้าอยู่ใกล้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกในการแลกและเป็นสาขาใหญ่

ก่อนจะตัดสินใจแลกเงินกับ Super Rich อย่าลืมคำนวนค่าเดินทาง และเวลาที่เสียไปกันด้วย ถ้าเราแลกเงินไม่เยอะ อาจจะไม่คุ้มค่าเดินทางได้ สำหรับคนที่อาศัยในกรุงเทพ SuperRich มีสาขาให้บริการอยู่หลายสาขาทำให้สะดวกไม่ต่างจากการไปธนาคาร แต่สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องคำนวนให้ดี เช่น

  • ต้องการแลก 10,000 บาท แลกเปลี่ยนโดยธนาคารจะได้ประมาณ 283.63 USD แต่ถ้า SuperRich จะได้ 286.94 USD ค่าความต่างไม่ค่อยมาก
  • ต้องการแลก 50,000 บาท แลกเปลี่ยนโดยธนาคารจะได้ประมาณ 1424.50 USD แต่ถ้า SuperRich จะได้ 1434.72 USD ค่าความต่างมีถึง 10.22 เหรียญ
  • ต้องการแลก 100,000 บาท แลกเปลี่ยนโดยธนาคารจะได้ประมาณ 2849.00 USD แต่ถ้า SuperRich จะได้ 2869.44 USD ค่าความต่างมีถึง 20.44 เหรียญ

เมื่อมาพิจารณาดูแล้ว ตลาดแลกเงินมีการแข่งขันสูงมากทำให้ราคาที่ได้จาก Super Rich แต่ละเจ้า รวมทั้งธนาคารเองมีความแตกต่างกันไม่มาก เพียงหลักสตางค์เท่านั้นเอง ดังนั้นผู้แลกควรพิจารณาถึงความสะดวกในแง่ของเวลา และค่าเดินทางด้วย ถ้าไปเที่ยวสั้นๆ ใช้เงินเพียงหลักหมื่นต้นๆ การแลกเปลี่ยนเงินตราที่สาขาธนาคารอาจจะดีกว่าและสะดวกกว่า แต่หากแลกเป็นหลักแสนขึ้นไปต้องลองเปรียบเทียบแล้วดูว่าเงินสกุลนั้นควรไปแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไหนสามารถให้ราคาดีที่สุด

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ SuperRich Thailand, SuperRich (1965) และ Grand SuperRich

หากต้องการแลกเงินเพื่อไปต่างประเทศ คุณมักจะแลกที่ไหน ?
ธนาคาร ปลอดภัยดีไม่ต้องห่วง
Super Rich สีเขียว แลกที่สนามบินก่อนเดินทาง สะดวกดี
Super Rich สีส้ม มีสาขาในห้างสรรพสินค้า และบีทีเอส เดินทางสะดวก
ที่ไหนก็ได้ ที่อยู่ใกล้ที่สุด ไม่ต้องเดินทาง
ยังไม่ตัดสินใจเรื่องร้านรับแลก แต่ที่ไหนเรทดีสุด แลกที่นั่น
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ