เงินเก็บ

เงินเก็บเผื่อ “ฉุกเฉิน” มีไว้อุ่นใจกว่า

เงินเก็บเผื่อ “ฉุกเฉิน” มีไว้อุ่นใจกว่า

ทำไม? ต้องมี เงินเก็บเผื่อฉุกเฉิน

คงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุ “ฉุกเฉิน” ขึ้นในชีวิต แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครกำหนดอนาคตได้ เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ หรืออาชีพอิสระ เพื่อสร้างความอุ่นใจและช่วยลดความกดดัน ให้คุณมีเวลาตั้งตัวและลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตทางการเงิน รวมถึงลดผลกระทบต่อครอบครัวและคนที่คุณรัก

มาดูกันว่า “เงินเก็บเผื่อฉุกเฉิน” ที่ควรต้องเริ่มวางแผนเก็บออมมีอะไรบ้าง

คุณวางแผนเก็บเงินเผื่อกรณีฉุกเฉิน ออกเป็น 3 ส่วน

  1. งินเก็บเพื่อสำรองเลี้ยงชีพ

    เป็นส่วนเงินเก็บออมเพื่อใช้ในกรณีที่คุณต้องขาดรายได้อย่างกะทันหัน เงินก้อนนี้จะช่วยให้คุณตั้งหลักและยังชีพระหว่างที่ไม่มีรายได้ เช่น ถูกเลิกจ้างกระทันหัน หรือภาวะเศรษฐกิจซบเซาจนทำให้ไม่มีรายได้ ฯลฯ โดยควรมีสำรองไว้อย่างน้อย 6 เดือน หรือมากกว่านั้น (ขึ้นอยู่กับรายจ่ายและภาระที่คุณมี)

  2. รณีฉุกเฉินเจ็บป่วย ทำงานไม่ได้

    ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และบางครั้งอาจเกิดกับคุณโดยไม่ทันตั้งตัว เพราะร่างกายถูกใช้งานอย่างหนักทุกวัน อาจเกิดการเจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็ได้ คุณจึงควรแบ่งเก็บเพื่อการดูแลสุขภาพ อย่างน้อย 10% จากรายได้ แยกเก็บในกองทุนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ หรือเลือกทำประกันสุขภาพ ที่ช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือประกันชดเชยรายได้เพื่อช่วยลดภาระค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล

  3. เงินเก็บเผื่อค่าบำรุงรักษาทั่วไป

    นอกจากร่างกาย ชีวิตประจำวัน ก็ยังมีส่วนอื่นๆ ที่คุณต้องดูแลทำนุบำรุงอยู่เสมอ ซึ่งเงินส่วนนี้ควรแบ่งเก็บไว้ สำหรับกรณีฉุกเฉินต้องซ่อมรถ ซ่อมบ้าน ซ่อมที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน หรือเป็นเงินก้อนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของครอบครัว ธุรกิจ โดยแนะนำให้เป็นเงินเก็บที่มาจาก “รายได้อื่น” ที่นอกเหนือจากงานประจำ หรือออมในรูปแบบประกันชีวิต ที่มีผลตอบแทน และรับเงินก้อนแน่นอนเมื่อครบสัญญา

เหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดคิด แม้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่คุณก็สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้น ๆ ได้ด้วยการวางแผนการเงิน

ที่สำคัญเงินเก็บเผื่อฉุกเฉินทั้ง 3 ส่วน คุณจะต้องไม่นำออกมาใช้โดยเด็ดขาด เพื่อให้แน่ใจได้ว่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา คุณจะมีเงินสำรองสำหรับใช้จ่ายได้ตามแผนที่วางไว้

สมัครรับบทความดีๆ
ทุกสัปดาห์

ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE