อัพเดทเทรนด์ใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ใช้ชีวิตชิลชิลในวัยเกษียณ

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

อัพเดทเทรนด์ใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ใช้ชีวิตชิลชิลในวัยเกษียณ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างน้อยร้อยละ 10 เปอร์เซนต์ หรือประมาณ 7 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ดังนั้น จึงควรเตรียมตัวรับมือกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเงินที่มั่งคั่ง และสร้างเงินออมเพื่อเก็บไว้ดูแลตัวเองหลังวัยเกษียณอายุ

วิธีเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตชิลชิลในวัยเกษียณ 

 1. สำรวจรายรับ รายจ่ายปัจจุบัน
  เพื่อวางแผน “ออมก่อนใช้” และตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือย ที่ไม่จำเป็นออกไป จะทำให้มีเงินออมมากขึ้น

 2. ตั้งเป้าหมายการออมเงิน หลังเกษียณ
  โดยเลือกออมแบบระยะยาว และต้องแยกบัญชีเงินออมเพื่อเกษียณออกจากบัญชีเงินออมระยะสั้น หรือบัญชีเงินออมฉุกเฉิน ที่สำคัญต้องนำเงินออมก้อนนี้ออกมาใช้จนกว่าจะถึงวัยเกษียณ โดยสัดส่วนของจำนวนเงินที่ต้องออมนั้น ขึ้นอยู่ว่าคุณมีเวลากี่ปีในการออมก่อนเกษียณอายุ เริ่มวางแผนสร้างเงินออมเพื่อเกษียณอย่างสบายใจด้วยสัดส่วน ยกตัวอย่างเช่น คุณวางแผนเก็บเงิน 30% จากรายได้ในแต่ละเดือน ไว้เป็นเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณ

  โดยแบ่งเงินออมออกเป็น 3 ส่วน
 • ส่วนที่ แบ่งเงิน 10% เพื่อการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดี แต่ความเสี่ยงไม่สูงจนเกินไป เช่น หุ้นปันผล กองทุน ประกันชีวิตระยะยาว เงินส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการลงทุนระยะยาวกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • ส่วนที่ 2 แบ่งเงิน 10 % เพื่อการออมที่ได้ผลตอนแทนแน่นอน ความเสี่ยงต่ำ เงินออมจะเป็นเงินส่วนแรกที่นำออกมาใช้ในช่วง 5 ปีแรกของการเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะสั้น
 • ส่วนที่ 3 แบ่งเงิน 10% เพื่อสร้างกองทุนสุขภาพหลังเกษียณ หรือเลือกทำประกันชีวิตประเภทคุ้มครองสุขภาพ เพื่อเป็นหลักประกันในวันที่ไม่มีสวัสดิการอื่นๆ คุ้มครอง

การวางแผนออมเงินสำหรับใช้ชีวิตชิลชิลหลังกเกษียณสามารถเริ่มทำได้ทุกช่วงอายุ แต่การเริ่มวางแผนออมเงินก่อน ทำให้การออมสำเร็จได้ง่ายกว่า เพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่า เช่น ได้ดอกเบี้ยทบต้น ได้เงินปันผลระยะยาวกว่า ทำให้เงินออมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้การออมเงินเพื่อเกษียณประสบความสำเร็จ จะต้องมีวินัยในการออม และจัดการเงินออมเพื่อเกษียณของคุณในสัดส่วนที่เหมาะสม เพราะการจัดการเงินออมอย่างต่อเนื่องเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มีชีวิตหลังเกษียณที่มั่งคั่ง

คำถามท้ายบทความ : อะไรที่ทำให้คุณเริ่มวางแผนเกษียณ?
วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทำให้คนอายุยืนขึ้น
ใช้ชีวิตโสต ตัวคนเดียว ต้องวางแผนดูแลตัวเองตอนแก่
ไม่ต้องการเป็นภาระลูกหลาน อยากเกษียณอย่างสบายใจ
หาทางต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินจนถึงวัยเกษียณ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ