อะไรคือ “ทุนประกัน” และ “เบี้ยประกัน”

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังวางแผนจะทำประกันชีวิตครั้งแรก หรือแม้แต่คนที่เคยทำประกันชีวิตจากคนใกล้ตัวด้วยความสนิทสนมอาจจะไม่รู้ว่า 2 คำนี้หมายถึงอะไร

เพื่อให้คุณเข้าใจคำว่า “ทุนประกัน” และ “เบี้ยประกัน” แบบง่ายๆ จะขออธิบายสั้นๆ ดังนี้

ทุนประกัน คือ

จำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ในกรณีครบกำหนดสัญญา หรือเสียชีวิต (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการรับประกัน)

เบี้ยประกัน คือ

จำนวนเงินที่จ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อ ความคุ้มครอง โดยจ่ายเป็นงวดๆ จนครบกำหนดสัญญา (ตามที่ตกลงในเงื่อนไขการชำระเบี้ย)

ซึ่งจริงๆ แล้วการทำประกันชีวิตก็ไม่ต่างจากการซื้อประกันสินค้า รถยนต์ หรือ อาคาร
โดยใช้หลักการเดียวกันคือ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น แตก หัก สูญเสีย และมีการชดใช้ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น

เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นขอยกตัวอย่างดังนี้

คุณสมชาย อายุ 35 ปี ทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตด้วยทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท โดยจ่ายเบี้ยประกันปีละ 25,000 บาท จำนวน 20 ปี

ในเวลาต่อมา คุณสมชายประสบอุบัติเหตุรถชนจนทำให้เสียชีวิตตอนอายุ 45 ปี

ในกรณีนี้ผู้รับผลประโยชน์ของคุณสมชายจะได้รับทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาทตามที่ได้ตกลงทำประกันไว้กับบริษัทประกันชีวิต

(ทั้งนี้การเสียชีวิตจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย)

เหตุผลที่ท่านต้องการซื้อประกันตรงกับข้อใดมากที่สุด
ต้องการลดหย่อนภาษี
คุ้มครองรายได้หัวหน้าครอบครัว
เพื่อการเก็บออม
เพื่อความสบายใจ
กระจายความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ