อยากมีลูก? ต้องดู
รายจ่ายที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับ "คนมีลูก"

article_health_default

บทความสุขภาพ

แชร์

สถาบันครอบครัว มักมีนิยามแตกต่างกันออกไป บางคู่หมายถึง การแต่งงานใช้ชีวิตกันสองคน แต่บางคู่แต่งงานแล้วก็ต้องการมีชีวิตเล็กๆ นั่นคือ “ลูก” เข้ามาเติมเต็ม ถึงจะเรียกว่า เป็นครอบครัว

มีข้อมูลที่น่าสนใจในปี 2558 ของกรมอนามัย พบว่า “ปัจจุบันคนไทยครองตัวเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานน้อยลง และไม่ยอมมีลูก ส่งผลให้สถิติเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมมีเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 800,000 คน เหลือเพียงปีละ 600,000 คน” ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจมีลูกสักคน คือเรื่องของ “ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงลูก”

ค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่คิดจะมีลูกจำเป็นต้องรู้ เพื่อเตรียมวางแผนการเงินสร้างอนาคต ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว

  1. ค่าใช้จ่ายเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ จนกระทั่งทำคลอด   ค่าใช้จ่ายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา คือ
   ค่าฝากครรภ์เฉลี่ยประมาณ 1,000 - 5,xxx บาท / ครั้ง ค่าอัลตร้าซาวด์ 2,500 บาท++ / ครั้ง (ขึ้นอยู่กับประเภทของอัลตร้าซาวด์) และเมื่อถึงกำหนดคลอด คุณจะมีค่าใช้จ่ายวันทำคลอด เฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 - 1xx,xxx บาท โดยความแตกต่างของค่าใช้จ่ายเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ โรงพยาบาลที่ทำคลอด ภาวะระหว่างทำคลอด การผ่าตัด สำหรับคลอดครรภ์แฝด ภาวะหลังคลอดที่อาจจะต้องใช้ เครื่องมือพิเศษ ฯลฯ
  2. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู ช่วงแรกเกิดถึง 2 ปี


   ค่านมเพื่อการเจริญเติบโตของเด็ก :
   โดยปกติหากลูกน้อยกินนมแม่ ตั้งแต่แรกเกิด จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ ประมาณ 6 เดือน - 2 ขวบปี++ (ขึ้นอยู่กับน้ำนมแม่) แต่หากน้ำนมแม่ไม่มีหรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก คุณจะต้องรับภาระ ค่าใช้จ่ายเรื่องนมผง นมชงหรือนมที่เหมาะสม กับช่วงวัยของเด็ก เฉลี่ยเดือนละ 1,500 - 3,500 บาท / ต่อคน เท่ากับปีละ 18,000 บาท - 42,000 บาท / ปี จนกว่าจะถึงวัยที่เด็กเลิกกินนม


   ค่าวัคซีน :
   สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แนะนำให้เด็กรับการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนถึง 12 ปี โดยการฉีดวีคซีนแบ่งออกเป็น วัคซีนพื้นฐาน เช่น ตับอักเสบบี, บีซีจี, โรคบาดทะยัก, โรคไอกรน ฯลฯ และ วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์, วัคซีนอีสุกอีใส, วัคซีนงูสวัด ฯลฯ โดยแต่ละชนิดจะแบ่งไปตามช่วยวัยของเด็ก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และป้องกันโรคระบาด ซึ่งราคาวัคซีนในปัจจุบันมีให้เลือกแบบฉีดต่อครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 500 - 1,800 บาท (แล้วแต่ชนิดของวัคซีน) หรือเลือกซื้อเป็นแพ็คเกจวัคซีนตั้งแต่ 1 เดือน - 12 เดือน ราคาอยู่ที่ประมาณ 7,000 - 12,000 บาท (ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล)

   ค่ารักษาพยาบาล : เด็กมีโอกาสเจ็บป่วยได้มากกว่าผู้ใหญ่ นั่นเพราะ ภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่แข็งแรง เด็กบางคนอาจเป็นโรคประจำตัว ที่เกิดจาก กรรมพันธุ์หรือ สภาพแวดล้อม และมีโอกาสเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุได้ทุกช่วงวัย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย รถจักรยานล้ม ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เฉลี่ยอยู่ที่ครั้งละ 500 - 1,xxx บาทขึ้นไป++ (ขึ้นอยู่กับโรคและความรุนแรง)

   แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ คุณสามารถเลือกวางแผนทางการเงิน ให้กับลูกน้อยได้ด้วยการทำประกันชีวิต เพื่อช่วยแบ่งเบาค่ารักษา ยามลูกเจ็บป่วย ทั้งยังทำให้คุณมีเงินก้อนสำรองไว้ในอนาคต เมื่อลูกเติบโตขึ้นอีกด้วย


   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : เช่น ค่าเสื้อผ้าเด็ก ค่าของใช้เด็กอ่อน ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนม ฯลฯ ยังไม่รวมถึงค่าอาหารเสริม

   บำรุงคุณแม่หลังคลอด ค่าใช้จ่าย คุณแม่และคุณลูกส่วนนี้ จะอยู่ที่เดือนละ ประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป++ (แล้วแต่ครอบครัว)  

  3. ค่าศึกษาเล่าเรียน


   “เด็กในช่วงวัย 1-5 ปีแรก เป็นระยะเวลาสำคัญที่สุด ในการเรียนรู้เพราะสมองของเด็ก จะมีการเติบโตพัฒนาได้สูงสุดถึง 85% เมื่อเทียบกับสมองของผู้ใหญ่” 
   ด้วยเหตุผลนี้คุณจึงจำเป็นต้อง วางแผนการเรียนรู้ ให้กับลูกน้อยตั้งแต่ยังไม่เกิด เมื่อถึงช่วงวัย 1-5 ขวบปี การเสริมทักษะให้ลูกน้อยในด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ, ดนตรี, เติบโตได้ดียิ่งขึ้นและมีคุณภาพกว่า โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จะคิดเป็นครั้ง หรือคอร์สชั่วโมงที่คุณสามารถเลือกได้ เริ่มต้นที่ 500-1x,xxx บาทขึ้นไป++

เมื่อผ่านพ้นช่วงนั้น เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามช่วงวัย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

ระดับอนุบาล
ค่าเทอมปีละ 2,xxx-6x,xxx บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน)

ระดับประถม
ค่าเทอมปีละประมาณ 3,xxx – 1xx,xxx บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน)

ระดับมัธยมศึกษา
ค่าเทอมปีละประมาณ 6,xxx – 1xx,xxx บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน)

ระดับปริญญาตรี
ค่าเทอมปีละประมาณ 6x,xxx – 1xx,xxx บาท (ขึ้นอยู่กับคณะ/มหาวิทยาลัย)

ค่าเรียนพิเศษ
โดยประมาณ 50,000-100,000 บาท/ เด็กหนึ่งคน
 

รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดประมาณ 20 ปี เฉลี่ยอยู่ที่คนละ 200,000 บาทขึ้นไป++

ยังไม่รวมถึงอุปกรณ์การเรียน หนังสือ เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเกือบทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ที่เทอมละ 1,xxx - 1x,xxx บาทขึ้นไป ++ / คน

แต่ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เทคโนโลยีของสื่อการเรียนการสอน รวมถึงโรงเรียนที่ลูกของคุณจะเข้าศึกษา และค่าใช้จ่ายมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอีกเท่าตัวในกรณีเป็นเด็กพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจำวันระหว่างเรียน ค่ากิจกรรมเพื่อความสุขของลูก ค่าเรียนพิเศษ ค่า work&travel เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

การเรียนภาษาต่างประเทศช่วงปิดเทอม แล้วแต่สิ่งที่คุณเลือกให้กับลูก และขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กแต่ละคน จึงอาจทำให้รายจ่าย ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย เฉลี่ยอยู่ที่หลักหมื่น - หลักแสน / คน

ดังนั้น คุณควรเริ่มวางแผนทางการเงินระยะยาว เพื่อช่วยสร้างรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว ซึ่งมีวิธีมากมายช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทางการเงินไปพร้อมกัน เช่น การทำประกันชีวิต แบบจ่ายแล้วได้รับเงินคืนระหว่างสัญญา ครบกำหนดรับเงินคืนเป็นก้อน ไว้สำหรับเป็นเงินทุน สนับสนุนการศึกษาหรือส่งเสริมความสามารถด้านอื่นๆ ของลูกในอนาคต

…เริ่มวางแผนเพื่ออนาคตตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของ “ลูก” และคนที่คุณรัก…

ในอนาคตหากมีเงินทุนหนึ่งก้อน คุณจะใช้สนับสนุนเพื่อการศึกษาของลูกอย่างไร?
ส่งลูกไป work&travel ต่างประเทศ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เรียนดนตรี หรือเข้าคอร์สศิลปะ
เรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นทุนให้ลูกศึกษาต่อปริญญาโท
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ