หัวหน้าครอบครัวต้องซื้อประกันอะไรบ้าง?

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

หัวหน้าครอบครัวต้องซื้อประกันอะไรบ้าง?

หากกล่าวถึงบทบาทของหัวหน้าครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ผู้ที่มีวุฒิภาวะ มักเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสมาชิกภายในบ้าน คอยให้คำปรึกษา ดูแล ตัดสินใจเรื่องสำคัญภายในครอบครัวและส่วนใหญ่ มักเป็น “รายได้หลัก” หรือเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างรายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัว และด้วยความรับผิดชอบที่มากกว่า จึงตามมาด้วยความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วย เกิดเหตุไม่คาดคิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ทำงานล่วงเวลา เดินทางบ่อย พักผ่อนน้อย เครียด ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ เมื่อหัวหน้าครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยขึ้น จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินภายใน การมีประกันชีวิตไว้เท่ากับเป็นการสร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง โดยประกันชีวิตที่เหมาะกับหัวหน้าครอบครัว ควรถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มี เพื่อแบ่งเบาความเสี่ยงของหัวหน้าครอบครัวให้มากที่สุด ซึ่งควรรวมถึงด้านสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. สุขภาพ
    ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือวัยใกล้เกษียณ การมีหลักประกันสุขภาพจะช่วยคุ้มครองตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อยและเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคร้ายแรง ช่วยลดภาระค่ารักษา เพราะประกันจะช่วยจ่ายส่วนต่างจากสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว ทำให้เข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นและต่อเนื่อง ที่สำคัญคือเป็นแหล่งเงินได้ที่แน่นอนเมื่อขาดรายได้จากการเจ็บป่วย เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชดเชยรายได้ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

  2. ด้านการเงิน
    เพราะทุกครอบครัวต้องการความมั่นคงทางการเงินทั้งปัจจุบันและยาวนานถึงอนาคต ในส่วนนี้ ประกันชีวิตสามารถตอบโจทย์ด้วยการเป็นเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่หัวหน้าครอบครัวใช้วางแผนการเงินได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ข้อดีของการวางแผนด้วยประกันชีวิต คือ มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนชัดเจนในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ช่วยประหยัดเงินภาษีได้ มีเงินเหลือออมเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนมรดกที่มอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมส่งต่อทรัพย์สินถึงรุ่นลูกหลาน ให้พวกเขาได้มีทุนในการดำเนินชีวิตต่อไป แม้ในวันที่คุณไม่อยู่แล้ว

  3. ด้านหลักประกันของครอบครัว
    สำหรับหัวหน้าครอบครัว การมองการณ์ไกลเข้าไว้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสมาชิกภายในครอบครัว จุดเด่นของประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันให้กับคนข้างหลัง คือ ความคุ้มครองชีวิตที่ลดความเสี่ยงทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น กรณีหัวหน้าครอบครัวจากไปก่อนเวลาอันควร ประกันชีวิตจะมอบเงินชดเชยเพื่อเป็นตัวช่วยให้ครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ โดยคงคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายแน่นอน หัวหน้าครอบครัวเป็นเหมือนเสาหลักของบ้านที่นับเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่ว่าใครที่ได้รับบทบาทนี้ย่อมอยากดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดีที่สุด

การเลือกซื้อประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ตัวเองและสอดคล้องกับเป้าหมายที่มี จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าได้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นหัวหน้าครอบครัวก็ใช้ชีวิตได้สบายใจ คนข้างหลังก็หมดห่วง เพราะมี “ประกันชีวิต” เป็นหลักประกันให้ความคุ้มครองอยู่

ในฐานะหัวหน้าครอบครัว คุณให้ความสำคัญเรื่องใดมากที่สุด?
เวลาที่ใช้ร่วมกัน
การดูแลสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัว
สภาพคล่องทางการเงินในครอบครัว
อนาคตของสมาชิกภายในครอบครัว
ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัว
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ