สร้างความมั่นคงและอุ่นใจให้ครอบครัว ด้วยประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

“การทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ” เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในวันที่คุณไม่สามารถอยู่ดูแลพวกเขาได้ เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีเวลาตั้งหลักและใช้ชีวิตต่อได้อย่างไม่ลำบาก

ประโยชน์ของประกันชีวิตแบบตลอดชีวิต

  • มอบความคุ้มครองที่ยาวนาน เพื่อลดความเสี่ยงของครอบครัว
  • เป็นเงินก้อนให้แก่คนข้างหลัง เพื่อการตั้งหลักในชีวิต
  • จ่ายเบี้ยประกันไม่สูญเปล่า เพราะมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือเสียชีวิต
  • สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

ใคร? ควรทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

คนที่เป็น “หัวหน้าครอบครัว” หรือ “กำลังสร้างครอบครัว” เพราะประกันชีวิตประเภทนี้จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้คนในครอบครัว เพื่อให้คุณสบายใจได้ว่าคนข้างหลังจะไม่ลำบากหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

เริ่มทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เมื่อไหร่ดี?

ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ ครอบครัวยิ่งมั่นคง เพราะความคุ้มครองจากประกันชีวิตจะเริ่มตั้งแต่วันที่คุณเริ่มทำประกัน ข้อดีอีกอย่างคือ หากคุณทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพเร็วเท่าไหร่
  • จะทำให้จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายน้อยลงเท่านั้น
  • ได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น
  • โดยคุณสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งแบบระยะสั้น หรือระยะยาวตามสภาพคล่องทางการเงินของคุณและครอบครัว

ต้องทำประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองเท่าไหร่ดี?

“ความคุ้มครอง” คือ เงินสินไหมทดแทนที่ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวของคุณจะได้ในกรณีที่คุณเสียชีวิต เพื่อเป็นเงินก้อนไว้ให้ครอบครัวได้มีเวลาตั้งหลักหลังจากที่คุณจากไปแล้ว จะต้องทำประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองเท่าไหร่ สามารถคำนวณได้จากหลักการดังนี้

(ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน x 12) x จำนวนปีที่ครอบครัวต้องใช้ในการตั้งหลัก = จำนวนความคุ้มครอง

เช่น ครอบครัวของคุณมีค่าใช้จ่าย 35,000 บาทต่อเดือน และ ต้องใช้เวลา 3 ปีในการตั้งหลัก ดังนั้น ความคุ้มครองที่ครอบครัวของคุณต้องการจะเท่ากับ (35,000*12เดือน) * 3 ปี = 1,260,000 บาท

วางแผนทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงและอุ่นใจ ให้กับครอบครัวที่คุณรัก

อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ?
ลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นคงให้ครอบครัว
สร้างเงินก้อนไว้ให้คนข้างหลัง
สร้างเงินก้อนไว้ให้คนข้างหลัง
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
จ่ายเบี้ยไม่สูญเปล่า เพราะมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ