สร้างความมั่นคงทางการเงิน ง่าย ง่าย ด้วยประกันชีวิต

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์
หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ ความไม่แน่นอน” ซึ่งประกันชีวิตถือเป็น เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการลดความเสี่ยงในอนาคต มาทำความรู้จักว่าประกันชีวิตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างไรบ้าง การทำประกันชีวิต ถือเป็นการกระจายความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นให้กับบริษัทที่รับประกันเมื่อ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ ยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้เอาประกันภัยและคนในครอบครัวอีกด้วย

โดยแบบประกันชีวิตพื้นฐานมีทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้

 1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

  ให้ความคุ้มครองชีวิตของผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะจ่ายเงินชดเชยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของ ผู้เอาประกันภัยหรือเป็นเงินมรดกให้ลูกหลาน

 2. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

  เป็นการประกันที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การออมทรัพย์ควบคู่ไปกับความคุ้มครองชีวิต โดยจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด

 3. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

  เป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าแบบอื่นๆ และไม่มีเงินคืน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง

 4. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ

  หรือที่รู้จักกันในชื่อ ประชีวิตแบบบำนาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสร้างแหล่งเงินได้ในอนาคต

   

ปัจจุบันประกันชีวิตมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน โดยแต่ละประเภทจะเหมาะกับคนในแต่ละช่วงอายุ และรองรับกับความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันออกไป

ตัวอย่างเช่น

 1. ช่วงเริ่มต้นทำงาน


  มีความต้องการในการเก็บออมเงิน ควรเลือกทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งจะได้รับเงินที่สะสมพร้อมผลประโยชน์คืนเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด เช่น 10 ปี หรือ 15 ปี เป็นต้น

 2. ช่วงเริ่มต้นครอบครัว

  ควรมองหาแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแบบตลอดชีพ เพื่อรับผลประโยชน์สูงเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น โดยจะมีความคุ้มครองที่ยาวนานกว่าการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

 3. เมื่อมีบุตร


  อาจเลือกทำประกันด้านสุขภาพให้กับบุตร เพื่อรองรับกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเพราะเด็กเล็กอาจเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย หรืออาจวางแผนความมั่นคง เพื่ออนาคตของลูกน้อย โดยเลือกแบบประกันประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกในอนาคต

คุณคิดว่าประกันชีวิตแบบไหนที่ตรงตามความต้องการของคุณในตอนนี้
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์สร้างทุนการศึกษาให้ลูก
ประกันชีวิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ
ประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อวางแผนเกษียณ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ