วิธีเลือกซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเอง

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

วิธีเลือกซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเอง

เชื่อว่าหลายคนมีความสนใจจะซื้อ “ประกันชีวิต” ในแบบที่ใช่และเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเองอยู่ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน? อย่างไร? เพราะไม่เคยศึกษาเรื่องทำประกันชีวิตมาก่อน ดังนั้นจึงมีหลักที่ควรรู้ 4 อย่างมาฝาก ก่อนจะตัดสินใจซื้อประกันด้วยตัวเอง
 1. เข้าใจความต้องการจากประกันชีวิต และเขียนออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น
  ก่อนซื้อประกันใด ๆ คุณจำเป็นต้องถามความ “ต้องการ” ของตนเองว่าอยากได้อะไรจากการ ทำประกันครั้งนี้ โดยใช้วิธีการเขียนลงในกระดาษออกมาเป็นข้อๆ 1,2,3…ว่า ต้องการอะไรจากการ ซื้อประกัน , วัตถุประสงค์ในการทำประกัน, ทำประกันเพื่อใคร และต้องการวงเงินประกันเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่น
  • ทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษี เลือกความคุ้มครองที่ 10 ปีขึ้นไป และควรเริ่มวางแผนการทำประกันตั้งแต่ต้นปี เพื่อง่าย ต่อการวางแผนลดหย่อนภาษีในปีนั้นๆ ของคุณ

  • ทำประกันเพื่อลูก คุ้มครองตั้งแต่แรกเกิด-10 ปี พิจารณาความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาค่าพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินได้ในอนาคต

  • ทำประกันสุขภาพให้ตัวเอง พิจารณาสิทธิ์รักษาพยาบาลที่มี ณ ปัจจุบัน ควบคู่กับความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น ต้องการค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก (IPD) หรือการชดเชยรายได้กรณีเจ็บป่วย หรือกรณีตรวจพบโรคมะเร็ง

 2. สำรวจความสามารถทางการเงิน
  เพราะแต่ละคนมีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ก่อนเลือกซื้อประกันด้วยตัวเอง จึงควรพิจารณาความสามารถทางการเงินของตนเองร่วมด้วย ว่า
  • สภาพคล่องทางการเงินพิจารณาความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้เหมาะกับลักษณะของรายรับ เช่น จำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ และงวดการจ่ายที่สะดวกในการจ่ายเบี้ยประกัน เช่น รายเดือน หรือรายปี(การจ่ายเบี้ยรายปีจะจ่ายเบี้ยประกันรวมน้อยกว่าแบบรายเดือน)
  • จ่ายระยะสั้น / ระยะยาวต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกัน ให้สอดคล้องกับแผนการเงินระยะยาว เช่น ต้องการจ่ายเบี้ยประกันระยะยาว เพื่อให้ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดลดน้อยลง

  • ปัจจุบันมีข้อผูกมัดทางการเงิน / ภาระทางการเงินอะไรบ้าง?เช่น ค่าผ่อนบ้าน, ผ่อนรถ, ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เพื่อลดปัญหาการเงินขาดสภาพคล่อง

  • เงื่อนไขอะไรบ้างที่อาจทำให้คุณจ่ายเบี้ยประกันไม่ครบตามสัญญา ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแต่ ละบุคคล ซึ่งเป็นแนวโน้มทางการเงินในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวคุณเอง

 3. ทำความเข้าใจเงื่อนไขแบบประกันที่จะซื้อ ก่อนตัดสินใจซื้อ
  “ประกัน” คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีรูปแบบหลากหลาย อีกทั้งเงื่อนไขในกรมธรรม์ แต่ละประเภทก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่มากมาย จึงควรพิจารณาศึกษาความคุ้มครองให้ละเอียด เช่น ประกันสุขภาพ : ศึกษาเงื่อนไขการรับประกันว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ เช่น ให้ความคุ้มครองอะไรบ้างและวงเงินเท่าไหร่, ครอบคลุมค่าใช้จ่าย OPD หรือ IPD หรือไม่?, เงินชดเชยในกรณีต่างๆ มีอะไร รวมทั้งเงื่อนไขใด ที่ประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง ประกันสะสมทรัพย์ : สำรวจตนเองว่าต้องการใช้เงินก้อนเมื่อใด สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องจ่าย เบี้ยประกันหรือไม่, รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อครบกำหนดสัญญา

 4. ช่องทางการเลือกซื้อประกัน
  ควรพิจารณาจากช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ธนาคาร หรือตัวแทน ขายประกัน ที่มีในอนุญาตขายประกัน และมีช่องทางการ สื่อสารที่ติดต่อได้ง่าย
ไม่ว่าความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการซื้อประกันของคุณคืออะไร คุณก็สามารถเลือกซื้อประกันด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านช่องทางต่างๆ และเริ่มต้นสำรวจตัวเองด้วยหลัก 4 ข้อข้างต้น แต่หากยังไม่มั่นใจ คุณสามารถติดต่อตัวแทนหรือบริษัทประกันได้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ และให้ได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อประกันได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสนใจ “ประกัน” ประเภทใดมากที่สุด?
ประกันชีวิต ที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
ประกันชดเชยรายได้ ช่วยลดภาระทางการเงิน
ประกันบำนาญ เพื่อวางแผนใช้ชีวิตในวัยเกษียณ
ประกันสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก เพื่อลูกที่คุณรัก
ประกันสะสมทรัพย์ อุ่นใจเงินต้นไม่หาย มีผลตอบแทนทุกปี
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ