วิธีวางแผนอนาคตให้ลูกน้อยสำหรับพ่อแม่มือใหม่

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ถ้าให้เลือกระหว่างให้เงิน 1,000,000 บาทกับให้การศึกษาแก่ลูก

เชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องตอบว่าให้การศึกษาเป็นส่วนใหญ่แน่นอน เพราะถ้าลูกเรามีความรู้ มีการศึกษาแล้ว อนาคตไม่ว่าเงินอีกกี่ล้านลูกก็สามารถได้ด้วยตัวเอง แต่รู้กันหรือไม่ว่าค่าเล่าเรียนปัจจุบันสูงขึ้นถึงปีล่ะประมาณ 6% และคนเป็นพ่อเป็นแม่คงหลีกเลี่ยงค่าเล่าเรียนไม่ได้ ดังนั้นวิธีที่เราจะสามารถเตรียมการได้ คือ วางแผนเรื่องการศึกษาของลูกเราไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
 *, ** รัฐบาล เอกชน นานาชาติ ต่างประเทศ
อนุบาล 3 ปี 20,000 100,000 500,000  
ประถมศึกษา 3 ปี 15,000 100,000 500,000  
มัธยมศึกษา 6 ปี 20,000 100,000 500,000  
ปริญญาตรี 4 ปี 40,000 120,000 400,000 1,500,000
ปริญญาโท 2 ปี 100,000 250,000 500,000 1,200,000
* ที่มา: เป็นค่าเฉลียในการคำนวณจากเวปไซต์ของสถานศึกษาหลายแห่งประกอบกัน (แหล่งข้อมูลอ้างอิงตามท้ายบทความ) ทางที่ดีที่สุดคือการที่เราเข้าไปสอบถามกับสถาบันการศึกษาเพื่อหาตัวเลขที่ตรงที่สุด ** ตารางด้านบนยังไม่รวมค่าครองชีพต่างๆ เริ่มต้นลองวางแผนดูว่าจะให้ลูกน้อยของเราเรียนที่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะได้คำนวณเงินได้อย่างถูกต้อง สำหรับตัวอย่างการคำนวณจะใช้วิธีการคำนวณโดยกำหนดให้ ช่วงอนุบาลถึงมัธยมศึกษาเรียนเอกชน และช่วงปริญญาตรีเรียนรัฐบาล จากนั้นปริญญาโท เรียนต่อที่ต่างประเทศ
 *, ** จำนวนปีที่เรียน อีกกี่ปีต้องใช้เงิน ค่าเทอมปัจจุบัน ค่าเทอม ณ วันที่ต้องใช้ รวมตลอดการศึกษา
อนุบาล (เอกชน) 3 3 100,000 119,102 357,306
ประถมศึกษา (เอกชน) 6 6 100,000 141,852 851,112
มัธยมศึกษา (เอกชน) 6 12 100,000 201,220 1,207,320
ปริญญาตรี (รัฐบาล) 4 18 40,000 114,174 456,696
ปริญญาโท (ต่างประเทศ) 2 22 1,200,000 4,324,245 8,648,490
* ที่มา: เป็นค่าเฉลียในการคำนวณจากเวปไซต์ของสถานศึกษาหลายแห่งประกอบกัน (แหล่งข้อมูลอ้างอิงตามท้ายบทความ) ทางที่ดีที่สุดคือการที่เราเข้าไปสอบถามกับสถาบันการศึกษาเพื่อหาตัวเลขที่ตรงที่สุด ** กำหนดเงินเฟ้อภาคการศึกษา 6% จากตารางด้านบน เห็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องเตรียมสำหรับค่าเล่าเรียน เท่ากับ 11,520,924 บาท แน่นอนว่าจำนวนไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยสำหรับค่าการศึกษาที่ยังไม่ได้รวมค่ากินอยู่ แต่อีกประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมดใช้เวลาเดียวกัน เราจะต้องใช้เงินเป็นช่วง ๆ ตามระยะเวลาที่ลูกเราเรียน เพียงเท่านี้ก็จะทราบค่าใช้จ่าย และช่วงเวลาที่ต้องใข้เงิน คำแนะนำในการวางแผนคือกำหนดเป้าหมายการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลที่เป็นเป้าหมายระยะสั้น 3 ปีแบบนี้ อาจจะต้องนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมากหรือค่าใช้จ่ายยังอาจจะไม่สูงมาก เราอาจจะนำเงินจากกระแสเงินสดที่เหลือให้แต่ละปีมาใช้ได้ แต่การศึกษาระดับปริญญาโทที่ใช้เงินสูงถึง 8,648,490 บาท เป็นระยะเวลาที่นานเราสามารถวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ได้ ถ้าพ่อแม่วางแผนนำเงินออมไปลงทุนให้ได้ผลตอบเฉลี่ยปีละ 8% ตลอดระยะเวลา 22 ปี ลงทุนปีละ 144,398 บาท เงินก้อนนี้จะเพิ่มเป็น 8,648,490 บาท ทำให้มีเงินมากพอที่จะส่งลูกเรียนปริญญาโทอย่างแน่นอน แต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญแต่ถูกละเลยคือเรื่อง ”หลักประกัน” แผนการศึกษาบุตรเป็นแผนที่จำเป็นต้องมีหลักประกัน เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าในกรณีที่พ่อแม่โชคร้ายไม่ได้อยู่บนโลกนี้ ก็ยังมั่นใจได้ว่าลูกจะเรียนจบตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งระกันชีวิตสามารถเป็นตัวช่วยในการสร้างหลักประกันเพื่อการศึกษาสำหรับลูกได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นรูปแบบการออมที่มีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้น ควรเตรียมหลักประกันเพื่อการศึกษาให้ลูกเพื่อความอุ่นใจระยะยาว
การศึกษาของลูกเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบล่วงหน้า ดังนั้นพ่อแม่สามารถวางแผนทยอยเก็บออม และออกแบบการออมในช่องทางที่เหมาะสม อนาคตการศึกษาของลูกก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไป
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
> ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล
> ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ - Bangkok International Preparatory & Secondary School http://www.bkkprep.ac.th/admissions/tuition-fees/    - Bangkok Pattana https://www.patana.ac.th/Gateway/Notices/School%20Fees%20Announcement%202015-16.pdf?q=72    - British International School Phuket http://www.bisphuket.ac.th/wp-content/uploads/pdf/Fees-2015-2016.pdf    - Bromsgrove International School http://www.bromsgrove.ac.th/tuition-fees/    - Chiang Mai International School http://cmis.ac.th/admissions    - Concordian International School http://www.concordian.ac.th/admissions/tuition-fees-policy/    - Ekkamai International School http://www.ekamai-school.com/admissions/fees-new-students    - Harrow International School http://www.harrowschool.ac.th/upload/Files/Admission/Fees/FEE-SCHEDULE-2015-2016.pdf    - International School of Bangkok https://www.isb.ac.th/admissions/general-information/fees    - KIS International School http://www.kis.ac.th/tuition-and-fees    - NIST International School https://www.nist.ac.th/admissions/tuition-fees/    - Niva International School http://nivais.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=217    - Prem Tinsulanonda International School https://ptis.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/tuition_and_fees_ay_2016-e4d914b18c2019d39c51e215ff083725.pdf    - RBIS Rasami British International School http://www.rbis.ac.th/rbis/wp-content/uploads/Tuition-Fees-2015-16.pdf    - Ruamrudee International School https://www.rism.ac.th/admissions/tuition-fees    - Saint John’s International School http://www.international.stjohn.ac.th/sjis_school_fees.asp    - Shrewsbury International School http://www.shrewsbury.ac.th/fees-and-tuition    - Stephen’s International School http://www.sis.edu/bangkok/admissions-process/fees-20162017    - Andrews International School http://img.nordangliaeducation.com/resources/asia/_filecache/8ff/841/23753-fee-structure-2015_2016.pdf
> Eduzones (ค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐ) http://app.eduzones.com/portal/admissions/37002/
> Studyinthailand (ค่าเทอมมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 4 ปี) http://studyinthailand.org/study-abroad-thailand-university/international-bachelor-degree-programs.html
> Studyinthailand (ค่าเทอมมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 2 ปี) http://studyinthailand.org/study-abroad-thailand-university/international-master-degree-programs.html
> Amarin Baby&Kids (ค่าเทอมโรงเรียนประถม) https://www.amarinbabyandkids.com/kids/kid-care/school-prize-2/    - โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ khemasiri.ac.th    - โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม http://ascs.ac.th    - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน bcc.ac.th    - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ sjc.ac.th    - โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย materdei.ac.th    - โรงเรียนราชินี rajini.ac.th    - โรงเรียนเซนต์ดอมินิก sd.ac.th    - โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ http://prathom.swu.ac.th    - โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ sf.ac.th    - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ swm.ac.th    - โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://school.bsru.ac.th    - โรงเรียนราชวินิต rachawinit.ac.th    - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล sg.ac.th    - โรงเรียนราชินีบน rajinibon.ac.th    - โรงเรียนอรรถมิตร http://attamit-school.com    - โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ shc.ac.th    - โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ektra.ac.th    - โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา kornpitack.ac.th    - โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา sirinusorn-school.com    - โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) abss.ac.th
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] [custom_post post_id="249,402,353" cat_id="" tag="" sortby="manual"]
เรื่องไหนที่คุณอยากทำมากที่สุด หลังเกษียณอายุ?
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ