วิธีวางแผนอนาคตให้ลูกน้อยสำหรับพ่อแม่มือใหม่

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ถ้าให้เลือกระหว่างให้เงิน 1,000,000 บาทกับให้การศึกษาแก่ลูก

เชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องตอบว่าให้การศึกษาเป็นส่วนใหญ่แน่นอน เพราะถ้าลูกเรามีความรู้ มีการศึกษาแล้ว อนาคตไม่ว่าเงินอีกกี่ล้านลูกก็สามารถได้ด้วยตัวเอง แต่รู้กันหรือไม่ว่าค่าเล่าเรียนปัจจุบันสูงขึ้นถึงปีล่ะประมาณ 6% และคนเป็นพ่อเป็นแม่คงหลีกเลี่ยงค่าเล่าเรียนไม่ได้ ดังนั้นวิธีที่เราจะสามารถเตรียมการได้ คือ วางแผนเรื่องการศึกษาของลูกเราไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

 *, ** รัฐบาล เอกชน นานาชาติ ต่างประเทศ
อนุบาล 3 ปี 20,000 100,000 500,000  
ประถมศึกษา 3 ปี 15,000 100,000 500,000  
มัธยมศึกษา 6 ปี 20,000 100,000 500,000  
ปริญญาตรี 4 ปี 40,000 120,000 400,000 1,500,000
ปริญญาโท 2 ปี 100,000 250,000 500,000 1,200,000

* ที่มา: เป็นค่าเฉลียในการคำนวณจากเวปไซต์ของสถานศึกษาหลายแห่งประกอบกัน (แหล่งข้อมูลอ้างอิงตามท้ายบทความ) ทางที่ดีที่สุดคือการที่เราเข้าไปสอบถามกับสถาบันการศึกษาเพื่อหาตัวเลขที่ตรงที่สุด ** ตารางด้านบนยังไม่รวมค่าครองชีพต่างๆ เริ่มต้นลองวางแผนดูว่าจะให้ลูกน้อยของเราเรียนที่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะได้คำนวณเงินได้อย่างถูกต้อง สำหรับตัวอย่างการคำนวณจะใช้วิธีการคำนวณโดยกำหนดให้ ช่วงอนุบาลถึงมัธยมศึกษาเรียนเอกชน และช่วงปริญญาตรีเรียนรัฐบาล จากนั้นปริญญาโท เรียนต่อที่ต่างประเทศ

 *, ** จำนวนปีที่เรียน

อีกกี่ปี
ต้องใช้เงิน

ค่าเทอมปัจจุบัน ค่าเทอม ณ
วันที่ต้องใช้
รวมตลอด
การศึกษา
อนุบาล (เอกชน) 3 3 100,000 119,102 357,306
ประถมศึกษา (เอกชน) 6 6 100,000 141,852 851,112
มัธยมศึกษา (เอกชน) 6 12 100,000 201,220 1,207,320
ปริญญาตรี (รัฐบาล) 4 18 40,000 114,174 456,696
ปริญญาโท (ต่างประเทศ) 2 22 1,200,000 4,324,245 8,648,490

* ที่มา: เป็นค่าเฉลียในการคำนวณจากเวปไซต์ของสถานศึกษาหลายแห่งประกอบกัน (แหล่งข้อมูลอ้างอิงตามท้ายบทความ) ทางที่ดีที่สุดคือการที่เราเข้าไปสอบถามกับสถาบันการศึกษาเพื่อหาตัวเลขที่ตรงที่สุด ** กำหนดเงินเฟ้อภาคการศึกษา 6% จากตารางด้านบน เห็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องเตรียมสำหรับค่าเล่าเรียน เท่ากับ 11,520,924 บาท แน่นอนว่าจำนวนไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยสำหรับค่าการศึกษาที่ยังไม่ได้รวมค่ากินอยู่ แต่อีกประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมดใช้เวลาเดียวกัน เราจะต้องใช้เงินเป็นช่วง ๆ ตามระยะเวลาที่ลูกเราเรียน เพียงเท่านี้ก็จะทราบค่าใช้จ่าย และช่วงเวลาที่ต้องใข้เงิน คำแนะนำในการวางแผนคือกำหนดเป้าหมายการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลที่เป็นเป้าหมายระยะสั้น 3 ปีแบบนี้ อาจจะต้องนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมากหรือค่าใช้จ่ายยังอาจจะไม่สูงมาก เราอาจจะนำเงินจากกระแสเงินสดที่เหลือให้แต่ละปีมาใช้ได้ แต่การศึกษาระดับปริญญาโทที่ใช้เงินสูงถึง 8,648,490 บาท เป็นระยะเวลาที่นานเราสามารถวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ได้ ถ้าพ่อแม่วางแผนนำเงินออมไปลงทุนให้ได้ผลตอบเฉลี่ยปีละ 8% ตลอดระยะเวลา 22 ปี ลงทุนปีละ 144,398 บาท เงินก้อนนี้จะเพิ่มเป็น 8,648,490 บาท ทำให้มีเงินมากพอที่จะส่งลูกเรียนปริญญาโทอย่างแน่นอน แต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญแต่ถูกละเลยคือเรื่อง ”หลักประกัน” แผนการศึกษาบุตรเป็นแผนที่จำเป็นต้องมีหลักประกัน เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าในกรณีที่พ่อแม่โชคร้ายไม่ได้อยู่บนโลกนี้ ก็ยังมั่นใจได้ว่าลูกจะเรียนจบตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งระกันชีวิตสามารถเป็นตัวช่วยในการสร้างหลักประกันเพื่อการศึกษาสำหรับลูกได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นรูปแบบการออมที่มีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้น ควรเตรียมหลักประกันเพื่อการศึกษาให้ลูกเพื่อความอุ่นใจระยะยาว

การศึกษาของลูกเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบล่วงหน้า ดังนั้นพ่อแม่สามารถวางแผนทยอยเก็บออม และออกแบบการออมในช่องทางที่เหมาะสม อนาคตการศึกษาของลูกก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

  • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ khemasiri.ac.th
  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม http://ascs.ac.th
  • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน bcc.ac.th
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ sjc.ac.th
  • โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย materdei.ac.th
  • โรงเรียนราชินี rajini.ac.th
  • โรงเรียนเซนต์ดอมินิก sd.ac.th
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ http://prathom.swu.ac.th
  • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ sf.ac.th
  • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ swm.ac.th
  • โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://school.bsru.ac.th
  • โรงเรียนราชวินิต rachawinit.ac.th 
  • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล sg.ac.th
  • โรงเรียนราชินีบน rajinibon.ac.th
  • โรงเรียนอรรถมิตร http://attamit-school.com
  • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ shc.ac.th
  • โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ektra.ac.th
  • โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา kornpitack.ac.th
  • โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา sirinusorn-school.com
  • โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) abss.ac.th
คุณวางแผนเพื่อการศึกษาของลูกไว้อย่างไร ?
เตรียมค่าใช้จ่ายโดยการประมาณค่าเรียนในแต่ละระดับชั้น
ทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพให้ตัวเอง เพราะหากเป็นอะไรไป ลูกยังได้รับเงินก้อน
ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น
หาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
เตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ