วิธีทำบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" เพื่อสร้างเงินออม

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

วิธีทำบัญชี "รายรับ-รายจ่าย" เพื่อสร้างเงินออม

เมื่อมีรายได้เข้ามา บางทีอาจไม่รู้ว่าเงินหายไปไหน ทั้งที่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมาย การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะช่วยให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินได้ชัดเจนมากขึ้น และช่วยให้สร้างเงินออมได้ โดยการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

วันนี้มี 4 ขั้นตอนการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อสร้างเงินออมมาแนะนำ

  1. การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายคืออะไร? บัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นการจดบันทึกเพื่อรวบรวมรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกรายการ โดยอาจแยกกลุ่มรายจ่ายออกเป็นประเภท เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เพื่อให้คุณเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่า คุณใช้จ่ายไปกับค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง เพื่อพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่คุณใช้เยอะเกินไป และตั้งเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นและเปลี่ยนให้เป็นเงินออม ที่สำคัญ อย่าลืมสร้างบัญชีเงินออมสำหรับเงินเก็บของคุณ

  2. รูปแบบการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เลือกรูปแบบที่คุณสะดวกและถนัดที่สุด เพื่อให้เอื้อต่อการจดบันทึกทุกวันหรือทุกครั้งที่มีรายรับเข้ามา-มีรายจ่ายเข้าออกไป เช่น จดใส่สมุดพกขนาดเล็กที่แยกสัดส่วนรายรับ-รายจ่ายออกจากกันชัดเจน หรือเลือกโหลดแอพพลิเคชั่นใส่มือถือไว้ ก็สะดวกต่อการพิมพ์ข้อมูลเก็บไว้ได้ทันที

  3. ตรวจสอบยอดบัญชีรายรับ-รายจ่าย และพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกวัน การตรวจสอบยอดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ควรทำทุกวันเพราะจะทำให้รู้ว่าในแต่ละวันคุณใช้เงินกับอะไร และเป็นการตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่คุณใช้มากเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อปรับลดรายจ่าย หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช้เงินให้เกินเป้าหมายในวันถัดไป

  4. สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำ หลังจากทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายเป็นรายวันแล้ว ควรสรุปรายรับ-รายจ่ายเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อพิจารณาว่าที่ผ่านมาคุณมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอย่างไร และสามารถสร้างเงินออมได้ตามเป้าหมายแล้วหรือไม่ หากยังไม่สามารถออมเงินได้ตามเป้าหมาย จะมีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถปรับลดได้อีก หรืออาจต้องหาอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ในกรณีที่ไม่สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไป การออมเงินที่ได้ผล คือ การออมอย่างมีวินัย ออมเงินอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้ที่คุณมี ที่สำคัญเมื่อคุณเริ่มมีเงินออมแล้ว ควรหาทางเก็บเงินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น เปิดบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยสูง หรือทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากประกันแถมยังลดหย่อนภาษีได้ด้วย
คุณมีเป้าหมายเพื่อสร้างเงินออม ด้วยวิธีใด?
ลดรายจ่าย หารายได้เพิ่ม
ออมก่อนใช้ ได้เงินมาเท่าไหร่ เก็บออม 20% ทันที
ฝากเงินในธนาคารแบบฝากประจำรายเดือน
ซื้อประกันชีวิตสร้างเงินออมและลดหย่อนภาษี
ซื้อ LTF เป็นประจำทุกเดือนเพื่อลดหย่อนภาษี
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ