วิธีจัดการ “โบนัส” เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคง

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

จะโบไหนๆ ก็ไม่น่าชื่นใจเท่ากับ “โบนัส” ที่แลกมาด้วยความขยันตลอดทั้งปีของเหล่ามนุษย์เงินเดือน แต่ได้มาแล้วจะจัดสรรอย่างไรให้คุ่มค่าเหนื่อยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เรามีแนวทางในการวางแผนให้รางวัลชีวิต และเก็บออมเพื่ออนาคตที่มั่นคง โดยแบ่งเงินโบนัสออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

 1. 10 เปอร์เซ็นต์ ให้รางวัลกับตัวเอง
  เหตุผลที่เราต้องจัดสรรเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ ให้กับตัวเองก่อนเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงกระตุ้นให้กับตัวเองในการทำงาน เงินส่วนนี้สำคัญมาก เราควรนำเงินก้อนนี้ไปใช้เพื่อความสุขของเราซึ่งแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป เช่น

 2. 40 - 60 เปอร์เซ็นต์ชำระหนี้/เก็บออม
  ชำระหนี้ระยะสั้น เราควรชำระหนี้สินระยะสั้นก่อน เพราะ หนี้ส่วนนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครคิต เงินกู้ ส่วนบุคคล หนี้ก้อนนี้ควรเร่งชำระให้มากที่สุดเพื่อให้ภาระ ค่าใช้จ่ายลดลง

  ชำระหนี้ระยะยาว สำหรับหนี้สินระยะยาว เช่น หนี้ผ่อน ชำระค่าบ้าน เราควรแบ่งเงินบางส่วนมาชำระหนี้ก้อนนี้ เพื่อช่วยให้เงินต้นลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ภาระ การผ่อนบ้านสิ้นสุดได้เร็วขึ้น

  สำหรับคนที่ไม่มีหนี้สิน ควรแบ่งเงินส่วนนี้ไว้เป็นเงินออม ระยะ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิตและครอบครัว โดยจัด สรรเงินตามเป้าหมายที่ต้องการเป็น 3 ระยะสั้น, กลาง, ยาว

 3. 10 - 20 เปอร์เซ็นต์เก็บไว้เป็นเงินฉุกเฉิน
  อย่าลืมเก็บเงินส่วนนี้เพื่อเพิ่มความอุ่นใจเพราะเงิน ก้อนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก แต่หลายๆ คนอาจไม่ ได้ให้ความใส่ใจกับเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินสักเท่าไหร่ อันที่จริงเราควรมีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน 3-6 เท่าของ เงินเดือนเพราะเงินก้อนนี้จะเป็นเงินก้อนที่สามารถช่วย คุณในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ดีที่สุด

 4. 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง
  อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย์เงินเดือน คงหนีไม่พ้น การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ดังนั้น อย่าลืมแบ่งเงิน อีกก้อนเพื่อใช้เรียนรู้ในเรื่องที่คุณสนใจ เพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่าในตัวคุณ เช่น หาคอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ ด้านภาษา, ลงคอร์สสัมมนาที่เราสนใจ, ซื้ออุปกรณ์ที่จำ เป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำงาน หรือบางคนอาจจะนำเงินไปท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ และแรงบันดาลใจในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

 5. 10 เปอร์เซ็นต์เพื่อการตอบแทนผู้มีพระคุณ
  ในปีที่ผ่านมา คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน หรือญาติพี่น้อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จ ดังนั้น ควรแบ่งเงินอีกก้อนไว้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจ หรือมอบให้กับผู้มีพระคุณ โดยอาจมอบเป็นของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อแทนคำ ขอบคุณที่ช่วยเหลือและสนับสนุนมาตลอดปี

สำหรับตัวท่านเอง ข้อใดคือสิ่งที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุด
ให้รางวัลกับตัวเอง
ชำระหนี้/เก็บออม
เก็บไว้เป็นเงินฉุกเฉิน
ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง
ตอบแทนผู้มีพระคุณ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ