วางแผนออมเงิน เพื่ออนาคตของ...ลูกน้อย

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

คำถามที่พบจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำ คือ “อยากเก็บเงินให้ลูกควรวางแผนอย่างไรดี?” วันนี้เรามีวิธีการบริหารเงินเพื่อวางแผนอนาคตให้ลูกน้อยที่เป็นแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่มาฝาก

5 ขั้นตอนวางแผนออมเงินเพื่อลูก

 1. สร้างกองทุนการศึกษา

  พ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีที่สุดซึ่ง ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของบุตรตั้งแต่อนุบาลจน ถึงปริญญาตรีในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยอยู่ที่ 2 - 5 ล้านบาทต่อบุตร 1 คน

  การแบ่งเงินออมเพื่อการศึกษาบุตรควรแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ออมระยะสั้น - ออมระยะกลาง - ออมระยะยาว

  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในการออมที่ดีที่สุด สามารถจัด การความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคตและดึงเงินออกมาใช้ จ่ายได้ในทุกช่วงเวลา *อัตราเงินเฟ้อการศึกษาอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์
 2. สร้างความคุ้มครองรายได้

  โดยส่วนใหญ่สิ่งที่พ่อแม่ทำก็คือการเปิดบัญชีเงินฝาก และพยายามเก็บเงินสะสมให้ลูกน้อยแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่ง ที่สำคัญที่สุดคือรายได้ของพ่อแม่หากสูญเสียรายได้ ส่วนนี้ไปเท่ากับครอบครัวอาจต้องสูญสลายไปด้วย

  ควรหาวิธีลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ และพิจารณาประกันรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยปกป้องเงิน สะสมของคุณ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง หรือประกันชดเชยรายได้ โดยควรมีประกันชีวิตทุน ประกันอย่างน้อยเท่ากับ 5 เท่าของรายได้ต่อปี
 3. สร้างกองทุนสำรอง

  การรักษาสภาพคล่องให้กับครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญ หากขาดสภาพคล่องแล้วเท่ากับว่าครอบครัว นั้นเข้าสู่ภาวะล้มละลาย การสร้างกองทุนสำรองจึงเป็นสิ่งสำคัญเงินก้อนนี้จะช่วยรักษาสภาพคล่องให้ ครอบครัวมีไว้ใช้จ่ายในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวขาดรายได้เงินในส่วนนี้ควรเก็บในรูปของเงินฝาก ธนาคารที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้สะดวก
  กองทุนสำรอง = 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน
 4. สร้างกองทุนเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน

  เรื่องไม่คาดฝันในชีวิตเกิดขึ้นได้ทุกๆวัน แม้เราจะวางแผนการเงินในครอบครัวอย่างดีแล้ว ฉะนั้นจึงควร สร้างกองทุนฉุกเฉินเก็บในรูปของเงินฝากที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อความมั่นคงของครอบครัว โดยควร มีเงินส่วนนี้ 15 เปอร์เซ็นต์ของความมั่งคั่งของครอบครัว ซึ่งเงินก้อนนี้จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะหยิบ ออกมาใช้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นกองทุนที่สำคัญที่สุด
  ความมั่งคั่งของครอบครัว= สินทรัพย์รวมทั้งหมด* – หนี้สินทั้งหมด
  *รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มี ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บ้าน รถ ทอง กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น
 5. สร้างกองทุนเกษียณของตัวเอง

  พ่อแม่หลายคนทุ่มเทในเรื่องการศึกษาบุตรมากจนลืมวางแผนให้กับอนาคตของตัวเอง ซึ่งปัญหานี้ อาจย้อนกลับมาทำร้ายลูกของคุณได้ในภายหลังเพราะ ลูกจะต้องหารายได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ไม่มีรายได้ เมื่อเกษียณอายุแล้ว และเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการศึกษาที่เราได้ทุ่มเทให้กับบุตรนั้นจะสามารถ สร้างรายได้ให้กับบุตรเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตัวเขาและเลี้ยงดูเราได้เพียงพอ
  ฉะนั้นจึงควรวางแผนออมเงิน เพื่อเกษียณอายุในชีวิตหลังเกษียณให้กับตัวเองด้วย
สิ่งที่ท่านกังวลในการวางแผนออมเงินเพื่ออนาคตของลูกน้อยมากที่สุด
รายได้รวมของครอบครัว
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
สุขภาพและโรคร้ายแรงของคนในครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและรายจ่ายฉุกเฉิน
การแบ่งสัดส่วนเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ