วางแผนอนาคตเพื่อเตรียมมีลูกน้อย

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์
สิ่งวิเศษที่สุดสำหรับคู่รักคู่หนึ่งคือการได้ดูแลใครสักคน และการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพ่อแม่ คู่รักทุกคนต้องการที่จะดูแลเทวดา นางฟ้าตัวน้อยๆ อย่างราบรื่นไร้ปัญหา

เรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราควรเตรียมตัวทางทางการเงินก่อนที่จะมีเจ้าตัวน้อยต้องทำอย่างไรกันบ้าง

 • เตรียมเงินก้อนก่อนมีลูก
  เงินก้อนที่สำคัญสำหรับการมีลูกน้อย แบ่งออกเป็น 2 ก้อนใหญ่ๆคือ
  • เงินที่ใช้ก่อนคลอด
  • เงินที่ใช้หลังคลอด
  โดยค่าใช้จ่ายก่อนคลอด คุณพ่อคุณแม่ควรหาข้อมูลจากหลายๆ โรงพยาบาลว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงคลอดประมาณเท่าไร และค่าใช้จ่ายหลังคลอดที่จะต้องเตรียมอีกเท่าไหร่ เช่น
  • ค่าของใช้เด็ก
  • ค่าวัคซีน
  • ค่าเสื้อผ้า เป็นต้น

 • ปลดหนี้ช่วงตั้งครรภ์
  เร่งเคลียร์หนี้สิ้นที่มีอยู่ให้ได้มาก ที่สุด เพราะช่วงลูกคลอดออกมา แล้วคุณจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ฉะนั้นที่ตั้งครรภ์ จึงเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่คุณจะเริ่มนิสัยทางการเงินใหม่ๆ เคลียร์หนี้บัตรเครดิต หนี้สินระยะสั้น และหยุดสร้างหนี้สินที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้น

 • มองหาแบบประกันที่ช่วยลดความเสี่ยงในอนาคต
  สิ่งที่สำคัญของทุกแผนการเงิน คือ การลดความเสี่ยง ควรพิจารณาความคุ้มครองให้เหมาะสม ทั้งคุณพ่อและคุณแม่สิ่งแรกที่ต้องตระหนักที่สุดคือ เรื่องประกันชีวิต เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน เมื่อโอนความเสี่ยง ของคุณพ่อคุณแม่ได้ตามเหมาะสมแล้วจึงพิจารณา ประกันสุขภาพของลูก ซึ่งทำได้ตั้งแต่อายุลูก 1 เดือน ขึ้นไป

 • เตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน
  เราควรเตรียมเงิน 3-6 เท่าของ รายจ่ายดังกล่าว เพื่อเตรียม เงินสำรองฉุกเฉินให้กับครอบครัว บทวนรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวใหม่ พิจารณารายรับที่หายไปในกรณีที่คุณแม่ ต้องการเลี้ยงลูกเอง และ คำนวณค่าใช้จ่าย ของครอบครัวต่อเดือนใหม่ พิจารณา ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลังคลอด เช่น ค่าวัคซีน, ค่านม, ค่าผ้าอ้อม และอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายของครอบครัวใหม่เรียบร้อย เช่น ถ้ารายจ่ายต่อเดือนของครอบครัวเท่ากับ 40,000 บาท เราควรเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ ไว้เท่ากับ 120,000 -240,000 บาท เป็นอย่างน้อย เพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินที่สำคัญมากเพื่อรองรับสิ่งที่คาดไม่ถึง หากครอบครัวต้องสูญเสียรายได้ชั่วคราว เงินก้อนนี้จะทำให้อุ่นใจได้ว่าครอบครัวจะสามารถเดินผ่านปัญหานี้ไปได้

 • สร้างสมดุลทางแผนการเงิน ระยะสั้น กับ แผนการเงินระยะยาว
  เราควรเริ่มต้นวางแผนการเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เมื่อเรารู้ว่ากำลังมีเจ้าตัวน้อย แผนการเงินที่สำคัญ คือ แผนการศึกษาบุตร ควรแบ่งแผนเป็นระยะ สั้น กลาง ยาว และ ไม่ควรกระทบกับแผนเกษียญอายุเดิมที่มีอยู่ แล้วควรหาจุดสมดุลระหว่าง 2 แผนนี้  วางแผนการศึกษาอ่านเพิ่มเติมที่นี่
วางแผนอนาคตเพื่อเตรียมมีลูกน้อยสิ่งใดที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุด
เตรียมเงินก้อนก่อนมีลูก
ปลดหนี้ 9 เดือนช่วงตั้งครรภ์
มองหาแบบประกันที่ช่วยลดความเสี่ยงในอนาคต
เตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน
สร้างสมดุลทางแผนการเงิน ระยะสั้น กับ แผนการเงินระยะยาว
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ