วางแผนการเงินเพื่อการศึกษาลูกน้อย

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

 1. กำหนดเป้าหมาย

  เริ่มกำหนดเป้าหมายการศึกษาของลูกว่าตั้งใจจะให้ลูกเข้าเรียนในสถานศึกษาแบบไหน เช่น ต้องการให้เรียนโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน หรือต้องการให้ศึกษาต่อต่างประเทศ
 2. รวบรวมค่าใช้จ่าย

  คำนวณค่าใช้จ่ายจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประเมิณค่าใช้จ่าย โดยหาข้อมูลจากสถานศึกษานั้นๆ หรืออาจคำนวณจากตารางค่าเฉลี่ยตามตารางข้างล่าง
 3. คำนึงถึงเงินเฟ้อการศึกษา

  เมื่อได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วให้คิดเงินเฟ้อของค่าการศึกษาเข้าไปด้วย โดยอัตราเงินเฟ้อการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6% หรืออาจคำนวณคร่าวๆ คือเมื่อเวลาผ่านไป 12 ปี ค่าการศึกษาจะขึ้นเป็น 2 เท่า เช่น ถ้าตอนนี้ ลูกอายุ 6 ขวบและเราต้องการวางแผนการศึกษาให้เรียนปริญญาตรีนานาชาติ ค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบันเท่ากับ 8 แสนบาท เมื่อเวลา 12 ปีผ่านไป ค่าใช้จ่ายการศึกษาเรียนปริญญาตรีนานาชาติจะเป็น 1 ล้าน 6 แสนบาท เป็นต้น
 4. วางแผนการออม

  เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเงินเพียงพอเพื่อการศึกษาของลูกน้อย การวางแผนออมเงินเพื่อการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด จะช่วยลดจำนวนเงินที่ต้องออมในแต่ละเดือนให้น้อยลง ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการทุนการศึกษาสำหรับเรียนปริญญาตรีจำนวน 1,000,000 บาท
  โดยสมมุติฐานกองทุนการศึกษาผลตอบแทน 5% ต่อปี โดยคุณจะมีเวลาออมเงินจนกระทั้งลูกอายุ 18 ปี จะเห็นว่าถ้าเริ่มวางแผนการออมตั้งแต่แรกเกิดจะส่งผลให้จำนวนเงินในการออม ต่อเดือนน้อยกว่า และยังประหยัดจำนวนเงินที่ใช้ในการออมอีกด้วย
 5. ปกป้องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  การป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะสถานการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจทำให้ลูกของคุณได้รับการศึกษา ไม่ถึงในระดับที่คาดหวัง ควรหาทางลดความเสี่ยง เช่น สร้างความคุ้มครองผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาทั้งหมด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในยามที่คุณ ไม่สามารถอยู่ดูแลเขาได้อีกต่อไป
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ