วางแผนการเงินง่ายนิดเดียว เพียงนับ หนึ่งถึงห้า

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นคือการออม

การออมเงินคือหัวใจแรกของการวางแผนการเงิน กว่าจะถึงความมั่งคั่งที่ตั่งใจไว้ก้าวแรก คือการ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่ออนาคตที่มั่นคง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความมั่งคั่ง

เคล็ดลับของการสร้างความมั่งคั่งหลักๆ มีอยู่แค่ 2 อย่างเท่านั้น คือ
สร้างสินทรัพย์ และหยุดสร้างหนี้สิน
และสินทรัพย์นี้เองจะทำให้เราสามารถมีอิสระภาพทางการเงินได้ในอนาคต เมื่อรายได้ของสินทรัพย์มากกว่ารายจ่ายของตัวเรา

ขั้นตอนที่ 3 เข้าใจความจริงสามอย่าง

ความจริง 3 อย่างที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อความไม่ประมาท ในการวางแผนการเงิน

 • ตายเร็ว (ทิ้งภาระให้คนที่อยู่)
 • ตายช้า (ไม่มีเงินเกษียณ)
 • ไม่ตาย (ทุพพลภาพ)

เพราะการวางแผนการเงินคือการวางแผน เพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต และความจริง 3 อย่างนี้เราสามารถ วางแผนเตรียมการปกป้องได้

ขั้นตอนที่ 4 ลำดับการสร้างความมั่งคั่ง

 • สร้างความมั่นคั่ง (Wealth Creation)
 • ปกป้องความมั่นคั่ง (Wealth Protection)
 • สะสมความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation)
 • ส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Distribution)

4 ลำดับการสร้างความมั่งคั่ง เริ่มจากสร้างความความมั่นคั่งด้วยการวางแผนค่าใช้จ่าย วางแผนหนี้สินและปกป้องความมั่นคั่งด้วยวางแผนประกัน เมื่อปกป้องความมั่งคั่งแล้วต่อมาคือสะสมความมั่งคั่งด้วยการออม และลงทุน สุดท้ายคือการส่งต่อความมั่งคั่งด้วยวางแผนมรดก

ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนการเงินพื้นฐาน

 • วางแผนปกป้องรายได้หัวหน้าครอบครัว
 • วางแผนสุขภาพ
 • วางแผนการศึกษาบุตร
 • วางแผนเกษียณ
 • วางแผนการลงทุน

แผนการเงินพื้นฐานทั้ง 5 นี้เปรียบเสมือน เสาหลักของการวางแผนการเงิน เสาหลักทั้ง 5 นี้จะทำให้การวางแผนการเงินมั่นคงและมั่งคั่ง เพียงแค่ 1 ถึง 5 เมื่อเราเข้าใจและลงมือทำ ความมั่งคั่งทางการเงินก็จะอยู่ในมือคุณ

การวางแผนการเงินในข้อใดที่ท่านให้ความสำคัญมากที่สุด
วางแผนปกป้องรายได้หัวหน้าครอบครัว
วางแผนสุขภาพ
วางแผนการศึกษาบุตร
วางแผนเกษียณ
วางแผนการลงทุน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ