วัยเกษียณชิล ชิล... ทั้งสุขภาพ และการเงิน ด้วยประกันชีวิต

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

วัยเกษียณชิล ชิล... ทั้งสุขภาพและการเงิน ด้วยประกันชีวิต

คงมีหลายคนสังเกตได้ว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ พลังกายพลังใจยิ่งลดน้อยลงทุกที แต่ก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณเต็มตัว มีเครื่องมือสำคัญอะไรบ้างที่ควรเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนอายุจะมากขึ้นไปกว่านี้ ด้วยประกันชีวิตเพื่ออนาคตที่มั่นคงและใช้ชีวิตได้แบบสบายใจ

3 ประกันชีวิต ที่ต้องเตรียมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ

  1. ประกันสุขภาพ สุขภาพมีความเสื่อมเกิดขึ้นทุกปีทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัว การทำประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่อายุยังน้อย เบี้ยประกันจะถูกกว่าการทำประกันในตอนที่อายุเข้าสู่วัยกลางคนหรือทำตอนที่อายุเยอะแล้ว เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วย ลดภาระเรื่องค่ารักษาพยาบาลยาวนานเกินอายุ 60 ปี อย่ารอให้อายุเยอะแล้วค่อยทำประกันสุขภาพ เพราะมีโอกาสที่บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครองและเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุไว้

  2. ประกันสะสมทรัพย์ ให้คุณมั่นใจในอนาคตยิ่งขึ้น แม้อายุเพิ่มขึ้น ด้วยการเก็บออมเงินในรูปแบบประกันสะสมทรัพย์ ประกันที่ให้ความคุ้มครองเงินออมของคุณ มีเงินก้อนไว้ใช้ในยามเกษียณแน่นอน ยิ่งอายุน้อย ยิ่งส่งผลดี เพราะจะทำให้คุณมีเวลาเก็บออมยาวนานตามระยะเวลาที่กรมธรรม์กำหนด เพื่อรับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ความเสี่ยงต่ำ เป็นมรดกและหลักประกันให้กับลูกหลานในอนาคตได้

  3. ประกันบำนาญ ประกันที่การันตีเงินได้ให้คุณมีเงินใช้หลังเกษียณแน่นอน ด้วยการแบ่งจ่ายเงินให้เป็นรายเดือนเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ เหมาะกับคนวัยทำงานที่ยังมีรายรับเข้ามา และผู้ที่ต้องการเพิ่มความมั่นคง สร้างความมั่นใจ ไม่ต้องเป็นภาระใครในอนาคต ในปี 2570 มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีจำนวนคนวัยทำงานลดลงเหลือ 3 คนต่อจำนวนผู้สูงอายุ 1 คน* และมีแนวโน้มที่ค่าครองชีพจะเพิ่มสูงขึ้น โดยที่สวัสดิการจากภาครัฐอาจไม่ครอบคลุมหรือไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตอีกต่อไป แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาน่ากังวล หากมีการเตรียมตัววางแผนชีวิตก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเต็มตัวที่ดีพร้อมกับมีประกันชีวิตที่ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างอนาคตที่มั่นคงเพื่อคุณรอไว้อยู่แล้ว

*อ้างอิงแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณอยากเตรียมไว้ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ?
เงินทุนสำหรับใช้ในบั้นปลายชีวิต
ที่พักอาศัย
มรดกสำหรับลูกหลาน
หลักประกันสุขภาพ
หลักประกันรายได้
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ