“ลูกเจ็บป่วย” พ่อแม่ก็ยังอุ่นใจ ด้วย “ประกันสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก”

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

“ลูกเจ็บป่วย” พ่อแม่ก็ยังอุ่นใจ ด้วย “ประกันสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก”

แม้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์จะก้าวหน้า แต่เชื้อโรคและพาหะต่างๆ ที่ทำให้ เกิดโรคก็พัฒนาตัวตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทารกแรกเกิดและเด็ก เล็กที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ดีพอ จนทำให้เด็กมีโอกาสป่วยด้วยโรคต่างๆ มากขึ้นเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ , โรคภูมิแพ้, โรคหัวใจ, โรคเลือด ฯลฯ จนปฏิเสธไม่ได้ว่า “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ลูก” ก็สร้างความหนักใจให้กับพ่อแม่ได้เช่นกัน ดังนั้นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ คือ “การทำประกัน สุขภาพสำหรับเด็กเล็ก” ติดตัวไว้ ซึ่งมีข้อดีที่พ่อแม่หลายคนอาจมองข้ามไป ดังนี้
  1. สร้างความอุ่นใจได้มากกว่า

    เเด็กคือวัยที่กำลังเจริญเติบโต อยากเรียนรู้กับทุกสิ่งตรงหน้า แม้จะช่วยเสริมสร้าง พัฒนาการให้กับเค้าได้ แต่ก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ติดเชื้อโรคจากเด็กคนอื่นได้เช่นกัน การทำประกันสำหรับเด็กเล็ก จึงให้ความอุ่นใจ และมั่นใจได้ว่าลูกจะเข้าถึงการรักษาที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้ค่ารักษาพยาบาลจะสูง เพราะประกันสุขภาพสำหรับเด็กช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ โดยค่ารักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยหนึ่ง ครั้งเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,xxx บาทขึ้นไปหรือหากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง จะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท (สำหรับโรงพยาบาลเอกชน/คืน)
  2. ลดผลกระทบกับเงินออมของครอบครัว

    เเพราะเด็กเล็กอาจบาดเจ็บหรือล้มป่วยได้ง่ายและบ่อยครั้ง การประกันสุขภาพให้ลูก เป็นการจัดการความเสี่ยงจากรักษาพยาบาลในอนาคต เพื่อช่วยภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว หรือหากเลือกประกันที่วงเงินคุ้มครองสูงพอกับค่าใช้จ่าย ก็ไม่ต้องนำเงินออมของครอบครัวออกมาใช้
การทำประกันสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก จึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามไป เพราะช่วยให้ลูกน้อยได้เต็มที่กับทุกอย่างรอบตัวมากขึ้น ไม่หวั่นต่อ เชื้อโรค และพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล แม้ในวันที่ลูกเกิดความเจ็บป่วย ขึ้นมาก็ตาม
ค่าใช้จ่ายเพื่อลูกที่คุณกังวลมากที่สุดคือ?
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะเสริมพัฒนาการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ