รู้จัก “ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ” ตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

รู้จัก ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล

เมื่อเข้าสู่วัยที่กำลังเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง นอกจากการจัดสรรรายได้ให้สมดุลกับการใช้ชีวิตแล้ว การมองหาหลักประกันเพิ่มเติมก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินยามเจ็บป่วย ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพตัวช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล เพื่อช่วยลดภาระค่ารักษาส่วนต่างจากสิทธิ์รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่คุณมีอยู่

ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ คืออะไร?

คำว่า “ประกันชีวิต” แบบ “คุ้มครองสุขภาพ” นั้น เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยประกันชีวิต (หรือ สัญญาหลัก) จะมอบเงินชดเชยคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยจ่ายเป็นเงินก้อนตามจำนวนเงินที่ทำประกันชีวิตไว้ ความคุ้มครองสุขภาพ (หรือ สัญญาเพิ่มเติม) จะมอบเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยจ่ายตามกำหนดและเงื่อนไขรับประกัน ตามที่ตกลงกันเมื่อเริ่มทำประกัน

ข้อดีของการทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ คือ

 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
  โดยการจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน
  1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะเป็นวงเงินต่อครั้งในการเข้ารับการรักษา
  2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน จะจ่ายตามวงเงินต่อวันหรือต่อครั้ง ตามที่ทำประกันไว้ เช่น ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ฯลฯ
  3. เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ โดยการจ่ายค่าชดเชยจะพิจารณาจากคำวินิจฉัยแพทย์และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

 2. เงินคืนระหว่างสัญญา
  ในบางแบบประกันจะมีการระบุผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญา เช่น มีเงินคืนทุกปี ปีละ 1% ซึ่งเงินส่วนนี้เหมือนโบนัสเงินคืนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายระหว่างปีให้คุณ

 3. รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
  นอกจากความคุ้มครองสุขภาพแล้ว เมื่อถือกรมธรรม์ครบตามกำหนด ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ ยังจ่ายผลตอบแทนคืนในรูปแบบเงินก้อน จึงเป็นการทำประกันที่ได้รับความคุ้มครองแบบไม่เสียเงินเปล่า

 4. ให้ความคุ้มครองชีวิต และรับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิตทุกกรณี *มีเงื่อนไข*
  หากผู้เอาประกันมีเหตุที่ต้องจากไปก่อนเวลาอันควร ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จะได้รับเงินชดเชยคุ้มครองชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันให้คนข้างหลังอีกในวันที่คุณจากไป

 5. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
  ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยแบ่งสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเป็น 2 ส่วน
  1. สิทธิ์จากเบี้ยประกันชีวิต (หรือ สัญญาหลัก) สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท
  2. สิทธิ์จากเบี้ยความคุ้มครองสุขภาพ (หรือ สัญญาเพิ่มเติม) สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
โดยเมื่อคิดค่าเบี้ยประกันทั้ง 2 แบบรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น ตัวอย่างเช่น นายสมชาย จ่ายเบี้ยประกันปีละ 120,000 บาท โดย ค่าเบี้ยประกันชีวิตเป็นเงิน 50,000 บาท ค่าเบี้ยความคุ้มครองสุขภาพเป็นเงิน 70,000 บาท ดังนั้น นายสมชาย จะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 65,000 บาท (จากเบี้ยประกันชีวิต 50,000 + เบี้ยความคุ้มครองสุขภาพ 15,000 บาท) สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่คุณมีอยู่ อาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวันที่เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล การเลือกทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา แต่ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพมีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย จึงควรศึกษาและเลือกที่เหมาะกับความต้องการ สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินในปัจจุบัน เพื่อสร้างความอุ่นใจสูงสุด มีหลักประกันในชีวิตแน่นอน
เหตุผลใดที่จะทำให้คุณตัดสินใจซื้อประกันชีวิตสักฉบับ?
ต้องการความมั่นคงให้ชีวิต
ต้องการเพิ่มเติมสิทธิ์รักษาพยาบาลนอกเหนือจากที่มีอยู่
อยากมีตัวช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาล
เพื่อเป็นหลักประกันให้คนข้างหลัง
ให้มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายในอนาคต
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ