รายจ่ายควรรู้! ก่อนตัดสินใจ“ซื้อบ้าน-ซื้อรถ”

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

รายจ่ายควรรู้! ก่อนตัดสินใจ “ซื้อบ้าน-ซื้อรถ”

บ้านหรือรถ เป็นทรัพย์สินอันดับต้นๆ ที่มักจะเป็นเป้าหมายของคนที่เริ่มมีเงินเก็บออมมากขึ้น เพราะรถเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิต ส่วนบ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่ให้ความรู้สึกมั่นคง อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจกว่า แต่การซื้อรถคันแรก บ้านหลังแรก ไม่ได้มีเพียงเงินดาวน์ เงินผ่อนที่ต้องเตรียมพร้อมไว้เท่านั้น เพราะยังมีรายจ่ายสำคัญที่ควรรู้ก่อนซื้อ เพื่อให้คุณวางแผนการเงินระยะยาวให้กับตัวเองได้ โดยไม่ต้องกระทบเงินออมที่มีอยู่

รายจ่ายที่ต้องรู้ก่อน ซื้อบ้านหลังแรก”  

 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ การทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะทำหน้าที่ประเมินราคาตัวทรัพย์สิน ที่ดิน เพื่อนำมาพิจารณาวงเงินกู้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการประเมินเฉลี่ยครั้งละประมาณ 3,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ซึ่งผู้กู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ หรือในบางกรณีธนาคารอาจจะไม่เรียกเก็บ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้กู้เลือกใช้บริการธนาคาร

 • ค่าจดจำนอง / ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกครั้งที่มีการซื้อบ้าน แต่ในบางกรณีผู้ขายบ้านจะจัดทำส่วนลดหรือเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ แต่หากคุณต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง ค่าธรรมเนียมในการจดจำนองจะอยู่ที่ 1% ของวงเงินกู้ และจ่ายเป็นการจ่ายครั้งเดียวให้กับกรมที่ดิน

  ตัวอย่างเช่น
  หากต้องการกู้เงิน 1 ล้านบาทกับธนาคาร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ 1% หรือ 1,000,000 x 1% = 10,000 บาท โดยเตรียมเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นค่าจดจำนองที่กรมที่ดิน แต่ในส่วนนี้โครงการที่จัดขายบ้านอาจมีโปรโมชั่นให้กับผู้ซื้อบ้าน *ตรวจสอบรายละเอียดก่อนตกลงซื้อบ้านอีกครั้ง*

 • ค่าดอกเบี้ย บ้านหรือคอนโดแรกของคุณ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง หากยื่นกู้ซื้อกับธนาคาร ย่อมตามมาด้วยภาระค่าผ่อนบ้าน+ดอกเบี้ยคงที่หรือเพิ่มขึ้น / ปี [ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข] ทำให้ค่างวดบ้านที่ต้องจ่ายนั้น ประกอบไปด้วยภาระค่าผ่อนบ้าน (เงินต้น) + อัตราดอกเบี้ย ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขดอกเบี้ยแตกต่างกันไป โดยที่บางธนาคารอาจคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดใน 3 ปีแรก บางธนาคารคิดดอกเบี้ยแบบแน่นอนตายตัวใน 1 ปีแรกและเปลี่ยนเป็น ดอกเบี้ยแบบลอยตัว อาทิ MRR (minimum retail rate) -2.5% หรือ MLR (minimum loan rate) -2.5% ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆ ของธนาคารที่คุณยื่นกู้เงิน

  ยกตัวอย่างเช่น
  ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท การผ่อนชำระใน 1- 2 ปีแรก คิดดอกเบี้ยที่ 95% การผ่อนชำระในปีที่ 3 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยที่ MRR - 0.75% ซึ่งเท่ากับ 7.125 - 0.75 = 5.375% (ข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น) ดังนั้น ผู้กู้จึงควรหมั่นตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยทั้ง MRR และ MLR ก่อนยื่นกู้ทุกครั้ง เพื่อจะได้วางแผนการเงินในระยะยาวได้แม่นยำยิ่งขึ้น  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นค่าบริการที่จ่ายให้กับนิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ถูกแต่งตั้ง เลือกตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานภายใต้จุดประสงค์ที่โครงการนั้นๆ กำหนดไว้ โดยจะนำเงินในส่วนนี้ไปดูแลบริหารงานพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เฉลี่ยเป็นเงินหลักพัน - หลักหมื่นบาท / ปี  โดยอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จะคิดเป็นตารางเมตร

  ตัวอย่างเช่น คอนโด A กำหนดค่าส่วนกลางที่ 35 บาท / ตารางเมตร หากคุณมีห้องขนาด 32 ตรม. ก็จะเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นเงินทั้งสิ้น 35 x 32 = 1,120 บาท / เดือน ซึ่งนิติจะนำเงินส่วนกลางนี้ไปชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง อาทิ ค่าซ่อมบำรุง ค่าปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ที่จอดรถ สวน สระว่ายน้ำ ค่าจ้างรปภ. ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด

 • ค่าประกันอัคคีภัย เป็นประกันที่จำเป็นสำหรับการซื้อทรัพย์สินมูลค่าสูง ซึ่งมีราคาแตกต่างกันไปตามขนาด หรือตามมูลค่าของที่อยู่อาศัย เพื่อคุ้มครองดูแลกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย อุทกภัย

 • ค่าซ่อมแซม บำรุงบ้าน เมื่ออยู่อาศัยในบ้านไปสักระยะ อุปกรณ์ ประตู หน้าต่าง ก็มีโอกาสจะเสื่อมสภาพตามการใช้งาน ต้องเรียกช่างมาซ่อมแซม เปลี่ยนหรือแก้ไข นับเป็นรายจ่ายที่มีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 • ค่ามิเตอร์น้ำไฟ เป็นค่าใช้จ่ายครั้งแรกสำหรับการติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟ โดยเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท นอกจากนี้หากบ้านหรือคอนโดหลังใดไม่มีการเคลื่อนไหวของมิเตอร์น้ำ เจ้าของสินทรัพย์ต้องเสียเงินค่ารักษามาตรน้ำอีกเดือนละ 40 บาท เพื่อป้องกันไม่ให้มิเตอร์น้ำ ไฟ ถูกตัด ใช้งานไม่ได้

นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายอื่นๆ ที่ต้องเตรียมสำรองไว้เพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสัญญาณ อินเตอร์เน็ต ค่าต่อเติมบ้าน ค่าของใช้ภายในบ้าน ฯลฯ ที่นับเป็นรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายทุกเดือน

รายจ่ายที่ต้องรู้ก่อน ซื้อรถคันแรก

แม้ “รถ” จะนับเป็นสินทรัพย์ที่ราคาถูกกว่าบ้าน ทำให้หลายคนเลือกซื้อรถก่อนที่จะซื้อบ้าน เพราะคิดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกเท่าไหร่นัก แต่ในความเป็นจริงแล้วการซื้อรถสักคันมักมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่หลายคนเผลอมองข้ามไป คือ
 • ค่าดอกเบี้ย กรณียื่นกู้ซื้อรถกับธนาคารจะแตกต่างจากดอกเบี้ยซื้อบ้านที่เป็นแบบลดต้นลดดอก เพราะดอกเบี้ยรถยนต์จะเป็นแบบตายตัว ที่ถูกคำนวณมาเป็นค่างวดที่ต้องจ่ายเท่ากันทุกๆ เดือน ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้กับธนาคารที่คุณขอยื่นเงินกู้ ซึ่งหากได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มภาระการเงินในอนาคตได้

 • ค่าพ../ ต่อทะเบียน เป็นกฏหมายบังคับที่รถทุกคันต้องทำ โดยค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ และต่อทะเบียน อยู่ที่ประมาณ 1,000-5,000 บาท / ปี แล้วแต่ประเภทรถ นอกจากนี้หากรถมีสภาพการใช้งานเกิน 7 ปี จะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการทำเรื่องต่อทะเบียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 150-250 บาทตามแต่น้ำหนักของประเภทรถ

 • ค่าประกันภัย เป็นความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ดูแลคนขับและคู่กรณี มีให้เลือกทำหลายประเภท โดยจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เฉลี่ย 3,000-30,000 บาท++ / ปี

 • ค่าบำรุงรักษา รถยนต์ทุกคันควรได้รับการเข้าบำรุงรักษาและตรวจเช็คทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 1-2 ครั้งต่อปี เพื่อความปลอดภัย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,000-3,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อใช้งานรถยนต์ไปสักระยะ ก็อาจทำให้เกิดความเสื่อมสภาพได้ตามระยะทางที่รถวิ่งหรือตามรูปแบบการใช้งาน ทำให้ผู้ที่คิดจะซื้อรถควรวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งอะไหล่ที่ต้องทำการเปลี่ยนทุกๆ 1-3 ปี คือ ยางรถยนต์ ผ้าเบรค เกียร์ ที่ปัดน้ำฝน ที่มีโอกาสเสื่อมตามระยะการใช้งานได้มากที่สุด ทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่ขับขี่รถยนต์ โดยค่าใช้จ่ายจะเฉลี่ยอยู่ที่หลักร้อย-หลักหมื่นบาท เช่น ยางรถยนต์ ที่ควรเปลี่ยนทุกๆ 1-2 ปี เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-3,000 บาท /  ยาง 1 เส้น ไม่รวมค่าแรงช่าง ค่าถ่วงล้อ ค่าอุปกรณ์อื่นๆ

ทั้งหมดเป็นเพียง “รายจ่าย” ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน-รถ เพื่อช่วยให้คุณสำรวจสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองได้ว่า พร้อมแล้วหรือยัง? กับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแน่นอนทุกเดือน และเงินออมที่มีเพียงพอหรือไม่? กับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ซึ่งหากมีเงินเก็บออมสำรองเพียงพอ มีการวางแผนการเงินในระยะยาวที่ดี เป้าหมายการมีบ้านหลังแรก - ซื้อรถคันแรก ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

“ทรัพย์สิน” ที่คุณวางแผนการเงินไว้เพื่อจะซื้อในเร็วๆ นี้คืออะไร?
บ้าน
รถยนต์
ที่ดิน
ทองคำ
ยังไม่ได้วางแผน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ