รับเล่มกรมธรรม์ต้องดูอะไรบ้าง

4 จุดสำคัญที่ต้องเช็กให้ชัวร์

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

“เล่มกรมธรรม์” เอกสารสำคัญที่สรุปรายละเอียดและเงื่อนไขในการทำประกันไว้ครบ เมื่อรับเล่มกรมธรรม์มาแล้วอย่าเพิ่งรีบเก็บใส่ลิ้นชัก มาเปิดอ่านกันสักนิดเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง!

หากคุณตัดสินใจว่าจะทำประกัน นี่คือเช็กลิสต์สำคัญที่คุณควรตรวจสอบหลังได้รับเล่มกรมธรรม์ว่าถูกต้องไหม ครบถ้วนหรือเปล่า โดยมี 4 จุดสำคัญหลักๆ ที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

4 จุดสำคัญที่ต้องเช็กให้ชัวร์ในเล่มกรมธรรม์

 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัยคือลูกค้าที่ซื้อประกันจากบริษัทประกัน ดังนั้นในลำดับแรกต้องดูว่า ชื่อ นามสกุล อายุ และเพศถูกต้องไหม ข้อมูลนี้จะปรากฎในหน้าแรกของเล่มกรมธรรม์

 2. รายละเอียดแบบประกัน
  ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถดูได้จากหน้าสรุปข้อมูลกรมธรรม์ที่อยู่หน้าแรกๆ ของเล่มกรมธรรม์ หน้าข้อมูลผลประโยชน์กรมธรรม์ หรือหน้าข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์
  • ชื่อแบบประกันและบริษัทประกัน
  • จำนวนเงินเอาประกัน หรือผลประโยชน์ ... บาท
  • ระยะเวลาของสัญญาประกัน (วันที่เริ่มคุ้มครอง – วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง)
  • ระยะเวลาเอาประกัน ... ปี (คุ้มครองกี่ปี หรือจนถึงอายุเท่าไร)
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ... ปี (จำนวนปีที่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน หรือจ่ายถึงอายุเท่าไร)
  • เบี้ยประกันภัย (จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด รายปี รายเดือน หรือตามที่คุณตกลงไว้กับบริษัทประกัน)
  • ความคุ้มครองอื่นๆ (หากมีการซื้อสัญญาเพิ่มเติม)
 1. ผลประโยชน์กรมธรรม์
  • ผลประโยชน์กรณีที่มีชีวิตและเสียชีวิต (ได้เท่าไรในแต่ละปี และเมื่อครบสัญญา)
  • เงินคืนรายงวด (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) เท่าไร และเมื่อไร
  • เงินครบกำหนดสัญญา (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) เท่าไร และเมื่อไร
  • วงเงินค่ารักษา (กรณีซื้อประกันสุขภาพ)
  • ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม (หากมีการซื้อสัญญาเพิ่มเติม)
 1. เงื่อนไขของกรมธรรม์
  สิ่งที่ต้องระวังหากคุณซื้อประกันสุขภาพ ส่วนมากจะไม่คุ้มครองทันที โดยทั่วไปประกันสุขภาพจะมี “ระยะเวลารอคอย” หรือระยะเวลาที่บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่ โดยระยะเวลาจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค เช่น ประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลารอคอย 90 วัน ในขณะที่ ประกันสุขภาพโรคทั่วไป มักจะมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

หากตรวจสอบแล้วข้อมูลทั้งหมดตรงกับข้อมูลที่เราตั้งใจทำประกันฉบับนี้ไว้ตั้งแต่แรกถือว่าเรียบร้อยดี แต่หากมีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณสามารถยื่นเรื่องแก้ไขได้ หรือสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ (Free Look Period) ภายใน 15 วันหลังจากเซ็นรับกรมธรรม์ แต่อาจเสียค่าธรรมเนียมบ้างและค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

คุณตัดสินใจทำประกันเพราะสาเหตุอะไร
สร้างวินัยทางการออม
สวัสดิการค่ารักษามีไม่เพียงพอ
เป็นห่วงคนในครอบครัว
ลดหย่อนภาษี
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ