รวมคำถามเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี

article_health_default

บทความสุขภาพ

แชร์

รวมคำถามเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี นับเป็นหนึ่งในสวัสดิการสุขภาพที่บริษัทส่วนใหญ่ มอบให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี แต่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการหรือคนที่เข้าสู่วัยเกษียณแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปีก็เป็นเรื่องจำเป็น เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของร่างกาย หาความเสี่ยงแนวโน้มการเกิดโรค ตลอดจนตรวจหาความผิดปกติที่อาจซุกซ่อนอยู่ จะได้หาแนวทางรักษาได้ทันถ่วงที ซึ่งหากคุณยังไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีมาก่อนหรือกำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ บทนี้ได้รวมคำถามเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบได้บ่อย เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีมากขึ้นกว่าเดิม

คำถามเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบได้บ่อย มีดังนี้

Q : การตรวจสุขภาพประจำปี คืออะไร?

A : หลายคนเข้าใจผิดว่าการตรวจสุขภาพประจำปี คือ การตรวจหาโรคทั่วไป จึงละเลยไม่ไปรับการตรวจ เนื่องจากความกลัวว่าจะเจอโรคที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งความเป็นจริงแล้วการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจสุขภาพแบบพื้นฐานก็จริง แต่มีข้อดีมากกว่านั้น เพราะจะช่วยตรวจคัดกรอง หาสาเหตุ ปัจจัยการเกิดโรคทั้งในปัจจุบันและอนาคต นั่นหมายถึงเราอาจพบสาเหตุการก่อให้เกิดโรคก่อนที่จะเป็น หรือหากเป็นโรคแล้วก็ได้รับการรักษาทันที เป็นการเพิ่มโอกาสในการหายขาดให้มากขึ้น

Q : การตรวจสุขภาพประจำปี จำเป็นหรือไม่?

A : จำเป็น เพราะเป็นการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีการทดสอบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ด้วย ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในปีนี้ มีความเสื่อมเกิดขึ้นกับอวัยวะใดบ้าง อวัยวะใดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขรักษาต่อไป และยังเป็นการบันทึกประวัติสุขภาพไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบถึงความแข็งแรงของสุขภาพ หรือแนวโน้มการเกิดโรคในปีต่อๆ ไปอีกด้วย

Q : การตรวจสุขภาพประจำปี ควรเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่

A : เกณฑ์ทั่วไปตามข้อมูลที่องค์กรการแพทย์ระบุไว้ว่าควรตรวจสุขภาพประจำปี คือ อายุ 18 ปี อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุยังน้อยกว่ามาตรฐานนี้ได้ หากมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคประจำตัว มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

Q : การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง?

A : โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี จะเป็นเพียงการตรวจสุขภาพขั้นต้นเท่านั้น ตามโปรแกรมที่บริษัทหรือโรงพยาบาลนั้นๆ ระบุไว้ เช่น การซักประวัติเจ็บป่วย วัดความดัน วัดส่วนสูง วัดค่าสายตา เจาะเลือดไปตรวจ ตรวจค่าปัสสาวะ เอ๊กซเรย์ทรวงอก ซึ่งทำให้เราทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงการเกิดโรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคหรือชะลอความเสื่อมไม่ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

Q : ตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ควร “ตรวจเฉพาะที่หรือไม่?

A : เนื่องจากการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจแบบพื้นฐาน จึงไม่อาจตรวจพบเชื้อหรือโรคเรื้อรัง เชื้อร้ายอื่นๆ ได้ การตรวจเฉพาะที่หรือการตรวจอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งโดยเฉพาะ ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยหาเชื้อหรือแนวโน้มการเกิดโรคได้ดีมากกว่า เช่น ตรวจภายใน ตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจระบบทางเดินอาหาร โดยการตรวจเฉพาะที่เหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงโรคจากการใช้ชีวิต มีประวัติคนในครอบครัวเจ็บป่วย มีอาการบ่งบอกโรคเฉพาะที่หรือคนที่อยากเพิ่มความสบายใจให้ตนเอง ก็สามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมได้เช่นกัน

Q : สิทธิการตรวจสุขภาพของคนไทย มีอะไรบ้าง

A : ในปัจจุบันภาครัฐ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพและทำการตรวจสุขภาพรายปี โดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
  • สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด 16 รายการหรือตามวันและเวลาที่ระบุไว้
  • กองทุนประกันสังคม : สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพภาคเอกชนและถือบัตรประกันสังคม สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในโรงพยาบาลที่ตนได้เลือกประกันตนไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [บัตรทอง] : เข้ารับการตรวจคัดกรองต่างๆ ตามที่มีการรณรงค์ เช่น คัดกรองมะเร็งปากมดลูก เอชไอวี โรคเลือดต่างๆ (ยังไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพ ประจำปี)
ในหนึ่งปี เราไม่อาจรู้ได้ว่าร่างกายเกิดความเสื่อมหรือสึกหรอในส่วนใดบ้าง การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเสมือนการดูแลสุขภาพรูปแบบหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่าอวัยวะใดที่ต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษหรือมีพฤติกรรมใดที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะร่างกายมีสัญญาณเตือนบอกมาแล้ว ที่สำคัญ คือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย และได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
“ตรวจสุขภาพเฉพาะที่” แบบใด ที่ตรงความต้องการของคุณมากที่สุด?
ตรวจการทำงานของหัวใจ
ตรวจภายใน
ตรวจหาเชื้อมะเร็ง
ตรวจระบบทางเดินอาหาร
ตรวจระบบทางเดินหายใจ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ