มูฟออนไปต่ออย่างสตรอง

หากถูกเลิกจ้าง

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

หากถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานกะทันหัน เรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้าง ค่าตกใจ เงินชดเชยจากนายจ้าง สิทธิประกันสังคม และเราจะมูฟออนอย่างไรให้ได้รับสิทธิ์ตามสิทธิของตัวเอง เพื่อก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

4 ขั้นตอนมูฟออนหากถูกเลิกจ้าง

 1. ตรวจสอบเงินชดเชย
  เงินชดชดเชยที่จะได้รับจากนายจ้าง แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
  • ค่าตกใจ หากถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าแต่น้อยกว่า 60 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างของการทำงาน 60 วันสุดท้าย
  • เงินค่าชดเชยหากถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย ซึ่งค่าชดเชยนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท ยิ่งอยู่มานานก็จะยิ่งได้รับค่าชดเชยมากว่า ตามหลักกฎหมายแรงงานดังนี้

   ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
   ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
   ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
   ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
   ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10 ปี ขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
   กรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน
   (อ้างอิงข้อมูลจากพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2562)

  สำหรับใครที่ได้เงินชดเชยก้อนนี้ก็อย่างเพิ่งรีบใช้หมด ต้องจัดสรรให้ดีๆ อย่าเผลอรีบใช้หมด!

 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงาน ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจากการถูกเลิกจ้างในจำนวน 50% (คำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) ของรายได้ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) เลยนะ โดยต้องลงทะเบียนขอรับเงินชดเชย ตามขั้นตอนนี้
  • กรณีเงินชดเชยจากภาวะว่างงานเพราะ COVID-19
   1. ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ คลิกที่นี่
   2. เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนของผู้ว่างงาน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เป็นชื่อของผู้ว่างงาน และแบบฟอร์ม สปส. 2-01/7 (ขอจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคม)
   3. ยื่นเอกสารแก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัด ภายใน 30 วัน

  • กรณีเงินชดเชยจากภาวะว่างงานปกติ
   ลงทะเบียนคนว่างงานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน คลิกที่นี่

 3. สำรวจรายรับรายจ่าย
  สำรวจตัวเองว่ามีรายรับจากทางไหนบ้าง และมีรายจ่ายอะไรบ้าง คำนวณรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไร ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟมีอะไรบ้าง วิธีการนี้จะช่วยหารอยรั่วหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในยามนี้เจอ และจะช่วยให้คุณประหยัดขึ้นได้ ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะปลิวหาย

 4. งานอดิเรกสร้างรายได้เสริม
  มองหา งานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้ เช่น ช่วงนี้หน้ากากอนามัยเป็นที่ต้องการอย่างมาก ใครที่มีทักษะงานฝีมือก็สามารถงัดออกมาได้ ด้วยการเย็บหน้ากากอนามัยขายนั่นเอง แต่ถ้าไม่ชอบงานเย็บผ้า ก็ลองมาหาทักษะอื่นๆ มาสร้างรายได้ก็ได้นะ

เราเข้าใจว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเป็นใครก็เครียดและกังวล ดังนั้นค่อยๆ รวบรวมสติแล้วมาดูว่าเรามีสิทธิอะไรบ้าง หลังจากจัดการกับสิทธิของตนเองเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมตัวมองหางานใหม่ เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗). พ.ศ. ๒๕๖๒

ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ