มีสวัสดิการรักษาสุขภาพอยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องทำ “ประกันสุขภาพ” อีกหรือไม่?

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

ประกันสุขภาพครอบคลุมอะไรบ้าง มีสวัสดิการบริษัทอยู่แล้วต้องทำหรือไม่?

สวัสดิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่คุ้นเคยกันดีมี 2 แบบ คือ
 1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน คือ “บัตรทอง” เป็นสวัสดิการของรัฐบาลที่ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาสุขภาพขึ้นพื้นฐาน
 2. สวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง คือ “ประกันสังคม” เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่กฏหมายบังคับให้บริษัทต้องทำประกันสังคมให้กับพนักงานหรือลูกจ้างทุกคน
โดยสิทธิ์ทั้ง 2 แบบนี้ครอบคลุมการรักษาทั้งผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก ตามสิทธิ์ที่จำกัดตามที่กฏหมายกำหนดไว้ หรือบางบริษัทอาจมีประกันกลุ่มเป็นสวัสดิการเสริมให้พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อได้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้มากขึ้น แต่จากสวัสดิการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวหากเกิดเจ็บป่วยร้ายแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล การมี “ประกันสุขภาพ”  เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสร้างความอุ่นใจและช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลให้คุณเพิ่มเติมจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ช่วยลดความกังวลเรื่องค่ารักษาและช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินออมที่อาจต้องหมดไปกับการรักษาตัว

โดยประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
 1. ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย แบบเหมาจ่าย
  เป็นรูปแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงภายในวงเงินที่กรมธรรม์กำหนดไว้เช่น ค่าห้อง ค่าพยาบาลค่าแพทย์ตรวจรักษา ค่ายา ค่าผ่าตัด

 2. ประกันโรคร้ายแรง
  ประกันประเภทนี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยพบว่าเป็นโรคร้ายแรง / โรคเฉพาะทางตามที่กรมธรรม์ระบุไว้ เช่น มะเร็ง ประกันจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมรับเงินชดเชยรายวันเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง ให้ความคุ้มครองชีวิตหรือรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

 3. ประกันชดเชยรายได้
  ประกันที่ช่วยให้หมดกังวลเรื่องรายได้ในวันที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะประกันชดเชยรายได้คุ้มครองเงินได้ด้วยการมอบเงินชดเชยรายวันให้มีเงินทุนใช้จ่ายในครอบครัวระหว่างที่ผู้เอาประกันนอนพักรักษาตัวอยู่ เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เหมาะกับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ผู้ที่ต้องการมีรายได้แน่นอน แม้วันที่เจ็บป่วยทำงานไม่ได้ จะเห็นได้ว่าทุกรูปแบบของ“ประกันสุขภาพ”เป็นการเพิ่มสิทธิ์รักษาพยาบาล มีวงเงินการรักษามากกว่าสิทธิ์คุ้มครองสุขภาพที่มีอยู่ทั่วไป เช่น สวัสดิการพนักงานบริษัท สวัสดิการจากรัฐบาลที่ส่วนใหญ่อาจให้ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด ทำให้เวลาเจ็บป่วยคุณต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายเพิ่มเติม
แต่ไม่ว่าคุณจะมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลแบบใด การพิจารณาประกันสุขภาพที่เหมาะกับบทบาทหน้าที่ของคุณเพิ่มเติมไปด้วยจะช่วยลดภาระทางการเงินได้ หากเกิดเหตุไม่คาดคิดในอนาคต เพิ่มความอุ่นใจเจ็บป่วยเมื่อใดก็เข้ารับการรักษาได้ทันทีไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมา
“สิทธิ์รักษาพยาบาล” แบบใดที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด?
ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก
มีวงเงินรักษาพยาบาลสูงรวมค่าห้องพักรักษาไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลใดก็ได้ / รักษาได้อย่างต่อเนื่อง
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ