มนุษย์เงินเดือนก็ออมเงินได้ง่ายๆ
ด้วยกฎ 80/20

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

ข่าวดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนก็คือ “พวกคุณคือกลุ่มคนที่วางแผนการเงินได้ง่ายที่สุด”

เพราะมีเงินเข้าสม่ำเสมอและมีรายจ่ายที่แน่นอนคงที่ แต่หากคุณมีคำค้านอยู่ในใจว่า “ไม่จริง”เรามาลองใช้กฎ 80/20 สำรวจพฤติกรรมทางการเงินของคุณกัน กฎ 80/20 มีหลักการดังนี้

"สิ่งสำคัญจำนวนไม่มากสามารถสร้างผลกระทบได้เยอะแต่สิ่งไม่สำคัญจำนวนมาก กลับสร้างผลกระทบได้น้อย"

เช่น รายจ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ จะมาจากกลุ่มรายการ 20 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามาเริ่มออมเงินเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือนปกติให้เป็นมนุษย์ที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งกัน เริ่มจากแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น 3 ส่วน

การแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น 3 ส่วน

 1. รายจ่ายจำเป็นที่จะต้องจ่ายทุกเดือนหรือทุกปี
  เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ค่าประกันสุขภาพ ประกันชีวิต สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 50 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

 2. รายจ่ายเพื่ออนาคต
  เช่น การออมเงิน การลงทุน ฝากเงินธนาคารซื้อประกัน ออมทรัพย์ การลงทุนในกองทุน ลงทุนในความรู้การศึกษา สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

  โดยรายจ่ายตามข้อ 1 และข้อ 2 สามารถจัดสรรโดยการหักผ่านบัญชีธนาคาร

 3. รายจ่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ถ้าเราสามารถควบคุมรายจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์นี้ได้ เราก็จะสามารถควบคุมรายจ่ายทั้งหมดได้้

วิธีการ ควบคุมง่ายๆ

วิธีการควบคุมง่ายๆคือ เมื่อเงินเดือนออก ก็แบ่งเงิน 20 เปอร์เซ็นต์นี้ แยกออกมาอาจถือเป็นเงินสดทั้งหมด เพื่อใช้ตลอดทั้งเดือน ถ้าใช้เหลือก็เก็บแยกไว้ต่างหากเพื่อให้รางวัลตัวเองด้วยการใช้ซื้อของที่อยากได้ หรือท่องเที่ยว เพียงเท่านี้ปัญหาการออมเงินของมนุษย์เงินเดือนก็ถูกกำจัดออกไปเสียที (การแบ่งรายการต่างๆในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ให้นำหลักการไปใช้คือควบคุม เงินส่วนน้อย เพื่อที่เราสามารถควบคุมเงินส่วนใหญ่ไว้ได้)
ค่าใช้จ่ายในข้อใดที่ท่านคิดว่าควบคุมได้ยากที่สุด
ค่าอาหาร
ค่าเดินทาง
ค่าท่องเที่ยว, สังสรรค์
ค่าโทรศัพท์
ค่าเสื้อผ้า, เครื่องประดับ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ