ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร? ให้สร้าง “เงินออม” ได้ตาม “เป้าหมาย”

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์
“เป้าหมายการออมเงิน” ของแต่ละคนมีนิยามและจำนวนเงินออมที่ต้องการแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าต้องการออมเงินไปเพื่อจุดประสงค์ใดเช่นออมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับชีวิตหลังเกษียณออมเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหรือออมเพื่อเป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินการออมเงินอย่างมีเป้าหมายจะช่วยสร้างพลังทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นอยากจะออมมากขึ้นซึ่งนอกจากเป้าหมายการออมแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนผลักดันให้การออมครั้งนี้สำเร็จได้ มาดูกันว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรบ้าง? ที่ช่วยให้คุณมีเงินออมตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ปัจจัยสำคัญ ช่วยให้มี เงินออมตามเป้าหมาย
 • เป้าหมายการออมเงินชัดเจน
  การตั้งเป้าหมายการออมเงินก็เหมือนกับการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ควรมีระยะเวลาที่กำหนดที่แน่นอนมีจำนวนเงินออมที่คุณต้องการจริงๆเช่นเก็บเงิน 1 ล้าน ภายใน 3 ปี ออมเงินหลักแสน ภายใน 6 เดือน วิธีการนี้จะช่วยให้คุณรู้จักมองหาช่องทาง วางแผนหาวิธีการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ

 • วางแผนบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
  คือการรู้จักวางแผนแบ่งรายจ่ายในแต่ละเดือนให้เป็นสัดส่วนสมดุลกับรายได้และมีสัดส่วนเงินออมในแต่ละเดือนที่ชัดเจน เช่น ออมเงิน 20 % ของรายได้ทันทีที่มีรายได้เข้ามา จากนั้นวางแผนแบ่งสัดส่วนของรายจ่ายที่เหลือ80 % สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าอาหาร 40% ค่าผ่อนบ้าน 10% ค่าเดินทาง 20% จิปาถะอื่นๆอีก 10% หากเราสามารถวางแผนการใช้เงินได้ต่อเนื่องทุกเดือน จะช่วยให้เรามีเงินออมที่แน่นอนและช่วยให้การออมเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

 • ทำรายรับ - รายจ่าย อุดรูรั่วทางเงิน
  การทำรายรับรายจ่ายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะทำให้สามารถควบคุมการใช้เงินนำไปสู่การเก็บออมอย่างมีแบบแผนทั้งยังช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเช่นรู้ว่าเรามีนิสัยการใช้จ่ายอย่างไร?รายจ่ายฟุ่มเฟือยแต่ละเดือนคืออะไรบ้าง?เพื่ออุดรูรั่วทางการเงิน ช่วยให้การออมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
  สำหรับคนที่มีภาระหนี้สินระยะยาวค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องจ่ายทุกเดือนควรลิสต์รายจ่ายนั้นออกมาเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นจากนั้นวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเลือกตัดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปให้ได้มากที่สุดรวมทั้งไม่สร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องและส่งผลกระทบกับเงินออม

 • หาข้อมูลและความรู้ก่อนเริ่มออมหรือลงทุน
  การมีเป้าหมายการออมเงินระยะยาวเป็นเรื่องที่ดี แต่การจะออมเงินได้ต่อเนื่องและมีผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้ ต้องอาศัยการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนร่วมด้วย เช่นเก็บเงินเกษียณอายุในอีก 30 ปีข้างหน้าแต่ยังขาดความรู้ในการลงทุนการออมเงินวันนี้อาจไปไม่ถึงเป้าหมายและเงินออมไม่พอใช้สำหรับชีวิตวัยเกษียณเราจึงควรหาวิธีการหรือมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้มูลค่าเงินออมไม่ลดลงได้ผลตอบแทนระหว่างทาง มีเงินออมภายในระยะเวลาที่ต้องการ
ไม่ว่าเป้าหมายการออมเงินของคุณ จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว อย่าลืมรีเช็ค ตัวเองว่า มีพฤติกรรมใดที่กำลังเป็นอุปสรรคต่อการออมอยู่หรือไม่? เพื่อจะได้เปลี่ยนนิสัยเกลาพฤติกรรมตัวเองได้ทันพร้อมกับใช้ปัจจัยสำคัญเหล่านี้ช่วยลดรายจ่าย สร้างผลตอบแทนและช่วยให้มีเงินเหลือเก็บออมมากกว่าเดิม
อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกับการออมเงินของคุณมากที่สุด?
ไม่มีความรู้ด้านการลงทุน
ไม่มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
รายจ่ายฉุกเฉินที่ไม่อาจควบคุมได้
รายจ่ายจำเป็นของสมาชิกภายในบ้าน
รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ