ประกันโรคร้ายแรง วัยทำงานต้องมี

ประกันโรคร้ายแรงจำเป็นหรือไม่

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

"โรคร้ายแรง" คำนี้อาจจะดูไกลตัวของเรา แต่จริงๆ แล้ว "โรคร้ายแรง" ถือว่าเป็น
สาเหตุต้นๆ ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ อีกมากมาย และนอกจากจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงด้วยเช่นกัน

แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นโรคร้ายแรงเสมอไป โอกาสเป็นน้อยมากเพียงแต่ถ้าเป็นทีความเสียหายทางด้านการเงินสูงมาก อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาและจิตใจที่เข้มแข็งในการรักษาตัวอีกด้วย

คนวัยทำงานควรทำประกันโรคร้ายแรงหรือไม่?
เนื่องจากวัยทำงานนั้น เป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบทั้งค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว จึงต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกาย การเงิน หรือการเตรียมการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วย

เพราะถึงแม้ว่าเราจะดูแลสุขภาพดีมากแค่ไหน กินอาหารครบ 5 หมู่ นอนเต็มอิ่ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงเรื่องโรคร้าย ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอยู่ดี เพราะถ้าหากเกิดเจ็บป่วยโรคร้ายขึ้นมา ก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลานาน จนสูญเสียรายได้ และนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตามมาอีกเพียบ

เพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ “วัยทำงาน” ควรที่จะวางแผนทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเรื่องโรคร้ายแรงด้วยเช่นกัน และสำหรับใครที่กังวลว่าการทำประกันแบบนี้อาจจะไม่คุ้มกับตัวเองสักเท่าไร ลองมาทำความรู้จักกับ ประกันโรคร้ายแรงแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการและจบความกังวลและข้อข้องใจของเราได้ทั้งหมดกับ #เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

7 ข้อดีของประกันโรคร้ายแรง ‘เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย’ สำหรับวัยทำงาน

 1. ไม่จ่ายทิ้ง ไม่เคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงคืนเบี้ยฯ เต็ม
  ตอบโจทย์ความกังวลของหลายๆ คนที่ว่าไม่เคลมก็ไม่คุ้มเพราะเบี้ยฯ จ่ายทิ้งเพราะ #เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย คืนค่าเบี้ยฯ ที่จ่ายมาแล้วทั้งหมดเมื่อครบสัญญา (อายุ 75 ปี) หากไม่มีการเคลมโรคร้ายระดับรุนแรง หรือแม้แต่เคลมโรคร้ายระดับต้นและปานกลางไปแล้ว 3 ครั้งก็ยังได้รับค่าเบี้ยฯ ที่จ่ายมาแล้วคืนทั้งหมด

 2. หยุดจ่ายเบี้ยฯ แต่คุ้มครองต่อ
  ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ก็ไม่ต้องชำระค่าเบี้ยฯ อีกต่อไปแต่คุ้มครองต่อแบบยาวๆ จนครบอายุสัญญา (คุ้มครองจนถึงอายุ 75 ปี)

 3. เคลมแล้วก็เคลมได้อีก
  ประกันโรคร้ายแรง #เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย ให้เคลมโรคร้ายได้หลายครั้ง* โดยที่ไม่ปรับเพิ่มค่าเบี้ยฯ ไม่ว่าจะเคลมหรือไม่เคลม ครอบคลุมโรคร้ายแรงทั้งหมด 5 กลุ่มคือ กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ กลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต กลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และ กลุ่มโรคอื่นๆ มากกว่า 104 โรค
  • โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลางเคลมได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (การเคลมแต่ละครั้งต้องไม่ซ้ำกลุ่มโรคกัน)
  • โรคร้ายแรงระดับรุนแรงเคลมได้ 3 ครั้ง จาก 5 กลุ่มโรค และไม่ซ้ำกลุ่มโรค
   ครั้งที่ 1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   ครั้งที่ 2 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ไม่ซ้ำกลุ่มโรคกับการเคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งที่ 1)
   ครั้งที่ 3 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ไม่ซ้ำกลุ่มโรคกับการเคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งที่ 1 และ 2)

  *ระยะห่างระหว่างการวินิจฉัยกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 90 วันและเป็นคนละกลุ่มโรคกัน

 4. เลือกความคุ้มครองและระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามความพอใจ
  เพราะมีความคุ้มครองให้เลือกตั้งแต่จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 แสนบาท จนถึง 20 ล้านบาท และยังสามารถเลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันได้ตั้งแต่ 5, 10, 15 หรือ 20 ปี ใครไม่มีกำลังหรือไม่อยากต้องจ่ายหนักมากในแต่ละปี ก็สามารถเลือกระยะเวลาการชำระที่ยาวขึ้นได้

 5. เคลมได้หลายครั้งไม่ปรับเพิ่มค่าเบี้ยฯ
  แม้ว่าคุณจะเคยเคลมไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเพิ่มค่าเบี้ยฯ เพราะค่าเบี้ยคงที่ ไม่ว่าจะเคลมหรือไม่เคยเคลมเลยค่าเบี้ยฯ ก็ไม่ปรับเพิ่มแน่นอน จ่ายเท่าเดิมตลอดอายุสัญญา

 6. ค่าเบี้ยฯ ลดหย่อนภาษีได้
  ลดหย่อนภาษีได้ทั้งค่าเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (เงื่อนไขตามประกาศสรรพากร)

 7. บริการแบ่งเบาภาระระหว่างเจ็บป่วยโรคร้ายระดับรุนแรง
  ต่อให้สตรองมากแค่ไหน บางครั้งตัวช่วยทางด้านจิตใจก็จำเป็นด้วย 6 บริการแบ่งเบาภาระระหว่างเจ็บป่วยโรคร้ายระดับรุนแรง
  • บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Mental counseling)
  • บริการความช่วยเหลือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Medical Assistance)
  • บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Advice)
  • บริการทำความสะอาดบ้าน (Home Cleaning Assistance)
  • บริการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการสอนพิเศษสำหรับบุตร (Child Tutoring)
  • บริการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการจัดหาวิกผม (Hair wig)

บอกได้เลยว่าเป็นประกันโรคร้ายแรง เหมาะกับคนวัยทำงานเป็นอย่างมาก เพราะมีได้ทั้งความคุ้มครอง และความสบายใจทั้งกับตัวเองและครอบครัว ถ้าหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันครอบคุลมโรคร้ายแรง รวมถึงโรคมะเร็งได้อย่างมั่นใจ แถมถ้าหากไม่ได้เคลมจนอายุครบ 75 ปี ก็ยังได้เงินคืนเต็มจำนวน

และถ้าหากคุณกำลังสนใจวางแผนป้องกันความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ สามารถอ่านรายละเอียดและคำนวณราคาเบี้ยฯ ได้ที่นี่

คลิก
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณลังเลไม่ทำประกันโรคร้ายแรง?
เสียดายค่าเบี้ยประกัน
คิดว่าตนเองสุขภาพแข็งแรง อายุน้อย
คิดว่าโรคร้ายแรงเป็นเรื่องไกลตัว
คิดว่าไม่ต่างกับประกันสุขภาพทั่วไป
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ