ประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินเดียว

เงื่อนไขครอบคลุมแค่ไหน

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

ยุคนี้อะไรๆ ก็ต้องเหมาจ่าย ไม่ว่าจะเป็นอาหารบุปเฟต์ที่กินเท่าไรก็ได้จ่ายราคาเดียว แพ็กเกจเหมาจ่ายอินเทอร์เน็ตไม่อั้น หรือแม้กระทั่งผ่าตัดก็ยังมีแพ็กเกจเหมาจ่ายของโรงพยาบาล ก็เพราะเรารู้สึกว่ามันคุ้มกว่าไง!

แต่ในความเป็นจริง ภายใต้คำว่าเหมาจ่ายนั้นมักจะมีเงื่อนไขอยู่บ้าง เช่น บุปเฟต์ มักจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของร้าน ใช้คูปองเงินสดไม่ได้ และไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกันสุขภาพก็เช่นกัน เรามักจะได้ยินคำว่า “ประกันสุขภาพเหมาจ่าย” วงเงินสูงกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งก็ฟังดูดีเพราะวงเงินเดียวรักษาทุกโรค.....แต่เราก็ยังได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆ ว่ามันก็ไม่เหมาทั้งหมดนะ บางครั้งก็ต้องมีจ่ายเอง เพราะอะไรมาหาคำตอบไปพร้อมกัน 

รู้จักกับ ประกันสุขภาพแบบ “เหมาจ่ายค่ารักษา”

ประกันสุขภาพแบบแบบเหมาจ่ายค่ารักษา ขึ้นชื่อว่าเหมาจ่ายก็จริง แต่จะยังมีบางรายการยังคงเป็นแบบแยกค่ารักษาเอาไว้ โดยบริษัทประกันจะต้องมีการระบุไว้ให้ชัดเจน ตามตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างผลประโยชน์ค่ารักษาบางส่วนของแบบประกัน LifeCARE 80/70 ดูแลสุขภาพ ซึ่งมีการระบุสิทธิประโยชน์ทางการรักษาไว้ชัดเจน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผน 3,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปีต่อปีกรมธรรม์ 1,500,000 บาท
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล) คุ้มครองทั่วโลก
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน(a) 3,000
1.2 ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อวัน (ไม่เกิน 150 วัน)(b) 3,000
1.3 ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล (ต่อครั้ง) 1,500
1.4 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก หรือ ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน(a)

เหมาจ่ายตามจริงไม่เกินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี

1.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
1.6 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจในห้องปฏิบัติการ(c)
1.7 ค่ารถพยาบาล
1.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
1.9 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากการเข้ารักษาตัวในแต่ละครั้ง (ไม่เกิน 10 ครั้ง ต่อรอบปี กรมธรรม์) 1,500/ครั้ง
1.10 หรือเลือกรับผลประโยชน์ กรณีไม่เคลมผลประโยชน์จากบริษัทฯ(d) (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์) 6,000/ครั้ง

ตัวอย่าง

นายบอยซื้อแบบประกัน LifeCARE 80/70 ดูแลสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ภายใต้วงเงินปีละ 1,500,000 บาท ต่อมา นายบอยเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ มีค่ารักษารวม 250,000 บาท โดยค่ารักษา แบ่งออกเป็น

  • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด 230,000 บาท
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษา 3,000 บาท x 3 วัน = 9,000 บาท
  • ค่าห้องนอนพักฟื้น + ค่าอาหาร 4,000 บาท x 2 คืน = 8,000 บาท
  • ค่ายากลับบ้านจำนวน 7 วัน รวม 3,000 บาท

นายบอยต้องจ่ายส่วนเกินรวม 3,500 บาท จากค่าใช้จ่ายส่วนเกินของค่าห้อง และค้ายากลับบ้าน โดยค่าผ่าตัดและค่าแพทย์ตรวจรายวันอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง ในวงเงินที่นายบอยได้เลือกทำประกันสุขภาพไว้ 

หากสนใจรับความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาค่ารักษา เรามีให้เลือกความคุ้มครองที่หลากหลาย คุณสามารถลองอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม และเช็กค่าเบี้ยตามอายุของคุณได้ที่

คลิกที่นี่

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เหมาะกับใคร?

  • เหมาะกับคนที่อยากเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ นอกเหนือจากสิทธิ์รักษาพยาบาลที่มีผู้ที่มองหาตัวช่วยลดภาระค่ารักษายามเจ็บป่วยได้แน่นอน
  • คนที่ต้องการใช้ชีวิตสบายใจยิ่งขึ้น และผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง คนที่เดินทางบ่อยและคนที่มีปัจจัยเสี่ยงป่วยโรคเรื้อรัง 

ข้อควรระวัง :

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ ควรวางแผนทางการเงินระยะยาว เพื่อป้องกันการเงินขาดสภาพคล่อง รวมทั้งศึกษา ผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจซื้อ

ประกันสุขภาพค่ารักษา “เหมาจ่ายแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก”

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั้น บางกรณีมีเงื่อนไขว่า “ผู้เอาประกัน” ต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนแรกตาม เงื่อนไขที่ระบุไว้ และค่าใช้จ่ายส่วนเกินหลังจากนั้นบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบภายในวงเงินที่กำหนด

ตัวอย่าง

แบบประกันสุขภาพบริษัทซี ค่ารักษาเหมาจ่ายวงเงิน 1,000,000 บาท กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช่จ่ายส่วนที่เกิน 20,000 บาท

รายการ จำนวนเงิน
1. ค่าห้อง ค่ายา ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 4,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท / ปีกรมธรรม์) 200,000 บาท

หากซื้อประกันสุขภาพของบริษัทซี และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ทำประกันต้องจ่ายค่ารักษาส่วนแรก 20,000 บาทก่อนที่เหลือประกันจะรับผิดชอบค่ารักษาตามวงเงินที่กำหนด

ประกันสุขภาพค่ารักษาเหมาจ่ายแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก เหมาะกับใคร?

  • เหมาะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม หรือมีสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นๆ อยู่แล้ว เพราะสามารถนำสิทธิ์ที่มีนั้นมารับผิดชอบค่ารักษาส่วนแรกได้ (อาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนแรกหากสิทธิ์ที่มีครอบคลุมแล้ว)
  • มีความกังวลค่ารักษาโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง ถ้าเป็นกรณีโรคทั่วไปสามารถออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้เอง เช่น อาหารเป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาล มีค่ารักษารวม 10,000 บาท
  • มีงบประมาณจำกัด เพราะประกันประเภทนี้มักจะมีค่าเบี้ยที่ถูกกว่า

ข้อควรระวัง :

อย่างที่กล่าวไปแล้วประกันประเภทนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อครั้งไม่สูงมากนัก และจะมีค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อนเสมอ วงเงินเท่าไรขึ้นอยู่กับแบบประกัน 

ประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาล ที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นกับเงินออมที่คุณเก็บรอมมาทั้งชีวิต เราจึงควรเลือกประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ชีวิตตั้งแต่ตอนที่ สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ เพราะความเจ็บป่วยบางครั้งก็ไม่มีสัญญาณเตือนและค่ารักษาพยาบาลใน ปัจจุบันก็ยากที่จะคาดเดาได้จริง

คุณสนใจซื้อประกันสุขภาพ เพราะอะไร?
ต้องการเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพให้ตัวเอง
มองหาตัวช่วย ลดภาระค่ารักษาพยาบาล
อยากลดความกังวลเรื่องเงิน ตอนเจ็บป่วย
ทำงานอิสระ ไม่มีความคุ้มครองสุขภาพติดตัว
เป็นคนมีความเสี่ยง / มีปัจจัยที่มีโอกาสเจ็บป่วยเรื้อรัง
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ