ประกันสุขภาพเริ่มคุ้มครองเมื่อไร

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

สำหรับใครที่จะเริ่มทำประกันสุขภาพในวันนี้ เพื่อใช้คุ้มครองเวลาเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่ค่อยสบาย แล้วสงสัยว่าหลังทำประกันแล้วจะเริ่มคุ้มครองทันทีเลยหรือเปล่า มาหาคำตอบกัน

ประกันสุขภาพเริ่มคุ้มครองตอนไหน
แน่นอนว่าเมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพแล้ว จะไม่ได้เริ่มคุ้มครองเราทันทียกตัวอย่างเช่น ในกรมธรรม์ได้มีการระบุไว้ว่ามีระยะเวลารอคอย 30 วัน (ซึ่งข้อกำหนดระยะเวลานั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแบบประกันนั้นๆ) หมายความว่าภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันหรือผู้ซื้อกรมธรรม์จะไม่สามารถเคลมได้ แต่หลังจาก 30 วัน ถ้าหากไม่สบายหรือต้องเข้ารับการรักษา ประกันก็จะคุ้มครองตามปกติ

ทำไมต้องมีระยะเวลารอคอย
การที่ประกันสุขภาพจำเป็นจะต้องมีระยะเวลารอคอย เพื่อป้องกันคนที่รู้ว่าตัวเองป่วยแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษาก่อนเพื่อรอเบิกประกัน ดังนั้นทาง คปภ. จึงได้มีกำหนดมาตรฐานของระยะเวลารอคอยไว้นั่นเอง

ทำประกันสุขภาพกี่วันคุ้มครอง
สำหรับระยะเวลารอคอยที่กำหนด ก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค อาจจะมีระยะเวลารอคอยประมาณ 30-120 วัน เช่น ประกันสุขภาพทั่วไปหรือประกันชดเชยรายได้ มักมีระยะเวลารอคอย 30 วัน ในขณะที่ประกันโรคร้ายแรง มักมีระยะเวลารอคอย 90 วัน โดยแต่ละบริษัทประกันจะมีกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป

เราควรต้องอ่านกรมธรรม์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญากรมธรรม์ให้ละเอียดและครบถ้วน เพราะนอกจาก เงื่อนไขระยะเวลารอคอยแล้วยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ในการทำประกัน เช่น ไม่คุ้มครองโรคที่เราเป็นมาก่อนที่จะทำประกัน หรือ ไม่คุ้มครองบางโรค


สนใจประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายวงเงินค่ารักษาสูง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คลิกที่นี่

เคลมประกันสุขภาพได้ เพราะ...
ตอบคำถามสุขภาพตามจริง
พ้นระยะเวลารอคอยไปแล้ว
ไม่อยู่ในข้อยกเว้นโรคที่ไม่คุ้มครอง
ส่งเอกสารเคลมครบถ้วน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ