ประกันสุขภาพ มีดี 2 ต่อ

แนะนำสำหรับ
ลูกค้า SCBLIFE

แชร์
การมีประกันสุขภาพนั้น นอกจากจะได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงของค่ารักษาจากการเจ็บป่วยแล้ว หากคุณซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 คุณยังได้รับความคุ้มค่าอีกต่อนึง จากการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

เรามาทบทวนกันอีกครั้งว่าหลักการของประกันสุขภาพที่ลดหย่อนภาษีได้ มีอะไรบ้าง
 1. เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

    เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขใหม่
  ประกันชีวิต
  ลดหย่อนสูงสุด
  100,000 บาท
  ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท
  ประกันสุขภาพ ลดหย่อนไม่ได้ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท
  (และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต แล้วได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)

  ผลิตภัณฑ์ประกันที่ซื้อเพื่อการลดหย่อนภาษีนั้น ต้องเป็นประกันของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 2. เป็นความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง* ได้แก่
  • การประกันภัยที่ให้คุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ
  • การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  • การประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
  • ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
  • การประกันภัยแบบดูแลระยะยาว (Long Term Care)
ไม่ต้องเก็บเอกสารเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อมาลดหย่อนภาษีอีกต่อไป ลูกค้า SCBLIFE สามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันที่คุณชำระ
คลิกที่นี่
 

*หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126, ฉบับที่ 334 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ