มนุษย์ทำงานยิ้มได้! ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้แล้ว

แนะนำสำหรับ
ลูกค้า SCBLIFE

แชร์
ฤดูกาลลดหย่อนภาษีที่กำลังใกล้เข้ามา เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนคงมีแผนมองหาผลิตภัณฑ์ประกันดีๆ สักตัว ซื้อไว้เพื่อลดหย่อนภาษีกันอยู่  SCBLIFE จึงอยากบอกต่อข่าวดีว่า “ประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้แล้ว”  โดยล่าสุดภาครัฐบาลได้มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ให้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปมาดูกันดีกว่าว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง อย่างที่รู้กันว่า เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีแบบเดิมนั้น จะทำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันที่เป็นสัญญาหลัก หรือเรียกง่ายๆว่า ประกันชีวิต โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1 แสนบาท* โดยผลิตภัณฑ์ประกันที่ซื้อเพื่อการลดหย่อนภาษีนั้น ต้องเป็นประกันของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 
 
 
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขใหม่
ประกันชีวิต
ลดหย่อนสูงสุด
100,000 บาท
ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท
ประกันสุขภาพ
ลดหย่อนไม่ได้
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท
(และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต แล้วได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)

ทีนี้ เมื่อเราสามารถซื้อประกันที่เป็นสัญญาเพิ่มเติม หรือ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพื่อลดหย่อนภาษีได้แล้ว ย่อมหมายความว่า เราได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นนั่นเอง โดยค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางรัฐบาลประกาศแจ้งไว้ ดังต่อไปนี้

  1. เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  2. เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ซึ่งเสนอเพิ่มเติมในครั้งนี้ เมื่อ รวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  3. เป็นความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง* ได้แก่
  • เป็นประกันภัยคุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  • เป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  • เป็นประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
  • เป็นประกันภัยแบบดูแลระยะยาว (Long Term Care)
 
*หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126, ฉบับที่ 334 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษี และดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันได้ที่นี่

คลิกเลย

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.rd.go.th/publish/557.0.html
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ